الفبای زندگیمقدمه:

مقدمه : ولقد کرمنا آدم .......... (ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم) انسان موجودی گرامی داشته شده است ، زیرا خداوند تبارک و تعالی در خلقت او چنین اراده کرده و با توجه به آیات قرآن روح الهی منشا ء کرامت انسان به شمار می رود : فاذا سویته ونفحت من روحی فقددو له ساجدین (2) چون تمامش کردم و در آن روح خود دمیدم سجده کنان بر او به خاک بیفتد. از این رو انسان به لحاظ داشتن این گوهر الهی واجب التکریم است و در وهله نخست خالق هستی خود به اکرام او پرداخته است و همگان نیز موظف به تکریم او شده اند : پیامبر گرامی فرموده است : کسی که برادر خود را گرامی دارد در حقیقت خدا را گرامی داشته است .(3) و تمامی انسان ها در قبال کرامت خود مسئولند. امیر مومنین علی (ع) می فرمایند: بنده ی دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده . از این رو هر انسانی مکلف است مایه های کرامت خود را پاس بدارد تا بتواند مورد تکریم خدا و بندگان باقی بماند و هم خود را به سر منزل مقصود خلاقیت یعنی خلیفه الهی برساند. برای این منظور لازم است هر انسانی در دو جهت به تلاش و مجاهده بپردازد : 1-با دوری از لئامت ها و ذلالت ها ، روح خود را از گزند هر نوع پستی مصون داشته و خویشتن را از آلوده شدن به آفت های ضد کرامت مبرا سازد . 2-با پرداختن به فضایل و رفتارهای مطلوب و ایجاد فرصت های مناسب برای یادگیری آداب و مهارتهای زندگی مناسب با ارزشهای دینی دامنه ی کرامت خود را توسعه داده و آن را به همه ی روابط و رفتار های خود گسترش دهد . بنا براین برای ایجا د زمینه های کسب و ارتقا ء کرامت انسانی نظام آموزشی باید با تدارک برنامه های مناسب مهارتهاو توانمند یهای مورد نیاز را در دانش آموزان فراهم نماید . با عنایت به اینکه از منظر بسیاری از صاحب نظر ان مهارتهای زندگی دارای تعاریف متفاوتی بوده و دسته بندیهای مختلفی ارائه شده است ( نظیر مهارتهای مربوط به امرار معاش مهارتهای مراقبت از خود ، مهارتهایی برای پرداختن به موقعیت های پر خطر زندگی و سایر مهارتهایی نظیر خود آگاهی ، همدلی، ارتباط بین فردی،حل مسأله و ...)نظام های مختلف آموزشی در سایر کشورها هر یک متناسب با شرایط و موقعیت های فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و...برنامه ها و فعالیت های خاصی را طراحی و اجرا می نمایند.فلذا در این تلاش شده تا ضمن بهره گیری از تجارب مفید سایر ملل با توجه به جهت گیری های ارزشی و آموزه های دینی و اسلامی به آداب و مهارتهای مورد نیاز یک فرد ایرانی مسلمان پرداخته شود. 1-سوره اسراء آیه 70 2-سوره ص آیه 72 3-کنز العمال حکمت 20488

 
ضرورت، اهداف ،مراحل اجرا و نحوه ی ارزشیابی در ادامه ی مطلب ...
 
 
 

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٩/۱ ] [ ٦:٢٢ ‎ق.ظ ] [ جالینوس داوری ]