روش تدریس یادگیری در حد تسلط

روش تدریس یادگیری در حد تسلط

در یادگیری در حد تسلط اساسی ترین مفهوم « تسلط» است. تسلط به مقدار یادگیری واقعی یاد گیرنده اشاره می کند. مفهوم تسلط به مفهوم مهارت هم نزدیک است. مهارت به کارآمدی فرد در استفاده از یادگیری هایش اشاره می کند. هر چند که تسلط به اثر بخشی فرایند یادگیری در ایجاد یادگیری مطلوب اشاره می کند. اندرسون و بلاک می گویند، مهارت به دنبال تسلط می آید؛ یعنی نخست شخصی باید ابتدا بر کاری تسلط یابد تا بعد در آن ماهر شود. یادگیرندگان از راه تمرین کردن یادگیریهایی که قبلا بر آنها تسلط یافته اند مهارت کسب می کنند. بنابراین می توان گفت تسلط پیش نیاز مهارت است.

کنترل میزان تسلطی که دانش آموز در فرایند آموزش به دست می آورد از طریق آزمون های مرحله ای «تکوین» و پایانی «تجمعی و تراکمی» امکان پذیر است.

بر طبق نظر روزنشتاین عواملی که زمینه ساز تسهیل و فرایند یادگیری اند، عبارت است از: تمرین های گام گام، تمرینات مبتنی بر مثال هایی درباره ی مهارت ها و مفاهیم جدید، گفتارهای توضیحی درباره ی مواد مورد نظر برای یادگیری ، تلاش برای تسلط بر مفهوم یا مهارت و دوری از بی صبری و تشریح مجدد نکات. معلم باید تلاش کند متناسب با نوع درس و زبان بازخوردهای مناسب را ارایه دهد.

 مراحل اجرای روش تدریس یادگیریدر حد تسلط

روش حاضر از پنج مرحله برای آموزش مفاهیم و مهارت ها است که به ترتیب زیر تشریح می گردند:

 

مرحله نخست : آماده سازی درس

در مرحله ی نخست معلم درس را می خواند و فعالیت های زیر را انجام می دهد:

1_ اهداف یا هدف درس را معین می کند.

2_ رابطه ی بین محتوای درس با یادگرفته های پیشین دانش آموزان را تعیین می کند.

3_ مسئولیت دانش آموزان را برای تمرین و یادگیری معین می کند.

مرحله دوم :‌ارایه درس

معلم در مرحله دوم مفاهیم و مهارت طرح شده در قالب اهداف درس را متوجه قرار می دهد. او در مرحله دوم عموما به صورت زیر عمل می کند:

1_ مفهوم جدید را شرح می دهد.

2_ گام های دستیابی به مهارت را معین می کند.

3_ ابزارهای کمک آموزشی مناسب را تدارک می بیند.

 مرحله سوم: تمرین منظم

در مرحله حاضر، تمرینی که دانش آموزان انجام می دهند به دستورالعمل معلم وابسته است.

 

1_ معلم، دانش آموزان را براساس گام هایی که در مرحله ی شماره دو معین کرده است، هدایت می کند.

2_ او لغزش های دانش آموزان را تصحیح و پیشرفت های آنان را مورد تمجید قرار می دهد.

3_ اصول کار گروهی برای رسیدن به اهداف درس را مشخص می سازد.

 مرحله چهارم: تمرین هدایت شده

هر اندازه که اطلاعات و تبحر دانش آموز بیشتر شود از میزان وابستگی او به معلم کاسته می شود. در این مرحله کار معلم هدایت برنامه های نیمه مستقل دانش آموزان است. دانش آموزان برای اجرای دستورات معلم تلاش می کنند و معلم تلاش می کند تا اقدامات زیر را انجام دهد:

1_ تدارک تمرین های مناسب

2_ بازنگری تمرین ها

3_ تدارک بازخوردهای اصلاحی و تقویتی

 مرحله پنجم: تمرین مستقل

معلم تا مرحله پنجم، دانش آموزان را با دو مرحله ی وابسته به معلم و نیمه مستقل برای دستیابی به مهارت و یادگیری مفاهیم پیش برده است. در مرحله ی پنجم، روش تدریس حاضر است، معلم فعالیت های زیر را انجام می دهد:

1_ برای فعالیت های مستقل یادگیری در کلاس و منزل تکلیف تعیین می کند.

2_ یافته های دانش آموزان را بررسی می کند و بازخوردهای لازم را ارایه می دهد.

منبع : مجله ی رشد تکنولوژی آموزشی سال 1377

/ 2 نظر / 142 بازدید
سینا

سلام آقا معلم.عیدتون مبارک.حتما به من سربزنید.اگر بلاگم خوب [خداحافظ]بود .تبادل لینک کنید

احمد

خیلی خوب بود ودربهبود تدریس معلمان موثر است منتظر مصداق های عینی وعملی ازالگوهای تدریس معرفی شده هستیم