الفبای زندگی


 

این الگو رو خودم تو کلاسم اجرا کردم خوب هم جوای داد ببینین:

مراحل الگو:

                        

1-توصیف اولیه

د راین مرحله موضوع مورد نظر توسط معلم و دانش آموز توصیف می شود.

 

2-قیاس مستقیم

در این قیاس دو موجود یا دو مفهوم با یکدیگر مقایسه می شوند و موضوع یا مفهوم مورد نظر توسط دانش آموزان به یک شی یا موجود تشبیه می شود.

 

3- قیاس شخصی

در این نوع قیاس دانش آموز خود را به داخل یک شی یا موجود و یا یک فضای جدید انتقال می دهد ، آن گاه توصیف می کند که چه احساسی دارد.

 

4- قیاس تضاد

در این نوع قیاس ، قیاس های مستقیم و شخصی  بررسی می شود و سپس قیاس هایی که بیشترین تضاد را با هم  دارند انتخاب می شوند.

 

5- توصیف دوباره

در این مرحله از بهترین قیاس ها و تجربه های بدست آمده استفاده شده و موضوع مورد نظر دوباره ولی این بار به صورت خلاق توصیف می شود.

 

 

 

 

 

اجرای الگو:

گام اول:

در این مرحله باید مقدمات لازم برای آغاز نوآفریینی فراهم شود. برای شروع باید اطمینان حاصل کنید دانش آموزان موضوع درس  و مفاهیم اساسی آن را به خوبی یاد گرفته اند. بنابر این لازم است در   ابتدا شرایط  موجود و وضعیت فعلی به صورت ساده توصیف گردد.

موضوع: پوشش سخت جانوران در پایه دوم

معلم: یکی از پوش های بدن جانوران را نام و آن را توصیف کنید.

   دانش آموز: پوشش سخت

Ø      محکم و سخت و کلفت است.

Ø      همیشه همراه جانور است.

Ø      تمام بدن جانور را پوشانده..

گام دوم:

قیاس مستقیم  مقایسه ی ساده دو موجود یا دو مفهوم است. از دانش آموز می پرسیم پوشش سخت شبیه چه چیزی است یا اگر آن را یک انسان تصور کنیم چگونه انسانی است: قیاس ها را روی تابلو می نویسیم و از بچه ها می خواهیم که بهترین ، دوست داشتنی ترین به عبارت دیگر مهیج ترین و عجیب ترین قیاس را انتخاب کنند و برای انتخابشان دلیل بیاورند.

معلم: به نظر شما پوشش سخت شبیه چه چیز یاست؟

Ø      دانش آموز: شبیه یک دیوار است.

Ø      شبیه یک انسان فداکار و مهربان  است.

Ø      شبیه یک دوست همیشگی است.

Ø      شبیه یک آدم زورگو است.

Ø      .............

معلم: کدام یک بهتر و جالب تر و عجیب ترین شباهت را با پوشش سخت دارد:

دانش آموزان پس از بحث و تبادل نظر

        « انسان فداکار و مهربان»

 

گام سوم:

در قیاس شخصی دانش آموز خود را جای یک فرد یا موجود می گذارد آنگاه می گوید چه احساسی دارد. و به توصیف خود بپردازد. دانش آموز باید احساس نزدیکی زیادی با موضوع مورد نظر داشته باشد و هرچه فاصله فرد با خودش بیشتر شود احتمال اینکه با افکار جدید برسد بیشتر است.

معلم: خود را جای یک انسان فداکار  بگذارید آنگاه بگویید چه احساسی دارید؟

Ø      به افراد ضعیف و ناتوان کمک می کردم.

Ø      با مردم به نرمی و مهربانی رفتار می کردم.

Ø      با دشمنان مبارزه می کردم.

Ø      ......

گام چهارم:

دو کلمه متضاد یا متناقض از یک موضوع بیان می شود. اجرای این مرحله بینش عمیقی به دانش آموز می دهد.

از دانش آموزان می خواهیم از بین قیاس ها و تشبیه ها کلمات متضاد را انتخاب کنند، آن ها را روی تابلو می نویسیم و از بچه ها می پرسیم: کدام کلمات بیشترین تضاد را در ارتباط با موضوع نشان می دهند؟ یا کدام کلمات متضاد برای شما جالب تر است؟

Ø      دوست ، دشمن

Ø      زورگو ، مهربان

Ø      نرم ، سخت

 

گام پنجم:

در این مرحله فراگیر به موضوع اصلی درس برگشته و از قیاس های برگزیده و تجربه های بدست آمده خود و دوستانش استفاده نموده و موضوع را دوباره توصیف می کند.

از فراگیران می خواهیم با استفاده از قیاس ها و تضادهای برگزیده و تمامی توصیف های انجام گرفته موضوع اصلی را به صورت خلاق (با داستان، تصویر...) بیان کنند.

معلم: موضوع اصلی ما پوشش سخت بود . چگونه می توانید از یک موجود دوست ولی دشمن برای توصیف پوشش سخت استفاده کنید؟

Ø      پوشش سخت  انسان مهربانی است که با حیوانات دوست است و از او دربرابر دشمنان محافظت می کند.

Ø      پوشش سخت  دوست همیشگی حیوان است که دشمن از آن خوشش نمی آید.

Ø      .........

 

 

 منبع: مجله تکنولوژی آموزشی

[ ۱۳۸۸/۸/٢٩ ] [ ٦:٢٩ ‎ب.ظ ] [ جالینوس داوری ]