الفبای زندگی


نمونه چک لیست ارزشیابی پایه دوم

دانلود کنید

[ ۱۳٩۱/٩/٢٤ ] [ ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ] [ جالینوس داوری ]

آزمون های عملکردی :

یکی از آزمون های معتبر است که در ارزش یابی توصیفی مورد توجه قرار گرفته است . این گونه آزمون ها به قصد ارزش یابی از عملکرد واقعی دانش آموزان طراحی و اجرا می شود . به طور کلی آزمون عملکردی ، ابزار خاصی است که از طریق آن ، دانش آموزان با اجرای فعالیتی اثری را تولید می کنند یا عملا نشان می دهند که به چه میزان ، دانش و مهارتی را کسب نموده اند . بسیاری از این نوع آزمون ها در محیط واقعی یا شبه واقعی رخ می دهد .

 

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٩/۱ ] [ ٦:۳۳ ‎ق.ظ ] [ جالینوس داوری ]