اگر دانش آموزی کلمات جامد مایع و گاز را اشتباه به کار ببرد ؟؟؟؟؟؟؟

ایا اگر دانش آموز نتواند کلمات جامد مایع و گاز را از هم تشخیص دهد اشکالی دارد؟

در تدریس سه حالت ماده از روش کاوشگری استفاده کردم. ابتدا موادی را که بیانگر سه حالت ماده می باشند به کلاس آورده و از دانش آموزان خواستم ابتدا آنچه درباره هرکدام از مواد می دانند بیان کنند.     در پایان تمام دانش آموزانم به مرحله ای رسیدند که می توانستند مواد مختلف را در سه حالت طبققه بندی کنند. اما در حین پرسش از بچه ها متوجه شدم یکی از بچه ها در گفتن کلمات جامد و مایع اشتباه می کند. وقتی این اشتباه را به وفور مشاهده کردم از او خواستم موادی را که به او داده بودم در سه دسته که اعضای هر دسته مثل هم باشند طبقه بندی کند. او هم همه ی مواد را به طور صحیح در سه دسته جامد مایع و گاز طبقه بندی کرد. بعد از نامگذاری هر دسته انتظار داشتم کلمات جامد و مایع را از هم تشخیص می دهد.       اما فردای آن روز بازهم این اشکال در او بود. وقتی با خودم فکر کردم دیدم این بچه در واقع اطلاعات کاملی از ویِژگی های سه حالت ماده را دارد اما در کد گذاری با مشکل روبروست. در تدریس مفاهیم جرم و حجم این مشکل به وفور در بین دانش آموزان دیده می شود اما انتظار نمی رود همه ی بچه ها از ان کلمات به طور کاملا صحیح استفاده کنند بلکه وقتی به مفهوم جرم و حجم می رسد یعنی به هدف سطح اول درس رسیده است. از طرف دیگر از آنجایی که دانش آموز مذکور در هجی کردن کلمات در درس بخوانیم و هم در املا با مشکلاتی مواجه هست  این احتمال می رود رسیدن به اهداف سطح اول یعنی تشخیص ویژگی های سه حالت مواد برای وی کافی باشد.

/ 1 نظر / 68 بازدید
فرخ زاد

سلام با عنوان نقاشی شیر و تزیین غذای کودک به شکل طاووس آپم باعث افتخارمه که به وبلاگم سربزنید و با هم تبادل لینک داشته باشیم