شیوه‌نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مواد درسی پایه ششم سال 93-92

قابل توجه همکاران و معلمان گرامی پایه ششم ابتدایی، شیوه‌نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مواد درسی  پایه‌ی ششم ابتدایی سال تحصیلی 1392-1391 تغییراتی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 137 بازدید
آذر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
6 پست
مرداد 92
4 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
11 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
4 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
5 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
15 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
8 پست