جالینوس که بود؟

جالینوس

 

جالینوس پدر علم کالبد شکافی در سال 129 بعداز میلاد در پرگاموم واقع در آسیای صغیر به دنیا آمد. از نظر جغرافیایی آسیای صغیرشبه جزیره ای بود که بین دریای سیاه و مدیترانه واقع شده بود و توسط دریای اژه ازیونان جدا می شد. آسیای صغیر یکی از بزرگترین مراکز جهان متمدن در دوران حیاتجالینوس بوده است و امپراتوری روم بر ان حکم می راند.
پدر جالینوس مردی یونانیبود که با علوم و حساب و هندسه و اختر شناسی آشنایی داشت. او معمار و ریاضی دان همبود. پدر جالینوس نفوذ زیادی بر او داشت.
مادرش زنی سختگیر بود. در آن هنگاممطابق رسم و سنت فرزندن باید در خانه تعلیم می گرفتند و جالینوس نیز از این قاعدهمستثنی نبود و تا چهارده سالگی در خانه تعلیم گرفت. سپس به مکتب های گوناگونیفرستاده شد تا با فرضیه های فلاسفه یونان آشنا شود. جالینوس وقتی به هفده سالگیرسید تصمیم گرفت پزشکی بخواند و به همین دلیل به شهرهای پرگاموم، از میر و کرنتوسرفت و در آن جا هندسه، اختر شناسی ، موسیقی ، زبان و پزشکی خواند.
جالینوس تابیست و پنج سالگی که البته در آن زمان برای درس خواندن زمانی طولانی بود به تحصیلپرداخت و سپس به زادگاهش بازگشت. او پزشک موفقی بود به عمین علت او را از روم فراخواندند تا پزشک مخصوص گالدیاتورها شود. او در زمینه کالبد شناسی و فیزیولوژیمطالعات گسترده کرد و هنگامی که قانون او را از مطالعه کالبد شناسی انسانی منع کرد،به مطالعه بدن میمون ها پرداخت.
جالینوس ماهیچه ها و دریچه های قلب را مطالعه وتشریح کرد و به اصل گردش خون در بدن نزدیک شد، ولی به اشتباه تصور کرد که خون ازبطن راست قلب خارج می شود.او حتی دهلیزهای اصلی را کشف کرد، اما نتوانست مسیر منظمخونی را که به قلب می رود یا از آن خارج می شود، تشخیص دهد او فکر می کرد که سیاهرگ ها و سرخرگ ها خون را به طور نا منظم به قلب می برند و یا از آن خارج میکنند.
جالینوس از دستگاه عصبی آگاهی یافته بود و اهمیت ضربان قلب در تشخیص وضعبیماری را می دانست و هم چنین با مشاهده کودکان به وادینشان نظریه های وراثتی مندلرا پیشگویی کرد.
آثار جالینوس مدت پانزده قرن از نظر پزشکان از هر گونه خطا واشتباه به دور بود و پزشکی که به توانایی او شک می کرد احتمالا شهرت خود را از دستمی داد.
البته جالینوس خود هیچ گاه این تبعیت کورکورانه را نداشت و همیشه میگفت:
«مطمئن ترین داوری ها ، تجربه است»

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
کورش-وفادار دلشکسته

سلام ...يه سرپيش من بيا..پشيمون نميشي! اين صرفاً يک دعوته از شما برای ديدن وبلاگم اميدوارم ناراحت نشده باشيد..