الفبای زندگی


+ چک لیست خود ارزشیابی معلم از ارتباطات انسانی

بهینه سازی ارتباطات انسان ، از عناصر بنیادی تعامل اجتماعی شایسته به حساب می آید. چنین عنصری ، حساسیت بیش تر خود را در کار معلمی نشان می دهد. بدین سبب نبود مهارت ارتباط برقرار کردن ، همه جوانب فرایند یاددهی و یادگیری را مخدوش می سازد. به منظور توجه دادن معلمان به عنصر ارتباط انسانی و کوشش برای تقویت ارتباط مطلوب با فراگیران ، چک لیست زیر ارائه می شود :

 

در کلاس

 

- فراگیرنده را آن گونه که هست می پذیرم؟

- فراگیرندگان را به صورتی که احساس می کنند مستحق آنند ، کمک می کنم؟

- فراگیرندگان را به خود جلب کرده ام؟

- برای خودیابی فراگیرندگان تلاش می کنم؟

- طوری رفتار کرده ام که فراگیرندگان مشکلات خود را با من در میان بگذارند؟

- به آنان کمک می کنم که یکدیگر را دوست داشته باشند؟

- به فراگیرندگان اجازه ابراز احساسات می دهم؟

- وقتی با فراگیرندگان به توافق می رسم ،به توافق با آن ها پایبند می مانم؟

- ارزش های آزاد منشانه را در کلاس پی می گیرم؟

 

خارج از کلاس

 

- برای تشکیل و گسترش انجمن یا اتحادیه معلمان تلاش می کنم ؟

- از گفت و گوها ی تنگ نظرانه درباره همکارانم پرهیز می کنم ؟

- به همکارانی که اندیشه های سازنده دارند ، یاری می رسانم ؟

- از دخالت در امور کلاسی همکارانم خودداری می کنم ؟

- مسئولیت های خود را به دیگر معلمان وا می گذارم ؟

- راز نگهدار اطلاعات محرمانه معلمان هستم ؟

 

با والدین و اعضای جامعه

 

- همه اطلاعات را به صورت سری نگه می دارم ؟ 

- با والدین فراگیرندگان روابطی دوستانه و همیارانه بر قرار می کنم و در حفظ آن می کوشم ؟

-   به والدین فراگیرندگان اطمینان داده ام که با فرزندانشان به عدالت و مساوات رفتار می کنم ؟

-  به والدین فرصت مناسب برای شرکت در نظم دهی فعالیت ها را می دهم ؟

-  نتیجه های ارزشیابی را به صورت معنادار به والدین عرضه می کنم ؟

- به باورها و سخنان والدین گوش می سپارم ؟

- در زندگی اجتماعی نقش فعالی ایفا می کنم ؟

 

در ارتباط با بلوغ اجتماعی

 

-  برای ایجاد یا بسط مهارت های بسنده اجتماعی تلاش می کنم ؟

-  علاقه فزاینده ای برای پذیرش خود به مثابه فردی ارزشمند دارم ؟

-  برای خود رهبری تلاش می کنم ؟

-  پیوسته برای ارتقای فنون حل مسأله در خود تلاش می کنم ؟

-  با سر خوردگی های خود برخورد مناسب می کنم ؟

-  نیازهای خود را بازشناسی می کنم ؟

-  برای کنترل خود و سازگاری رفتار خود با دیگران سعی می کنم ؟

-  برای پیشگیری از دلسردی خویش پشتکار نشان می دهم ؟

 

ارتباط با معیارهای اخلاقی

 

-  بدون هر گونه پیشداوری با فراگیرندگان رفتار می کنم ؟

-  به حس اطمینان و اعتماد فراگیرنده یا گروهی از فراگیرندگان احترام می گذارم ؟

-  به دیدگاه های والدین فراگیرندگان به دقت گوش می دهم ؟

-  نگرش ها و فعالیت های جامعه را با سعه صدر ارزشیابی می کنم ؟

-  ذهنیت شهروندی ، یا یک شهروند اندیشمند را دارم ؟

-  به پیشرفت تحصیلی و اندیشه ورز شدن فراگیرندگان می اندیشم ؟

-  توانایی اندیشیدن انتقادی را در کودکان پرورش می دهم ؟

-  فراگیرندگان را به پایبندی به معیار دینی واخلاقی دعوت می کنم ؟

-  از سیاست های مدرسه ای حمایت می کنم ؟

-  از حسادت ، تنگ نظری و کینه ورزی دوری می جویم ؟

-  با صراحت و روشنی انتقاد می کنم ؟

-  نسبت به حرفه خود احساس غرور و سر بلندی می کنم ؟

 

منبع

مجله رشد معلم

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٢/۱۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+  

سلام

سلامی دوباره به تمامی همکاران

با عرض پوزش از اینکه در این چند مدت به علت یک سری مشکلات نتوانستم هیچ مطلبی را ارسال کنم.ان شا الله از این به بعد بتوانیم با استفاده از تجربیات ارزنده شما همکاران عزیز خدمت صادقانه ای را به این مرز و بوم ایفا کنیم.

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٢/۱٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک