علوم پایه دوم درس هفتم: نور

درس در یک نگاه :در این درس،دانش آموزان با انجام فعالیت های مختلف پی می برند که برای دیدن اجسام نور لازم است وبا مفهوم واژه ی چشمه نور، استفاده های نور و چگونگی تشکیل سایه آشنا می شوند.

آنچه دانش آموزان درمورد نور می دانند:

سال اوٌل: دانش آموزان با مشاهده محیط اطراف خود،اجسامیرا که نور و گرما دارند شناسایی کرده اند.

هدف ها : انتظار می رود در فرایند آموزش این درس،دانش آموزان به هدف های زیر برسند.

دانستنی ها ومهارتها :

1.     با انجام فعالیت های مختلف،مشاهده و نتیجه گیری کند که برای دیدن همه چیز ها نور لازم است.

2.     وسایل لازم برای انجام فعالیت را بسازد.

3.     با مشاهده محیط اطراف چشمه های نور راشناساییکند.

4.     بادقٌت در محیط اطراف با موارد استفاده از چشمه هالی نور در زندگی آشنا شود

5.     با استفاده از ابزار مناسب،سایه های متفاوت بسازد و نتیجه گیری کند که،شکل سایه به جهت تابش نور از منبع بستگی دارد.

نگرش ها :

1.روحیه صرفه جویی در استفاده از چشمه های نور و برق در وی پرورش یابد .

2.هنگام عبور از تاریکی به نکات ایمنی توجه کند.

3.در کارهای گروهی ضوابط کار گروهی را رعایت نماید.

 

 نور : صورتی از انرژی است. بسیاری از شواهد نشان می دهد که نور عموما به صورت خط مستقیم سیر می کند. این واقعیت که کسی نمی تواند از مقابل یک جسم کدر طرف دیگر آن را ببیند مثالی آشکار از این شواهد است سایه ای که به وسیله ی خورشید در پشت جسم کدر تشکیل می شود ،محیط مشخص و واضحی داردکه به وسیله منبع نوری بزرگ،اما بسیار دور پدید آمده است. البته،منبع نور کوچک ولی نزدیک به جسم کدر نیز،سایه های مشخصی را در پشت جسم تشکیل می دهداین امر نشان دهنده آن است که نور به صورت خط مستقیم سیر می کند،زیرا اگر نور از مسیر راست منحرف می شد سایه ی جسم مرز مشخصی نداشت. اگر چشمه ی نور گسترده باشد، یعنی نقطه ای نباشد،در اطراف سایه ی جسم کدر یک فضای نیمه تاریک و روشن ایجاد می کندکه به آن نیم سایه می گویند.

 

چشمه ی نور : هر جسمی که نور تولید کند چشمه نور نامیده می شود یکی از منابع طبیعی نور، خورشید است که منبع اصلی نور و گرما برای زمین است. انرژی نورانی خورشید در اثر فعل وانفعالات هسته های اتم مواد موجود در خورشید تولید می شود.از چشمه های طبیعی دیگر نور می توان ستارگان را نام برد. بعضی از موجودات زنده نظیر کرم شب تاب می توانند از خود نور کنند.مثال هایی از منابع مصنوعی نور عبارتند : از شمع،چراغ نفتی، لامپ الکتریکی و... میباشند. هر جسم داغ که به حالت التهاب رسیده باشد چشمه نور است.

در برخی از پدیده ها، نور رفتار موجی دارد و در بعضی از پدیده ها مانند پدیده ی

فتوالکتریک (خروج الکترون از یک ماده در اثر تابش نور به آن ) نور رفتار ذره ای

دارد،یعنی نور،ااز ذره هایی به نام فوتون تشکیل شده است.می دانید همه مواد از اتم

 تشکیل شده اند. هنگامی که اتم ها انرژی جذب می کنند مثلا با گرم شدن،انرژی

جذب شده را تششع می کنند. این انرژی تششع از ذره های به نام فوتون تشکیل

 شده است. هم اتم ممکن است یک فوتون گسیل کند و مجموعه ای از اتم ها

جریانی از فوتون ها را در تمام جهات گسیل می کنند.

نوشته شده توسط افشین پا آ هو در 23:36 |  لینک ثابت   •  آرشیو نظرات
سی ام آذر 1386

درس هفتم: نور

درس در یک نگاه :در این درس،دانش آموزان با انجام فعالیت های مختلف پی می برند که برای دیدن اجسام نور لازم است وبا مفهوم واژه ی چشمه نور، استفاده های نور و چگونگی تشکیل سایه آشنا می شوند.

آنچه دانش آموزان درمورد نور می دانند:

سال اوٌل: دانش آموزان با مشاهده محیط اطراف خود،اجسامیرا که نور و گرما دارند شناسایی کرده اند.

هدف ها : انتظار می رود در فرایند آموزش این درس،دانش آموزان به هدف های زیر برسند.

دانستنی ها ومهارتها :

1.     با انجام فعالیت های مختلف،مشاهده و نتیجه گیری کند که برای دیدن همه چیز ها نور لازم است.

2.     وسایل لازم برای انجام فعالیت را بسازد.

3.     با مشاهده محیط اطراف چشمه های نور راشناساییکند.

4.     بادقٌت در محیط اطراف با موارد استفاده از چشمه هالی نور در زندگی آشنا شود

5.     با استفاده از ابزار مناسب،سایه های متفاوت بسازد و نتیجه گیری کند که،شکل سایه به جهت تابش نور از منبع بستگی دارد.

نگرش ها :

1.روحیه صرفه جویی در استفاده از چشمه های نور و برق در وی پرورش یابد .

2.هنگام عبور از تاریکی به نکات ایمنی توجه کند.

3.در کارهای گروهی ضوابط کار گروهی را رعایت نماید.

 

 نور : صورتی از انرژی است. بسیاری از شواهد نشان می دهد که نور عموما به صورت خط مستقیم سیر می کند. این واقعیت که کسی نمی تواند از مقابل یک جسم کدر طرف دیگر آن را ببیند مثالی آشکار از این شواهد است سایه ای که به وسیله ی خورشید در پشت جسم کدر تشکیل می شود ،محیط مشخص و واضحی داردکه به وسیله منبع نوری بزرگ،اما بسیار دور پدید آمده است. البته،منبع نور کوچک ولی نزدیک به جسم کدر نیز،سایه های مشخصی را در پشت جسم تشکیل می دهداین امر نشان دهنده آن است که نور به صورت خط مستقیم سیر می کند،زیرا اگر نور از مسیر راست منحرف می شد سایه ی جسم مرز مشخصی نداشت. اگر چشمه ی نور گسترده باشد، یعنی نقطه ای نباشد،در اطراف سایه ی جسم کدر یک فضای نیمه تاریک و روشن ایجاد می کندکه به آن نیم سایه می گویند.

 

چشمه ی نور : هر جسمی که نور تولید کند چشمه نور نامیده می شود یکی از منابع طبیعی نور، خورشید است که منبع اصلی نور و گرما برای زمین است. انرژی نورانی خورشید در اثر فعل وانفعالات هسته های اتم مواد موجود در خورشید تولید می شود.از چشمه های طبیعی دیگر نور می توان ستارگان را نام برد. بعضی از موجودات زنده نظیر کرم شب تاب می توانند از خود نور کنند.مثال هایی از منابع مصنوعی نور عبارتند : از شمع،چراغ نفتی، لامپ الکتریکی و... میباشند. هر جسم داغ که به حالت التهاب رسیده باشد چشمه نور است.

در برخی از پدیده ها، نور رفتار موجی دارد و در بعضی از پدیده ها مانند پدیده ی

فتوالکتریک (خروج الکترون از یک ماده در اثر تابش نور به آن ) نور رفتار ذره ای

دارد،یعنی نور،ااز ذره هایی به نام فوتون تشکیل شده است.می دانید همه مواد از اتم

 تشکیل شده اند. هنگامی که اتم ها انرژی جذب می کنند مثلا با گرم شدن،انرژی

جذب شده را تششع می کنند. این انرژی تششع از ذره های به نام فوتون تشکیل

 شده است. هم اتم ممکن است یک فوتون گسیل کند و مجموعه ای از اتم ها

جریانی از فوتون ها را در تمام جهات گسیل می کنند.

/ 1 نظر / 437 بازدید
سحر

سلام آقای داوری واقعاَ به شما تبریک میگم وبلاگ بسیار پر محتوا و علمی دارین من تازه با وبلاگ شما آشنا شدم اما واقعا لذت بردم و هر چقدر که بیشتر بررسی می کنم بیشتر ازمطالب لذت می برم و از نظم و دقت شما واقعا به هیجان اومدم خوشحال میشم با شما بیشتر آشنا بشم خیلی دلم می خواد از نظرات و تجربیات شما استفاده کنم نمی دونم امکانش هست یا نه ؟