علوم پایه دوم درس ششم : نیرو

درس در یک نگاه :

در این درس دانش آموزان با انجام فعالیت های مختلف با مفهوم "نیرو" آشنا می شوند و پی می برند که برای انجام کار ها،نیرو لازم است ، مثلا وقتی جسمی کشیده می شود یا هل داده می شود، به آن نیرو وارد می گردد.نیرودر جهت های مختلف می تواند به جسم اثر کند. هم چنین ،دانش آموزان با نیروی کشش زمین آشنا می شوند.

 

آنچه دانش آموزان در مورد نیرو می دانند:

سال اول: دانش آموزان با مفهوم حرکت آشنا شده اند و می توانند اجسام ساکن و متحرک را شناسایی کنند.

سال دوم : با مفهوم جرم آشنا شده اند ومی توانند اجسام را از نظر جرم مقایسه نمایند.

هدفها: انتظار می رود در فرایند آموزش این درس هر دانش آموز به هدف های زیر برسد.

دانستنی ها و مهارت ها

1-     با حرکت دادن اجسام در جهت های مختلف اثر نیرو را بر اجسام مختلف مشاهده کند ونیز پی ببرد که برای حرکت دادن اجسام نیرو لازم است.

2-     با مشاهده کارهای روزانه وانواع بازی ها،نیروها را به دو گروه طبقه بندی کندوبرای آنها نمونه مثال بزند.

3-     با رها کردن چیز های مختلف و مشاهده سقوط آن ها به نیروی کشش زمین پی ببرد.

4-     با انجام آزمایش عملا مشاهده کند که زمین بر اجسام نیرو وارد می کند. هم چنین نیروی کشش زمین را بر اجسام مختلف مقایسه کند.

 

 

نگرش ها :

1-     در کارهای گروهی برای تهیه وسایل لازم در هر آزمایش و نظافت محل کار پس از انجام فعالیت،احساس مسولیت کند.

2-     در کار های گروهی به صحبت های دیگران به خوبی گوش دهد.

 

 

دانستنی ها برای معلم

نیرو را معمولاً عامل کشش یا رانش تعریف می کنند . برای حرکت دادن یک جسم ساکن نیرو لازم است . اگر یک توپ فوتبال را روی زمین بگذاریم ، بدون حرکت در آن جا خواهد ماند و تا نیرویی بر آن تاثیر نگذارد ، جا به جا نخواهد شد . این نیرو ممکن است وزش باد ، ضربه زدن با پا یا برداشتن آن باشد . نیرو در هر یک از موارد فوق موجب حرکت توپ می شود . نیرو ممکن است حرکت جسم را آهسته تر کند یا آن را متوقف نماید . یک توپ هنگام برخورد با پای فوتبالیست ممکن است ، تغییر جهت دهد یا متوقف شود . ما می توانیم نیرو را عاملی برای تغییر سرعت بدانیم . در انجام بیشتر کارها ، نیرو به کار می رود ؛ در کارهایی مانند رانندگی کردن ، قدم زدن ، نوشتن ، صحبت کردن و ... هم نیرو به کار می رود ؛ مثلاً ما با صحبت کردن به توده ای از هوای اطراف خود نیرو وارد می کنیم و آن را جا به جا می کنیم . در نوشتن به مداد نیرو وارد می نمائیم و آن را حرکت می دهیم و در انواع ورزش ها ماندن قایق سواری، کودهنوردی ، شنا ، والیبال و ... نیرو به کار می رود . نیرو معمولاً به صورت کشش و یا رانش است .

نیوتون ، فیزیکدان انگلیسی ، قوانین مربوط به حرکت و نیروها را ارائه داد و به وجود نیروی جاذبه یا گرانش بین دو جسم پی برد .

نیروی جاذبه ( گرانش ) بین دو جسم بستگی به جرم دو جسم و فاصله ی بین آن ها دارد ؛ هر چه جرم دو جسم بیشتر و فاصله ی بین آن ها کم تر باشد ، این نیرو بیش تر خواهد بود. نیروی جاذبه ی بین دو جسم کوچک مانند دو قطعه سنگ نامحسوس است . اگر یکی از این دو جسم ، مانند کره ی زمین ، جرم زیادی داشته باشد ، آن وقت نیروی جاذبه جسم کوچک محسوس خواهد بود .

نیروی گرانش یا جاذبه ی زمین ، همه چیز را به سوی زمین می کشد . نیروی کشش زمین باعث افتادن سیب از درخت یا غلتیدن سنگی از بالای کوه یا ریختن آب از لیوان می‌شود. به نیروی کشش که  زمین به یک جسم وارد می کند ، وزن می گویند . هر چه جرم جسمی بیش تر باشد ، وزن آن بیشتر خواهد شد . وزن یک جسم بستگی به فاصله ی جسم تا مرکز زمین دارد . هر چه از زمین دور شویم جاذبه زمین کم تر شده و در نتیجه ، وزن جسم نیز کم تر می شوئد تا جایی که در فضاها دور دست تقریباً به صفر می رسد . جاذبه کره ی ماه یک ششم جاذبه ی کره زمین است . وزن فضانوردان در ماه یک ششم وزن آن ها در زمین است ولی جرم آن ها در زمین و ماه یکسان است .

جرم یک جسم را معمولاً با ترازوی دو کفه ای و وزن آن را با نیرو سنج اندازه می گیرند. واحد وزن نیوتون نام دارد . در سطح زمین به طور متوسط از نظر عددی وزن یک جسم برحسب نیوتون تقریباً ده برابر جرم آن جسم بر حسب کیلوگرم است . به این ترتیب وزن یک سنگ ترازوی صد گرمی برابر یک نیوتون است .

/ 0 نظر / 82 بازدید