الفبای زندگی


پرسش های متداول  در خصوص ریاضی دوم ابتدایی

 


بعد از انجام فرهنگ نوشتن معلم می تواند آن را تصحیح کند؟

معلم آن را کنترل کند و با بازخورد مناسب دانش آموز را ترغیب به صحیح و درست نوشتن نماید.

فرق تم در  کلاس اول و تصویر موضوعی در کلاس دوم چیست؟

نگاه کتاب در کلاس اول کل به جزء و معلم ابتدا تم را تدریس و سپس به درس ها می پردازد و بعد از هر تدریس به تم نیز بر می گردد. در تم کلاس اول کلیه اهداف و مفاهیم گنجانده شده است. اما کلاس دوم تصویر موضوعی جهت معرفی فصل و ایجاد انگیزه  و درگیر کردن دانش آموزان و دیدن مفاهیم در محیط پیرامون می باشد.

اگر در درس تقارن دو نیمه ای دانش آموز تقارن مورب رسم کرد معلم چگونه آن را معرفی کند؟

تقارن مورب نوعی از تقارن دو نیمه ای است ولی با تقارن افقی و عمودی فرق می کند و در سالهای بعد دانش آموز با آن آشنا می شود نیازی به معرفی آن نیست.

چرا در کلاس دوم به  مدل سازی توجه زیادی شده است؟

‌باعث تقویت مهارت های دست ورزی - تجسم بصری - پرورش حس زیبا شناختی پوشاندن سطح - آمادگی برای مساحت -  آشنایی دانش آموزان با کاشی کاری و معماری اسلامی، ایرانی - ترکیب اشکال هندسی در  محیط پیرامونی -  پرورش خلاقیت.

چرا بحث مالی (کار با سکه) در کلاس دوم مطرح شده است؟

یکی از مباحث مهمی که دانش آموزان باید آشنا شوند و در زندگی استفاده کنند مباحث مالی است. در کتاب دوم ریال به عنوان واحد پول همراه با معرفی اعداد سه رقمی  بکار رفته است (دانش آموز بین اعداد سه رقمی و مفهوم پول ارتباط برقرار می کند). سکه به عنوان ابزار دست ورزی مناسب ترین وسیله برای معرفی این مفهوم است.

آیا پس از آموزش جمع و تفریق از سمت چپ می توان جمع و تفریق تکنیکی را آموزش داد؟

تا قبل از فصل شش نباید جمع و تفریق تکنیکی را آموزش داد تا دانش آموزان به خوبی با روش گستره نویسی (فرآیندی) آشنا شوند.

آیا برای آموزش تقریب می توان از لفظ گردکردن و قطع کردن استفاده کرد؟ اشکال ندارد.

در هنگام آموزش و معرفی رقم از کارت صفر استفاده شود یا خیر؟

در ابتدا چون هدف ساخت و معرفی عدد دو رقمی است فقط از کارتهای 1 تا 9 استفاده شود زیرا وجود کارت صفر ایجاد ابهام می کند.

 

مقایسه دو روش جمع و تفریق فرایندی (جدید) و تکنیکی (قدیم)

فرایندی (گسترده نویسی)

انتقال (تکنیک)

گام اول به صورت تقریبی به جواب نهایی می رسد

گام آخربه صورت دقیق به جواب می رسد

بر اساس گسترده نویسی به استدلال عددی می رسد

از طریق تکنیک به جواب می رسد

ما در ذهن خود نیز بیشتر از سمت چپ استفاده می کنیم

در انجام محاسبات با این روش فضای کمتری می گیرد

سیر تاریخی محاسبات جمع و تفریق نیز از چپ به راست بوده است.

 

کاربرد این روش در بین عموم مردم بیشتر است (مثل چرتکه )

 

در راهبرد حل مسئله، تبدیل مسئله به مسئله ساده تر اعداد مسئله را چگونه تغییر می دهیم؟ می تواند اعداد را با کمک تقریب آن را به عدد کامل تبدیل کند  تا ذهن درگیر عدد نشود بلکه درگیر مفهوم شود بعد مسئله را حل کند.

مفهوم  احتمال 0 و 1 چیست؟

احتمال 0 یعنی پیشامد ناممکن

احتمال 1 یعنی پیشامد حتمی

احتمال بین 1و صفر یعنی ممکن است این واقعه اتفاق بیافتد و ممکن است اتفاق نیافتد.

در راهبرد حل مسئله روش نمادین یعنی تبدیل مسئله به یک تساوی عددی. پس چرا در مسئله ای از رسم شکل استفاده کردید؟

برای رسم شکل هم نماد قرار داده ایم که این هم یک نوع نماد سازی است.

آیا در نمودار تصویری ما نیازی به محور نداریم؟ نه نبودنش اشکالی در تحلیل نمودار به وجود نمی آورد.

کدام مجموع اعداد دارای مفهوم پیوستگی عدد هستند؟ مجموعه اعداد حقیقی روی محور اعداد.

آیا دفتر ریاضی برای دانش آموزان لازم است؟ بستگی به نظر معلم دارد.

نحوه آموزش فرهنگ نوشتن چگونه است؟

هدف توانایی نوشتن در دانش آموزان است و نقشه مفهومی فصل در ذهن دانش آموز سازمان دهی گردد.

از دیگر اهداف فرهنگ نوشتن ایجاد کل نگری در دانش آموز است.

چیزهای که یاد گرفته را فهرست کند یا  ابزارهایی را که در درس به کار برده  را نام ببرد.

رشد استدلال از جمله مهارت هایی است که با نوشتن دانش آموز به آن می رسد.

آیا معماها و تمرین ها حتماً باید در منزل انجام شود؟

بله ولی در کلاس بازبینی و مرور گردد. معماها در منزل انجام شود و اگر دانش آموزی سوال داشت می توان به صورت اختصاصی پاسخ داد.

بعد از آموزش انواع راهبردهای حل مسئله، فعالیت های تکمیلی برای تلفیق آن راهبردها و کاربرد آنها لازم است؟

‌برای تعمیق یادگیری راهبردهای قبلی و راهبردهای کلاس اول می توان از انواع مسئله در فعالیت های تکمیلی استفاده کند.

چه زمانی می توانیم از همه دانش آموزان انتظار داشته باشیم جمع و تفریق های یک رقمی را ذهنی انجام دهند؟

باید توجه داشته باشیم که دانش آموزان در انجام عملیات جمع و تفریق با روش های مختلف به مهارت ذهنی می رسند در فعالیت های صفحه 25 و 26 دانش آموزان به مرحله محاسبات ذهنی می رسند اما اگر باز نرسیدند می توانیم از ابزارهایی مثل محور اعداد و ... استفاده کنیم.


در جمع های ترکیبی 5 و 10 ، برای راحتی و سرعت، چه روشی پیشنهاد می شود؟

نحوه ی جمع بندی به عهده ی دانش آموزان است اما بهتر است ابتدا به ده رساند و بعد ده تایی ها را با هم جمع کرد و در نهایت اگر یکی هم داشتیم، به آن اضافه شود. ‌لازم به ذکر است این دسته تمرینات در کلاس زیاد کار و تمرین شده است.

چرا مفهوم ربع و نیم را روی ساعت نشان دادید؟

چون  می خواهیم دانش آموز مفهوم ربع و نیم را با زاویه عقربه های ساعت ببیند البته دانش آموزان از ربع و نیم در خواندن ساعت در زندگی روزمره  استفاده می کنند و با این مفاهیم آشنا هستند.

چرا در کتاب در قسمت اندازه گیری به جای واژه پاره خط از واژه خط استفاده شده است؟

عملا دانش آموزان وقتی ابتدا و انتها را درخط اندازه می گیرند یعنی پاره خط را اندازه می گیرند. خود مفهوم پاره خط در سالهای بعد آموزش داده می شود.

آیا می شود پس ازگسترده نویسی که صدتایی ها را اضافه کردیم ده تایی ها را با هم یکی ها را با هم جمع یا تفریق کنیم؟

خیر زیرا باز انتقال را باید انجام بدهد در جمع و تفریق از سمت چپ حرکت رو به جلو و حرکت رو به عقب را داریم.

راهبرد حل مسئله، زیر مسئله درست است یا ریز مسئله؟

زیر مسئله، مفهوم زیر مسئله یعنی تبدیل یک مسئله به مسئله های کوچکتر.

بعد از آموزش جمع به روش  تکنیک یا انتقال دانش آموزان در حل تمارین باید از کدام روش استفاده کنند؟

ما بچه ها را محدود نمی کنیم از هر روشی که دوست دارند تمارین را حل می کنند ولی باید هر دو روش را بلد باشند.

در تفریق در خط زدن قانون خاصی وجود دارد؟ (مثلا: حتما باید از راست خط بزنیم؟)

در تفریق های خطی بهتر است خط زدن از سمت راست انجام شود و باقی مانده در سمت چپ بماند. در تفریق ستونی فرقی نمی کند و بستگی به خواست دانش آموز دارد.

در تفریق ستونی عامل دوم هم تصویرش آمده، آیا همیشه باید تصویر عامل دوم هم ترسیم شود و به همان اندازه خط بخورد یا لزومی ندارد؟

در این کتاب مانند کتاب کلاس اول که در ابتدای آموزش تفریق سطری تصویر عامل دوم هم ترسیم شده بود، در کتاب دوم هم در ابتدای آموزش تقریق ستونی، به این شکل آمده است ولی در سایر صفحات دیگر عامل دوم ترسیم نشده و فقط از روش خط زدن استفاده شده است.

با توجه به تمرین بحث جمع و تفریق ده تایی در فصل دوم، در محور اعداد زمانی که می خواهیم محل عدد را شناسایی کنیم باید بشماریم یا با تقریب و حدس زدن محل عدد را مشخص کنیم؟ اگر دانش آموزان با شمارش محل را پیدا کرد چه کار کنیم؟

چون هدف تقریب و حدس زدن است لازم است که از همین روش برای پیدا کردن محل اعداد استفاده شود. اما اگر دانش آموزی با شمارش محل اعداد را پیدا کرد معلم باید او را هدایت کند تا بدون شمارش،‌ و با تقریب محل اعداد را پیدا کند.

در گذاشتن عدد در داخل جدول ارزش مکانی ابتدا باید ده تایی را گذاشت یا یکی ها را؟

اگر با توجه به تصویر بود،  ابتدا تصاویر را دسته بندی کرده، اگر نیاز به انتقال داشت، خارج از جدول انتقال را انجام دهد، در آخر آن را در جدول جایگزین می نماید. حال اینکه از سمت یکی ها در جدول قرار دهد یا ده تایی ها، یا صدتایی ها، بستگی به خواست دانش آموز دارد. ولی آن چه عمومیت دارد، این است که از سمت صدتایی ها وارد جدول می شود.

آیا در آموزش راهبرد حل مسئله، در هر فصل،  فقط باید از همان راهبرد استفاده شود؟

از آن جایی که هدف آموزش راهبرد حل مسئله است، لازم است که فقط از همان راهبرد استفاده شود. ولی در صفحات آتی یا فعالیت های تکمیلی، میل دانش آموز است که از چه راهبردی استفاده نماید.

در الگو یابی شطرنجی، می بایست ردیفی کامل شود یا شکل کامل در نظر گرفته شود؟

در صورتی که هر الگو از الگوی ردیف بعدی با فاصله قرار گرفته باشد، می تواند هر ردیف به طور مجزا کامل شود. اما در الگوهایی که ردیف های پایین و بالا با هم در ارتباط و متصل هستند، می بایست به صورت کل دیده شود و با هم کامل شوند. نکته ی قابل توجه اینکه در الگو یابی می بایست نقطه ی ابتدایی و انتهایی هر الگو را پیدا کنیم و طبق همان ادامه دهیم.

در راهبرد رسم شکل نیاز به نوشتن نماد و عبارت ریاضی هست یا خیر؟

بستگی به سوال دارد. اگر سوال اختصاصا خواسته باشد که با رسم شکل پاسخ دهید، کشیدن شکل و نوشتن پاسخ نهایی کفایت می کند و نیازی به نوشتن عبارت ریاضی نیست. ولی اگر دانش آموز خود راهبرد رسم شکل را انتخاب کرده باشد،‌ بهتر است عبارت ریاضی نوشته شود.

زمانی که ابتدا بچه ها حدس می زنند و بعد شمارش انجام می دهند، اگر حدسشان درست نبود می توانند تصحیح کنند؟

هدف از این دسته تمرینات این است که حدس به جواب اصلی نزدیک باشد. در صورتی که دانش آموز مایل به اصلاح باشد می تواند اشتباه خود را اصلاح کند، ولی اجباری به این امر نیست و همین که یاد بگیرد دفعه ی بعد به جواب اصلی نزدیک تر حدس بزند، کفایت می کند.

در تقارن چهار قسمتی، قسمت ها  به چه ترتیبی باید کامل شود؟

ابتدا نیمه ی بالا تکمیل می شود، ‌سپس قسمت پایینی از روی قسمت بالایی کامل می شود.

در برخی از تمرینات، فضای کافی برای جواب نیست، (مثلا در رسم شکل یا محور). آیا می شود در برگه ای دیگر انجام داد بعد پاسخ را وارد کتاب کرد؟

نوشتن در برگه ای جداگانه اشکالی ندارد ولی پیشنهاد می شود  با یک محور جواب همه ی جمع و تفریق ها داده شود.

آیا از ابزار ها ی پایه اول در کلاس دوم هم زیاد استفاده می شود؟

بستگی به مفهوم مورد آموزش دارد. در بیشتر تمرین های ابتدای کتاب،‌ از ابزار کلاس اول استفاده می شود ( مانند: چینه- چوب خط- محور- انگشتان دست- تصاویر – اشکال هندسی و .... )  ولی به مرور ابزارهای دیگری هم مورد استفاده قرار می گیرد.

آیا در سرشماری همه اشکال شمارش شوند بعد چوب خط کشیده شود؟

خیر- لازم است بچه ها به جهت یادگیری طریقه ی سرشماری کردن و آمادگی برای بحث آمار، بدون در نظر گرفتن کل، ابتدا یکی یکی بر اساس شکلی که می بینند چوب خط بکشند و در آخر، جمع بندی کنند و عدد مربوطه را بنویسند. ( بخصوص در مواقعی که به صورت گروه بندی دو نفره کار انجام می شود، یک فرد می بیند و می گوید و نفر دیگر یکی یکی چوب خط می کشد و در آخر با هم جمع می بندند.)

در حل سودوکو باید به مربع های کوچک توجه کرد یا بزرگ؟

ابتدا مربع کوچک را در نظر می گیریم و سپس در کل دقت می کنیم که در هر سطر و ستون هر عدد فقط یک بار آمده باشد.

علامت کمتر، بیشتر را چگونه استفاده کنیم؟

برای معرفی و تدریس عنوان می کنیم که این علامت، علامت کمتر بیشتر است و از هر دو طرف قابل خواندن است.

زمانی که با کارت عدد می سازند تکرار اعداد جایز می باشد یا نه؟

در صورتی که مطرح  شود با کارت عدد سازی کنید، ‌مثلا با دو کارت 2 و 5 عدد سازی کنید، شانس هر کارت یک بار است و تکرار نداریم. بنابراین فقط می توانیم دو عدد 25 و 52 بسازیم.  ولی زمانی که عنوان می شود  با رقم های 2 و 5 عدد سازی کنید، تکرار داریم بنابراین  می توانیم با آن ها 4 عدد بسازیم.

تفاوت رقم و عدد در چیست؟

شماره های 0 تا 9 رقم محسوب می شوند. با این رقم ها ‌می توانیم اعداد زیادی بسازیم. بنابراین با رقم های متناهی (محدود) می توانیم اعداد نامتناهی (نا محدود) ‌بسازیم.

آیا تصویر موضوعی کتاب دوم مثل تم های کتاب اول  تدریس می شود و در کتا ب دوم هم دائما بازگشت به تصویر موضوعی داریم؟

تصویر عنوانی آماده سازی برای مبحث کلی موضوع فصل می باشد و مثل تم های کلاس اول به تمامی مفاهیم مورد بحث موجود در آن فصل نپرداخته است. بنابراین مانند کلاس اول خیلی برگشت پذیری به تصویر عنوانی نداریم.

آیا بودجه بندی خاصی برای کتاب دوم در نظر گرفته شده است؟

بودجه بندی خاصی مورد نظر نیست و هر منطقه می تواند بر اساس تفاوت های فردی و بومی منطقه ای عمل نماید. ولی به طور پیشنهادی،‌ جهت سهولت کار،‌ عنوان می شود که: هر فصل در سه هفته آموزشی تدریس شود. (‌البته به غیر از فصل اول که بهتر است یک ماه اول آموزشی به آن پرداخته شود.) برای این منظور دو موضوع درسی در یک هفته آموزشی،‌ یک موضوع و حل مسئله در هفته دوم آموزشی و یک موضوع و مرور فصل در هفته سوم آموزشی تدریس می شود.

قسمت آیا می دانید توسط معلم خوانده می شود یا دانش آموز؟ هدف از قسمت آیا می دانید چیست؟

بستگی به شرایط و توانمندی دانش آموزان دارد. ولی پیشنهاد می شود ابتدا دانش آموزان به صورت فردی مطالعه ی چشمی داشته باشند سپس متن توسط معلم قرائت و توضیح داده شود.

هدف آن، افزایش اطلاعات بالابردن دانستنی های دانش آموز - افزایش گنجینه لغات - ایجاد انگیزه یادگیری - خواندن مطلب در جهت درک یک مفهوم بهتر مفهوم آن فصل - مطالب آیا می دانید مورد ارزشیابی قرار نمی گیرند.

[ ۱۳٩۱/٩/٢٦ ] [ ٦:۳۸ ‎ق.ظ ] [ جالینوس داوری ]