آزمون ریاضی 1 آبان

آزمون ریاضی پایه دوم دبستان غیر دولتی بحرالعلوم                                                                            89/8/1

نام و نام خانوادگی : ...........................................

1

عددهای زیر را با  رقم یا حروف بنویس.

....................................    36پنجاه و چهار .........................

..................................     64                                                         نوزده  ............................

2

عددهای قبل و بعد را بنویس.

.... و.... و 40 و .... و .... و ..... و .....   (الف                             ..... و ..... و ..... و 80 و ..... و .....  

3

با شکل های زیر دسته های ده تایی درست کن و عدد مربوط به آنم را با رقم و حروف بنویس.

 ..... ده تایی و ..... یکی می شود .........

4

جاهای خالی را کامل کن.

 39 برابر است با .......... یکی و ........... ده تایی

  58 برابر است با ......... یکی و ............. ده تایی

60 برابر است با ......... یکی و .......... ده تایی

5 یکی و 2 ده تایی می شود...............

3 یکی و 8 یکی می شود.............

 

5

با رقم های 4 و 5 چه عدد هایی دورقمی می توانید بنویسید؟............. و .............

6

عدد 58 چند  رقم دارد؟ .......... رقم های آن را نام ببرید؟ ............ و .............. با این دو رقم یک عدد دو رقمی دیگر بنویسید؟..............

7

کوچک ترین عدد یک رقمی ........... و بزرگ ترین عدد یک رقمی .............. است.

8

با رقم های 3 و 8 و 6 بزرگ ترین و کوچکترین عدد سه رقمی را بنویسید.

بزرگ ترین................     کوچک ترین..................

9

عددهای دو رقمی تکراری کم تر از 40 چیست؟      .........................................................

10

امید  4 مداد دارد . مادرش 3 مداد  دیگر برایش می خرد . حالا امید چند مداد دارد؟

 

11

برای شکل داده شده یک جمع و دو تفریق بنویسید.

 

 

12

به جای نقطه چین عدد مناسب بنویسید.

...... = 2+5...= 5+1  ........ = 4+3........ = 2+6

 ..... = 3 - 7                    ..... = 4 - 9                   ..... = 0 - 4                                          ..... =6 - 8

13

سینا 4 مدا  دارد . چند مداد دیگر باید بخرد تا مداد  هایش 6 تا شود؟

 

 

                                                                                 موفق و شادکام باشی

داوری

 

 

امضا و نظر ولی دانش آموز

/ 2 نظر / 60 بازدید
niyaz

سلام .خسته نباشید.تبریک برای به روز شدن وبلاگ.منتظر مطالب جالبتان هستیم.

حراست

سلام انگارهمکارهای خانم بیشتربامذاقت سازگارند.