الفبای زندگی


+ نمونه طرح درس فارسی دوم ابتدایی درس پرجم

در ادامه مطلب


                                                    گام اول: مشخصات کلی طرح درس

               نام درس: فارسی بخوانیم      پایه: دوم         موضوع درس: پرچم        تهیه کننده: جالینوس داوری

1-اهمیت پرچم   2- موارد استفاده و کاربرد پرچم    3- رنگ های پرچم    4-  پرچم سایر کشورها     5- استقلال کشور

عناوین فرعی  رئوس مطالب

                                                    ویژگی های عمومی فراگیران

توانایی ذهنی دانش آموزان

وضعیت اقتصادی و اجتماعی دانش آموزان

سن دانش آموزان

توانایی کسب شناخت را تا سطح ارزشیابی ، کسب مهارت را تا سطح اجرای مستقل و کسب عاطفه را تا سطح تعهد نسبت به ارزش ها دارند.

 

کارگر30 درصد

کشاورز 40 درصد

کارمند 30 درصد

8 تا 9

 

                                          گام دوم: تحلیل و تنظیم هدفهای آموزشی

اهداف جزیی درس

اهداف کلی درس

1-با رنگهای مختلف پرچم آشنا شود.

2- به جایگاه هرکدام از رنگهای پرچم پی ببرد.

3-با پرچم بعضی از کشورهای دیگر  آشنا شود.

4-با موارد استفاده از پرچم آشنا شود.

5- بتواند با کاغذ رنگی پرچم کشورش را بسازد.

6-تقویت روخوانی و روان خوانی.

7-آشنایی با برخی کلمات که در جاهای مختلف معانی مختلفی دارند.

8-تقویت قدرت گفتگو و تبادل نظر با دیگران.

9-ایجاد روحیه نشاط از طریق اجرای نمایش.

10- ایجاد علاقه و انگیزه به کتاب و کتاب خوانی.

آشنایی با پرچم و اهمیت آن

                                                                                 

اهداف رفتاری

1-موارد استفاده از پرچم را بیان می کند( درک و فهم)

2رنگ های پرچم و نشانه ها و نماد آن ها را توضیح می دهد. (درک و فهم)

3- در باره اهمیت پرچم با یکدیگر گفتگو می کنند. ( تجزیه و تحلیل )           

4-با پرچم سایر کشورها آشنا می شود. ( دانش )

حیطه شناختی

1-نسبت به پرچم کشورش ابراز علاقه می کند.( ارزش گذاری)

2-پرچم را نشانه ی استقلال کشورش می داند. ( ارزش گذاری )

حیطه عاطفی

1-با کاغذ رنگی پرچم کشورش را می سازد. ( اجرای مستقل)

2-با دوستان خود به بحث و تبادل نظر می پردازند. 

حیطه روانی- حرکتی

                                              گام سوم تحلیل موقعیت آموزشی

فعالیت های دانش آموز

فعالیت های معلم

1-سلام

2-پاسخ دادن

3-همکاری با سایر اعضای گروه

4-گوش دادن و توجه به معلم

5-انجام تکالیف

6- حفظ نظم در حین انجام فعالیت ها

1-سلام  احوال پرسی

2-حضور و غیاب

3-دقت در وضع جسمی و روانی افراد

4-فراهم آوردن امکانات لازم

5-کمک و نظارت بر فعالیت های گروهی

6- نشان دادن پرچم سایر کشورها

7-ارائه تدریس

8-دادن تکلیف

              گام چهارم: تحلیل و تعیین محتوا و روشهای تدریس و وسایل کمک آموزشی

مفاهیم کلیدی

مدل کلاس و نحوه ی تعامل و گروهبندی

محتوای آموزشی و مواد آموزشی

رسانه ها و وسایل آموزشی مورد نیاز

روش تدریس

استقلال- صلح

 

دایره ای

کتاب درسی بخوانیم و بنویسیم.

کتاب- پرچم ایران پرچم سایر کشورها-

بحث گروهی

                                  

گام پنجم : تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

1-ارزشیابی از درس قبل

2-پرسش از رنگ های پرچم ایران

ارزشیابی ورودی

1-اهمیت پرچم را بیان کنید.

2- پرچم ایران چه رنگهایی دارد و هرکدام نشانه ی چیست؟

ارزشیابی تکوینی

1-پرچم یک کشور نشانه ی چیست؟

2-هرکدام از رنگ های پرچم ایران نشانه ی چیست؟

ارزشیابی پایانی

                                   

   گام ششم: تعیین تکلیف تکمیلی

مطالب گفته شده را مرور کرده و اشکالات احتمالی را برطرف کرده.

جمع بندی مطالب درس

 

از بچه ها می خواهیم برای جلسه بعد پرچم ایران را بسازند و به کلاس بیاورند.

تکالیف مربوطه در کتاب بنویسیم را انجام بدهند.

تعیین تکلیف

 

                                       

 

گام هفتم

آمادگی

در این قسمت معلم هدف درس را که همان آشنا شدن با پرچم ایران و اهمیت آن است با ایجاد انگیزه در شاگردان آغاز می کند.

توضیح

در باره پرچم کشورمان و رنگ های تشکیل دهنده ی آن و اینکه هرکدام از رنگها نشانه ی چیست با دانش اموزان گفتگو می کنیم.

گفتگو با اعضای گروه

در این مرحله دانش آموزان با سایر اعضای گروه خود بحث و تبادل اطلاعات کرده و پرچم سایر کشورها را که موجود می باشد بررسی کرده.

سنجش

در این مرحله پرسش هایی را که از قبل آماده کردیم از دانش آموزان پرسش به عمل می آوریم.

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک