الفبای زندگی


+ معلم، سیب و توت فرنگی

یک خانم معلم ریاضی به یک پسر هفت ساله ریاضی یاد می‌داد. یک روز ازش پرسید: اگر من بهت یک سیب و یک سیب و یکی بیشتر سیب بدهم تو چند تا سیب خواهی داشت؟

پسر بعد از چند ثانیه با اطمینان گفت: ۴ تا! معلم نگران شده انتظار یک جواب صحیح آسان رو داشت (۳).

او نا امید شده بود. او فکر کرد “شاید بچه خوب گوش نکرده است” تکرار کرد: خوب گوش کن، خیلی ساده است تو می‌تونی جواب صحیح بدهی اگر به دقت گوش کنی. اگر من به تو یک سیب و یک سیب دیگه و یکی بیشتر سیب بدهم تو چند تا سیب خواهی داشت؟

پسر که در قیافه معلمش نومیدی می‌دید دوباره شروع کرد به حساب کردن با انگشتانش در حالیکه او دنبال جوابی بود که معلمش رو خوشحال کند تلاش او برای یافتن جواب صحیح نبود تلاشش برای یافتن جوابی بود که معلمش را خوشحال کند. برای همین با تامل پاسخ داد “۴….. نومیدی در صورت معلم باقی ماند.

به یادش اومد که پسر توت فرنگی رو دوست دارد. او فکر کرد شاید پسرک سیب رو دوست ندارد و برای همین نمی‌تونه تمرکز داشته باشه. در این موقع او با هیجان فوق العاده و چشم‌های برق‌زده پرسید: اگر من به تو یک توت فرنگی و یکی دیگه و یکی بیشتر توت فرنگی بدهم تو چند تا توت فرنگی خواهی داشت؟

معلم خوشحال بنظر می‌رسید و پسرک با انگشتانش دوباره حساب کرد. و پسر با تامل جواب داد “۳؟ حالا خانم معلم تبسم پیروزمندانه داشت. برای نزدیک شدن به موفقیتش او خواست به خودش تبریک بگه ولی یه چیزی مونده بود او دوباره از پسر پرسید: اگر من به تو یک سیب و یک سیب دیگه و یکی دیگه بیشتر سیب بدهم تو چند تا سیب خواهی داشت؟ پسرک فوری جواب داد “۴!!!

خانم معلم مبهوت شده بود و با صدای گرفته و خشمگین پرسید چطور ؟ آخه چطور؟ پسرک با صدای پایین و با تامل پاسخ داد “برای اینکه من قبلا یک سیب در کیفم داشتم”

 

اگردانش آموز جواب غیر قابل انتظاری به سوال ما داد ضرورتا آن اشتباه نیست شاید یک بُعدی از آن را

ابدا نفهمیدیم.

 

 

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٧:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٥/۳٠
comment نظرات () لینک

+ دانلود کتب جدید التالیف پایه سوم دبستان

ریاضی

فارسی خواندن

فارسی نوشتاری

علوم تجربی :  فایل1  فایل2  فایل3

تربیت بدنی:    فایل1  فایل2  فایل3

هنر

مطالعات اجتماعی

 

 

منبع: آبرنگ

 

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٢٩
comment نظرات () لینک

+ دانلود انیمیشن های ریاضی

کارگاه جمع

 

 

اشکال هندسی

                         

خلاقیت         

 

آموزش جمع    

 

 

جمع دو رقمی  

 

ابزار جمع     

 

مفهوم جمع  

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٢٠
comment نظرات () لینک

+ فراتر از کلام

دیوار مهد کودکی در اروپا " متن شعری از حافظ"

 

دیوار مهد کودکی در تهران...

 

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٥:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٥/۳
comment نظرات () لینک