تکلیف منزل 12 مهر 89

نام و نام خانوادگی: ....................................                                                  13/7/89

با هریک از کلمه های داده شده جمله ای زیبا بنویس.

خوش حال: ...............................................................

مدیر: .....................................................................

درخت : ................................................................

دانش آموز : .............................................................

جاهای خالی را کامل کن.

نام مدرسه ما  .............. است.

گل  ......... را به وجود می آورد.

تحقیق کن:

چرا گل آفتاب گردان یا آفتاب پرست را به این نام نامگذاری کرده اند؟

................................................................................................

...............................................................................................

یک جمله بنویس و در آن از مادرت تشکر کن.

...........................................................................................................

عزیزم حالا برو پیش مامانت و با همین جمله ای که نوشتی ازش تشکر کن.

               آیا می دانید مداد گوشه دار بهتر از مداد گرد است؟

/ 0 نظر / 63 بازدید