تکلیف هفتگی پایه دوم دبسان بحرالعلوم 14 آبان 89

پیک آدینه پایه دوم دبستان غیردولتی بحرالعلوم

نام و نام خانوادگی: ..............................                                                                                                                                                                 ١۴/8/89

پسر م از روی  درس لبخند شیرین زیبا و روان برای مادر مهربانت بخوان .

به نظرت  چه تفاوتی بین دندان شیری و دندان همیشگی وجود دارد؟

 

عزیزم اول هرکدام از دندان های پیش ، نیش و آسیاب را مشخص کن و بنویس از هرکدام در چه مواردی استفاده  می کنیم؟

 

 

چه کلمه هایی می شناسی که مثل حتماً نوشته می شود؟......................................................................

بی ادب یعنی ................................................................

به کسی که سلیقه نداشته باشد ...................... می گویند.

5-با کلمه های زیر جمله بنویس.

حتماً :...........................................................................................................................................................................

همیشگی :....................................................................................................................................................................

مواظب :.....................................................................................................................................................................

لبخند:..........................................................................................................................................................................

موقع :..........................................................................................................................................................................

پسر خوبم تا حالا به مادرت چه مهربانی کرده ای. از مادرت بخواه تا آن را برای من بنویسد تا من هم بفهمم که تو چقدر مهربانی...

 

پوشش بدن جانوران زیر را بنویس.

بره (             )                  ماهی (              )                       طوطی (                 )                حلزون (               )

به نظرت پوشش سخت و محکم بدن لاک پشت چه فایده ای برای او دارد؟........................................................

آیا مشکلی هم برایش بوجود می آورد؟ توضیح بده. ............................................................................................................................................................................

ما از چه پوشش ها و  در چه مواردی استفاده می کنیم؟

 

 عبارت های زیر را بخوان و بنویس.                                        ...........................................  8 = 8

                                                                                        ........................................    23 <32

  علامت مناسب(< = >) بگذار                                                                   

          93 .......    53                            90 ...... 50                                        9..... 15

           5 + 3 ........ 3+5                           6 .......... 6+6                                 17..... 71

در جاهای خالی عدد مناسب بنویس.

4=          -    7                               8 =         -    10                          

/ 4 نظر / 54 بازدید
احمد

سلام علیکم از زحمات شما تشکر و قدر دانی می شود. پیروز باشی

موسی

وبلاگتون قشنگه.موفق باشید. به وبلاگ ماهم سری بزن

معظمی

سلام از حضور سبزتان در وبلاگ پایه دوم متشکرم در اثر یک اشتباه وبلاگ سابقم حذف شد و مجبور به ساختن وبلاگی دیگر شدم کار دانش آموزانتان خیلی زیبا و عالی است

پیروز فرخنده

سلام معلم عزیزم سایت شما خیلی خوب بود. من خیلی شما رادوست دارم