بازدید گروه آموزشی پایه دوم از مدارس حوزه جغین

در تاریخ 22/9/91  گروه آموزشی پایه دوم شهرستان رودان  از مدارس منطقه جغین  بازدید به عمل آورد.دراین بازدیدها ضمن تبادل نظر باهمکاران ،درمورد مسائل ومشکلات آموزشی وبه خصوص ریاضی دوم ،عملکرد همکاران نیز در کلاس ارزیابی شد.پوشه کار ،دفتر ثبت شاخص ها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان محور اصلی بازدیدها بودند . و در نهایت راهکارهای لازم در جهت بهبود وضعیت آموزشی به همکاران ارائه گردید.

/ 0 نظر / 10 بازدید