80 نکته برای یک تدریس موفق

تدریس امری مهم و حیاتی در جریان تعلیم و تربیت و فرایند یادگیری است و بر هر فرد که وارد مجموعه ی عظیم آموزش و پرورش می گردد نیز لازم و واجب است که از اصول و مبانی آن مطلع باشد ، چرا که یادگیری اصول و مبانی و به خاطر سپاری نکات کلیدی در امر تدریس و کاربرد آن نکات در حین تدریس برای یک فرهنگی به ویژه یک معلم موفق ، ضروری و اجتناب ناپذیر است . بر این اساس 80 نکته ی مهم در امر تدریس آن هم تدریس موفق و کارآمد در مقاله ی حاضر آورده شده ، باشد که مورد استفاده ی معلمان و فرهنگیان عزیز واقع گردد :

1- با توکل بر خدا و نام خدا کلاس را شروع کنیم .

2- اخلاص در امر تدریس را رعایت کنیم .

3- زمان هر جلسه تدریس را در نظر داشته باشیم تا با کمی یا زیادی وقت مواجه نشویم .

4- وقت کلاس را به مطالب بیهوده و کم فایده صرف نکنیم .

5- سعی کنیم ساعت تدریس را تغییر ندهیم .

6- به هنگام تدریس نشاط روحی و عاطفی خود را حفظ کنیم .

7- با خوش رویی تدریس کرده و همواره چهره ی بشاشی داشته باشیم .

8- احساسات و عواطف دانش آموزان را جریحه دار نکنیم .

9- تلاش کنیم فضای عاطفی به وجود بیاوریم .

10- سعه صدر داشته باشیم و از فضل فروشی بپرهیزیم .

11- وفای به عهد ، خوش قولی و تواضع در تدریس را از یاد نبریم .

12- به هنگام تدریس آرامش خود را حفظ کنیم .

13- از قضاوت ناصحیح نسبت به دانش آموزان پرهیز کنیم .

14- اشتباهات خود را توجیه نکنیم .

15- از علما، بزرگان و شخصیت های دینی به احترام نام ببریم .

16- از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزیم .

17- پرگویی نکنیم در واقع آن قدر بگوییم که می توانیم بشنویم .

18- راز دار و محرم اسرار دانش آموزان باشیم .

19- از تعصب بی جا بپرهیزیم .

20- از دانش آموزان توقعات بیش از اندازه نداشته باشیم .

21- رسا و روان بودن کلمات و جملات را رعایت کنیم .

22- از داشتن تکیه کلام پرهیز کنیم .

23- در تدریس ذوق و سلیقه خود را به کار ببریم .

24- آرام و شمرده تدریس کنیم .

25- ساده ولی عمیق تدریس کنیم .

26- در املای کلمات دقت کنیم و کلمات را صحیح روی تابلو بنگاریم .

27- ذوق و استعداد دانش آموزان را شناسایی و هدایت کنیم .

28- بین دانش آموزان رقابت سالم و مثبت ایجاد نماییم .

29- در برخوردها عدل و انصاف را رعایت کنیم .

30- به دانش آموزان توجه و نگاه یکسان داشته باشیم .

31- با دانش آموزان همدردی کنیم .

32- از تشویق به موقع غافل نشویم .
( جالینوس داوری)

/ 0 نظر / 15 بازدید