الفبای زندگی


           در ادامه مطلب...         


       

                         طرح درس سالیانه درس قرآن پایه دوم ابتدایی

  ماه

  هفته

شماره درس

جلسه

         موضوع درس

وسائل مورد نیاز

آدرس صفحه

تاریخ اجرا

                 بهمن   

اول

درس دهم

سوم

انس با قرآن در خانه

نوار ضبط صوت- لوحه تصاویر مربوط درس

51

1/11

درس یازدهم

اول

تدریس سوره ی کوثر

53-52

3/11

دوم

درس یازدهم

دوم

بخش بخش وپیام قرآنی

55-54

8/11

سوم

انس با قرآن در خانه

56

10/11

سوم

درس دوازدهم

اول

تدریس سوره ی عصر

57

15/11

دوم

بخش بخش وپیام قرآنی

59-58

17/11

چهارم

درس دوازدهم

سوم

انس با قرآن درخانه

60

24/11

                                         یاد آوری دروس گذشته

29/11

                اسفند

فروردین

اول

درس سیزدهم

اول

تدریس سوره ی فیل

نوار ضبط صوت

لوحه تصاویر

61

1/12

دوم

بخش بخش و داستان اصحاب فیل

64-63-62

6/12

دوم

درس سیزدهم

سوم

انس با قرآن در خانه

66

8/12

درس چهاردهم

اول

تدریس سوره ی ماعون

67

13/12

سوم

درس چهاردهم

دوم

بخش بخش وپیام قرآنی

69-68

15/12

سوم

انس با قرآن در خانه

70

20/12

چهارم

درس پانزدهم

اول

تدریس سوره ی قریش و پیام قرآنی

72-71

22/12

دوم

بخش بخش قصه کودک خدا پرست

74-73

27/12

   فروردین

 

سوم

 

 

یادآوری دروس گذشته

 

18/1

20/1

چهارم

درس پانزدهم

سوم

انس با قرآن درخانه

نوار ضبط صوت

لوحه تصاویر

76

25/1

درس شانزدهم

اول

سوره ی قدر پیام قرآنی

78-77

27/1

ا     ا ردیبهشت

اول

درس شانزدهم

دوم

بخش بخش آیات

79تا83

1/2

سوم

انس با قرآن درخانه

84

3/2

دوم

درس شانزدهم

چهارم

داستان قهرمان بت شکن

 

8/2

درس هفدهم

اول

تدریس سوره ی مسد وپیام قرآنی 

86-85

9/2

سوم

درس هفدهم

دوم

بخش بخش و داستان باغی در آتش

87تا91

15/2

سوم

انس با قران در خانه

92

17/2

چهارم

                                              امتحانات نوبت دوم

22/2

 

 

 

                 

 

[ ۱۳۸٧/۱٢/۱٩ ] [ ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ ] [ جالینوس داوری ]