تدریس اعداد زوج و فرد

تدریس اعداد زوج و فرد

در ابتدای تدریس این درس با بچه ها به حیاط رفتیم و بازی با اعداد را اجرا کردیم به این ترتیب که بچه ها در حیاط پراکنده می شوند و من اسم هر عددی را که گفتم ، دانش آموزان با هم تا می توانند دسته های همان قدری درست می کنند و کسانی که در هیچ یک از دسته های جای نمی گیرند سوخته اند.

این بازی را با اعداد مختلف ادامه دادم تا اینکه به عدد "2" رسیدم. چندین بار با تعداد مختلف از دانش آموزان این بازی را با عدد 2 انجام دادم تا جایی که دانش آموزان  با دانستن تعداد خود  پیش بینی می کردند که یک نفر می سوزد یا نه. سپس برای بچه ها چنین تشریح کردم که وقتی که کسی نمی سوزد می گوییم که بچه ها زوج هستند و وقتی یک نفر می سوزد می گوییم بچه ها فرد هستند. به این ترتیب به مفهوم زوج و فرد اعداد پی بردند.

فعالیت مکمل:

بازی "عبور از میدان مین "

به حیاط مدرسه رفتیم در حالی که روی هر یک از موزائیک های حیاط یک عدد نوشته بود. عددها ی زوج و فرد درهم ریخته بودند.

از یکی از دانش آموزان خواستم از روی موزائیک ها به صورت چهار دست و پا عبور کند و خود را با آن طرف برساند. اما حواسش باشد که زیر موزائیک هایی که عدد زوج هستند یک مین کار گذاشته شده  و نباید دست یا پایش را روی آن ها بگذارند .

پس از انجام این بازی بسیار مهیج فقط 4 نفر از دانش آموزان توانستند از میدان مین عبور کنند.

موفق باشید

/ 3 نظر / 385 بازدید
محسن نژاد

سلام و خلاق باشید. بازی جالب و خلاقانه ای برای آموزش در فضای خارج از کلاس بود. ممنون

مدير

واقعا جالبه

سایه

این بازی خیلی جالب بود (مین) با اجازتون به نام خودتون تو وبمون می گذاریم تا همکاران استفاده کنند. اگه اجازه بدین به جمع دوستانمان شما را اضافه کنم