الفبای زندگی


این هفته درس "نور" درعلوم را شروع کرده ام. در ابتدای  قسمت تشکیل سایه برای ایجاد انگیزه از این نمایش استفاده کردم.

با یکی از دانش آموزان از قبل هماهنگی لازم را انجام داده بودم.درب ورودی راهروی کلاس ها رو به نور است و اگر دانش آموزی که بیرون بایستد کسانی که داخل هستند فقط سایه وی را می بینند.دانش آموز بیرون ایستاده بود و بقیه دانش آموزان از داخل سایه او را تماشا می کردند. من با دست از پشت سرش موازی سر او ضربه ای وارد می کردم و آن دانش آموز هم سر و صدا و آه و ناله های ساختگی را از خود سر می داد.

 

بچه ها هم که از این کار من شگفت زده شده بودند جلو آمدند تا این که به راز کار من پی بردند...

[ ۱۳۸٩/۱٠/۱٢ ] [ ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ ] [ جالینوس داوری ]