روش تدریس قرآن اول ابتدایی

اهداف جزئی آموزش قرآن کریم در پایه اول ابتدایی


دانش آموز در پایان سال تحصیلی، توانایی های زیر را کسب می کند:


الف) حیطه دانش و اطلاعات


1- قرآن را سخن خداوند متعال و قابل احترام می داند.


2- با بعضی از آداب خواندن قرآن مانند پاکی و پاکیزگی آشنا می شود.


3- با بعضی از سخنان خداوند و داستان های قرآن آشنا می شود.


4- می داند که خواند قرآن و کاراهای دیگر را باید با «بسم الله» شروع کند.


5- حروف و حرکات ناخوانا را که به صورت توخالی نوشته شده است، می شناسد.


ب) حیطه مهارت و عمل


1- با گوش دادن به آیات قرآن می تواند هفت سوره کوچک را شبیه نوار آموزشی بخواند.


2- داستان های کتاب را از روی تصاویر بازگو می کند.


3- هنگام خواندن و شنیدن قرآن به طور نسبی مؤدب است.


4- قرآن را تمیز و پاکیزه نگه می دارد.


ج) حیطه عاطفی و گرایشی


1- به شنیدن قرائت زیبای قرآن علاقه نشان می دهد.


2- دوست دارد قرآن را زیبا بخواند.


3- علاقه مند است سوره های قرآن را حفظ کند.


4- دوست دارد قرآن را پاکیزه نگه دارد و به آن احترام گذارد.


5- شرکت در جلسات و برنامه های قرآنی را دوست دارد.
روش آموزش سوره های قرآن


به استثنای روزی که یک ساعت کامل اختصاص به قرآن دارد یک روز یک جمله از نوار پخش شده و دانش آموزان به صورت دسته جمعی می خوانند و در روز بعد ارزشیابی صورت می گیرد.بدین ترتیب این کار به صورت یک روز آموزش و یک روز پرسش خواهد بود. تا آموزش سوره کامل شود.


در روز های پرسش ، ابتدا ، از دانش آموزان بخواهید جمله ها را به طور دسته جمعی بخوانند ، سپس کلاس را به دو یا سه دسته تقسیم کنید و از هر گروه سوال کنید . آن گاه از سه یا چهار دانش آموز که روی یک نیمکت نشسته اند سوال کنید و در نهایت از چند نفر نیز به صورت انفرادی پرسش نمایید. در پرسش انفرادی بهتر است به ترتیب، از افراد داوطلب، افراد قوی تر، افراد ضعیف و افراد کم رو سوال کنید.
روش تدریس داستان ها


در زنگ خاص قرآن، پس از تمرین سوره هفته داستان ها را به کمک تصاویر کتاب برای دانش آموزان تعریف می کنیم. در بیان داستان ها باید به نکات زیر توجه داشته باشید:


1- داستان های هر درس ، با پرسش و پاسخ از دانش آموزان و فعال کردن آن ها بیان می شود و دانش آموزان پس از شنیدن اولین داستان با دو شخصیت علی و زهرا آشنا می شوند و می توانند آموزگار را در تعریف داستان ها یاری کنند بدین وسیله مهارت سخن گفتن که از اهداف مهم درس فارسی است، در درس قرآن نیز تقویت می شود.


2- به دلیل محدودیت صفحات کتاب، برای هر داستان تنها چند تصویر در کتاب دانش آموزان ترسیم شده است، آموزگار می تواند با توجه به ویژگی های دانش آموزان، ضمن توجه به پیام و هدف اصلی داستان در کم و زیاد کردن آن – البته غیر از داستان های نقل شده از قرآن کریم- از خلاقیت خویش نیز بهره گیرد.


در ارزشیابی از داستان های کتاب ، آموزگار پیش از بیان داستان جدید، میزان یادگیری داستان قبلی را با یادآوری و پرسش ارزشیابی می کند و از دانش آموزان می خواهد که داستان را تعریف کنند.
روش آموزش روخوانی کلمات و عبارات قرآن


در زنگ خاص خاص قرآن پس از جمع خوانی و یادآوری سوره هفته ، روخوانی عبارات قرآن آموزش داده می شود. در درس هایی که علاوه بر روخوانی کلمات قرآن ، داستان نیز دارد، پس از آموزش روخوانی کلمات، داستان به روشی که بیان شد برای دانش آموزان تعریف می شود.


در آموزش روخوانی باید به نکات زیر توجه داشته باشید:


1- هر درس روخوانی قرآن ، باید حداقل یک هفته پس از آموزش صامت یا مصوت جدید در درس فارسی، تدریس شود.


2- برای این که بچه ها مهارت بیشتری در روخوانی کلمات و عبارات قرآن کسب کنند ضروری است ترکیب صامت ها یا مصوت ها در درس فارسی بیشتر مورد تاکید و تمرین قرار گیرد.


3- آموزش کلمات و عبارات قرآنی هر درس ، ابتدا از لوحه شروع می شود سپس از روی کتاب تمرین می گردد. رعایت این ترتیب برای دقت بیشتر دانش آموزان ضروری است.


4- آموزگار بدون آن که خودش کلمه ای را بخواند، با اشاره به مصوت های کلمات از دانش آموزان می خواهد که هر کلمه را دسته جمعی و به صورت بخش بخش بخوانند.


5- در بخش های دارای دو صامت، آموزگار دست خود را از مصوت به سوی صامت دوم، حرکت می دهد تا دانش آموزان این گونه بخش ها را صحیح بخوانند.


6- پس از آموزش هر لوحه در زنگ خاص قرآن، آن لوحه به مدت یک هفته ، همه روزه در زمان ده دقیقه ها ، توسط دانش آموزان یک بار جمع خوانی می شود.


7- مناسب شیوه برای خواندن کلمات آن است که دانش آموز با دیدن هر بخش از یک کلمه همان بخش را بلند بخواند.


8- در مواردی که دانش آموز کلمه ای را اشتباه می خواند، آموزگار نباید اشتباه او را تصحیح کند بلکه باید با نشان دادن مصوت ها نظر او را جلب کند تا خود دانش آموز کلمه را صحیح بخواند.

/ 3 نظر / 238 بازدید

سلام از راهنمايي شما در تدريس درس قرآن متشکرم موفق باشيد

mehrazin

باسلام و تشكر .بسیار جالب بود .زحمت بسیار كشیده بودید وپست قابل استفاده ای بود. علی ـ علیه السلام ـ فرمودند: «الْعَفْوُ یُفْسِدُ مِنَ اللَّئیمِ بِقَدْرِ اِصلاحِهِ مِنَ الْكَریمِ»[8] عفو و گذشت همان اندازه كه بزرگوار را اصلاح می كند، فرومایه را تباه می سازد. [گل][خداحافظ][گل]