الفبای زندگی


+ چگونه از الگوی بدیعه پردازی در تدریس پوشش سخت جانوران استفاده کردم.

 

این الگو رو خودم تو کلاسم اجرا کردم خوب هم جوای داد ببینین:

مراحل الگو:

                        

1-توصیف اولیه

د راین مرحله موضوع مورد نظر توسط معلم و دانش آموز توصیف می شود.

 

2-قیاس مستقیم

در این قیاس دو موجود یا دو مفهوم با یکدیگر مقایسه می شوند و موضوع یا مفهوم مورد نظر توسط دانش آموزان به یک شی یا موجود تشبیه می شود.

 

3- قیاس شخصی

در این نوع قیاس دانش آموز خود را به داخل یک شی یا موجود و یا یک فضای جدید انتقال می دهد ، آن گاه توصیف می کند که چه احساسی دارد.

 

4- قیاس تضاد

در این نوع قیاس ، قیاس های مستقیم و شخصی  بررسی می شود و سپس قیاس هایی که بیشترین تضاد را با هم  دارند انتخاب می شوند.

 

5- توصیف دوباره

در این مرحله از بهترین قیاس ها و تجربه های بدست آمده استفاده شده و موضوع مورد نظر دوباره ولی این بار به صورت خلاق توصیف می شود.

 

 

 

 

 

اجرای الگو:

گام اول:

در این مرحله باید مقدمات لازم برای آغاز نوآفریینی فراهم شود. برای شروع باید اطمینان حاصل کنید دانش آموزان موضوع درس  و مفاهیم اساسی آن را به خوبی یاد گرفته اند. بنابر این لازم است در   ابتدا شرایط  موجود و وضعیت فعلی به صورت ساده توصیف گردد.

موضوع: پوشش سخت جانوران در پایه دوم

معلم: یکی از پوش های بدن جانوران را نام و آن را توصیف کنید.

   دانش آموز: پوشش سخت

Ø      محکم و سخت و کلفت است.

Ø      همیشه همراه جانور است.

Ø      تمام بدن جانور را پوشانده..

گام دوم:

قیاس مستقیم  مقایسه ی ساده دو موجود یا دو مفهوم است. از دانش آموز می پرسیم پوشش سخت شبیه چه چیزی است یا اگر آن را یک انسان تصور کنیم چگونه انسانی است: قیاس ها را روی تابلو می نویسیم و از بچه ها می خواهیم که بهترین ، دوست داشتنی ترین به عبارت دیگر مهیج ترین و عجیب ترین قیاس را انتخاب کنند و برای انتخابشان دلیل بیاورند.

معلم: به نظر شما پوشش سخت شبیه چه چیز یاست؟

Ø      دانش آموز: شبیه یک دیوار است.

Ø      شبیه یک انسان فداکار و مهربان  است.

Ø      شبیه یک دوست همیشگی است.

Ø      شبیه یک آدم زورگو است.

Ø      .............

معلم: کدام یک بهتر و جالب تر و عجیب ترین شباهت را با پوشش سخت دارد:

دانش آموزان پس از بحث و تبادل نظر

        « انسان فداکار و مهربان»

 

گام سوم:

در قیاس شخصی دانش آموز خود را جای یک فرد یا موجود می گذارد آنگاه می گوید چه احساسی دارد. و به توصیف خود بپردازد. دانش آموز باید احساس نزدیکی زیادی با موضوع مورد نظر داشته باشد و هرچه فاصله فرد با خودش بیشتر شود احتمال اینکه با افکار جدید برسد بیشتر است.

معلم: خود را جای یک انسان فداکار  بگذارید آنگاه بگویید چه احساسی دارید؟

Ø      به افراد ضعیف و ناتوان کمک می کردم.

Ø      با مردم به نرمی و مهربانی رفتار می کردم.

Ø      با دشمنان مبارزه می کردم.

Ø      ......

گام چهارم:

دو کلمه متضاد یا متناقض از یک موضوع بیان می شود. اجرای این مرحله بینش عمیقی به دانش آموز می دهد.

از دانش آموزان می خواهیم از بین قیاس ها و تشبیه ها کلمات متضاد را انتخاب کنند، آن ها را روی تابلو می نویسیم و از بچه ها می پرسیم: کدام کلمات بیشترین تضاد را در ارتباط با موضوع نشان می دهند؟ یا کدام کلمات متضاد برای شما جالب تر است؟

Ø      دوست ، دشمن

Ø      زورگو ، مهربان

Ø      نرم ، سخت

 

گام پنجم:

در این مرحله فراگیر به موضوع اصلی درس برگشته و از قیاس های برگزیده و تجربه های بدست آمده خود و دوستانش استفاده نموده و موضوع را دوباره توصیف می کند.

از فراگیران می خواهیم با استفاده از قیاس ها و تضادهای برگزیده و تمامی توصیف های انجام گرفته موضوع اصلی را به صورت خلاق (با داستان، تصویر...) بیان کنند.

معلم: موضوع اصلی ما پوشش سخت بود . چگونه می توانید از یک موجود دوست ولی دشمن برای توصیف پوشش سخت استفاده کنید؟

Ø      پوشش سخت  انسان مهربانی است که با حیوانات دوست است و از او دربرابر دشمنان محافظت می کند.

Ø      پوشش سخت  دوست همیشگی حیوان است که دشمن از آن خوشش نمی آید.

Ø      .........

 

 

 منبع: مجله تکنولوژی آموزشی

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ برای تدریس مفهوم مایع در درس علوم از الگوی دریافت مفهوم استفاده کردم.

دریافت مفهوم

تنیسون و همکارانش (1986) تحقیقات مهمی درباره یادگیری مفاهیم انجام دادند. این محققان دو نوع آموزش را با با هم مقایسه کردند. در یک نوع آموزش به دانش آموزان ابتدا تعریف مفهوم و سپس نمونه ها و مثال ها ارائه می شود.در نوع دیگر آموزش ابتدا نمونه ها و مثال ها عرضه می شودو سپس دانش آموزان خودشان ویژگی های مفهوم و تعاریف را بدست می آورند. نتایج این تحقیق نشان داده است که روش دوم یعنی وقتی بررسی نمونه ها مقدم بر بحث درباره ویژگی ها و تعاریف مربوط به مفهوم مطرح می شود مطالب برای مدت طولانی تری در ذهن دانش آموزان باقی می ماند.الگوی دریافت مفهوم بر این اساس و به منظور کمک به دانش آموزان  در یادگیری موثرتر مفاهیم و براساس مطالعات برونر پیرامون شیوه ی تفکر طراحی گردیدهاست. در این الگو مفاهیم و تعاریف به طور مستقیم در اختیار دانش آموزان قرار نمی گیرد. ابتدا نمونه هایی که برخی از آنها ویژگی های مفهوم مورد نظر را دارا هستند و برخی دیگر فاقد آن ویژگی ها هستند ( نمونه های مثبت و منفی) در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و دانش آموزان با مقایسه این نمونه ها به مفاهیم دست می یابند.

مراحل الگو

1-      ارائه

ü       گزینش مفهوم مناسب و سازماندهی آن در قالب نمونه های مثبت و منفی توسط معلم

 

ü        مقایسه نمونه های مثبت و منفی با یکدیگر و فرضیه سازی توسط دانش آموزان.

 

2-      دستیابی  به مفهوم

 

ü       ارائه نمونه های بیشتر

ü       تایید فرضیه های درست نامگذاری مفهوم و بیان تعاریف توسط معلم

3-      تحلیل شیوه تفکر

 

ü       بحث گروهی درباره فرضیه ها

ü       بیان جریان تفکر دانش آموزان برای دستیابی به مفهوم توسط خود دانش آموزان

اجرای الگو:

گام اول: برای اجرای این مرحله باید از قبل برای مفهومی که می خواهید آن را آموزش دهید تعدادی نمونه مثبت ومنفی آماده کنید. منظور از نمونه های مثبت نمونه هایی است که ویژگی آن مفهوم را دارا باشد و منظور از نمونه های منفی نمونه هایی است که ویژگی آن مفهوم را دارا نباشد.این نمونه ها می تواند نوشتاری ، تصویر و نمودار  باشد. باید این نمونه ها را در اختیار دانش آموزان قرار دهید و مثبت یا منفی بودن آن ها را نیز مشخص کنید.

برای مثال مفهوم مایع در علوم دوم ابتدایی:

    بلی

   خیر

آب، چای ، شیر ،خون نوشابه  ،بنزین ،شربت

سنگ،چوب،هوا، کبریت،کتاب،دود، میز،بشقاب

دراین مرحله معلم آن قدر کار ارائه ی مثال ها و غیر مثال ها را ادامه می دهد تا فراگیران بع مفهوم مورد نظر راهنمایی شوند.در مراحل متفاوت این گام معلم از فراگیران می پرسدکه چند نفر مفهوم مورد نظر را حدس زده اند.چنانچه تعداد قابل ملاحظه ای باشد گام بعدی را شروع می کنیم.

گام دوم:

دانش آموزان در مرحله ی قبل نمونه های مثبت و منفی را با هم مقایسه کرده اند و با توجه به عامل یا عوامل مشترکی که بین مثال های مثبت وجود داشته فرضیه هایی در ذهن آن ها نقش بسته است.

در این مرحله چند نمونه ی دیگر در اختیار دانش آموزان قرار دهیدولی این بار مثبت یا منفی بودن آن ها را مشخص نکنید بلکه از دانش آموزان بخواهیدکه مثبت یا منفی بودان آن ها را بیان کنند. سپس اجازه دهید دانش آموزان فرضیه ها و تعاریف خود را ارائه دهند. فرضیه های درست را تایید کرده و مفهوم را نام گذاری نمایید. در صورت لزوم از دانش آموزان بخواهید نمونه های دیگری مطرح کنند.

 

             بلی

                 خیر

آبلیمو ، نفت ، دوغ

آب پرتقال

پرتقال ، قند، مداد ،لیوان ،

 گوشت ، لامپ ، باد

 

 

گام سوم:

در این مرحله از دانش آموزان بخواهید درباره تفکرات خود در دو مرحله ی قبل صحبت کنند، از آن ها بپرسید:

«در ابتدا چه فکر می کردید؟چرا آن طور فکر می کردید؟»

این سوالات شروع خوب یبرای یک بحث گروهی خواهد بودکه در آن دانش آموزان راهبردهای شیوه ی تفکر یکدیگر را کشف می کنند. در واقع دانش آموزان راهی را که برای دستیابی به مفهوم طی کرده اند بیان می کنند.

همچنین آن ها می توانند درباره ی چگونگی شکل گیری فرضیه ها در ذهنشان و نیز انواع و تعداد فرضیه ها بحث کنند. هدف این مرحله این است که راه درست کشف مطالب را به صورت غیر مستقیم با دانش آموزان تمرین کرده و مهارت های تفکر را در آن ها تقویت کنیم.

کارکردهای مثبت استفاده از این الگو:

1-    بالا بردن سطح تحمل ابهام در فراگیرنده.

2-    پایداری و عمق بیشتر مطالب یاد گرفته شده.

3-     بهبود و تقویت قدرت تفکر و درک مفاهیم و اصول.

4-     یادگیری تفکر استقرایی ،دستیابی به نتیجه ازجز به کل

5-     افزایش انگیزه ی یادگیری با ایجاد حالت بازی و معما در جریان تدریس.

 

 

١-     مراقب نمونه های مثبت و منفی  که تهیه می کنید باشید. تهیه این نمونه ها دقت و تمرین زیادی نیاز دارد. نمونه های مبهم گیج کننده هستند.

٢-     مراقب مفهومی که برای تدریس با این الگو انتخاب می کنید باشید . زیرا تهیه ی نمونه ها ی مثبت و منفی برای برخی مفاهیم دشوار است.

     ٣- درصورتی که کار را به صورت انفرادی انجام می دهید مراقب دانش آموزانی باشید که از فعالیت های یادگیری دور مانده ه اند و منزوی و گوشه گیر هستند.

۴-   در آموزش یک مفهوم پیچیده مراقب باشید که فقط بر ویژگی ها و صفات مهم آن مفهوم تاکید کنید و صفات جزئی را نادیده بگیرید.

            منبع:

             ماهنامه تکنولوژی آموزشی آبان 88 13

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ پوشه کار و تاثیر آن در یادگیری

مقدمه

کودکان و نو نهالانی که امروز در مراکز آموزشی حضور می یابند ،با دریای عظیمی از ،اطلاعات ،آگاهی ها ،و معلومات روبه رو هستند.استفاده صحیح از این اندوخته ی عظیم بشری به طوری که زندگی در آینده را  ممکن سازد این فقط برای کسانی میسر است که مهارت های لازم و ضروی را در امر یادگیری کسب کرده باشد.

بر این اساس معلمان باید با بکار گیری روش های نوین به مسائل فردی و روانی دانش آموزان توجه کنند،و هم به تعادل و فعالیت گروهی اقدام نمایند ،تا آموزش خود را به صورت اثر بخشی ارائه داده تا ضمن ارتقای کیفیت آموزش درس مسائل ،انضباط کلاس رعایت گردد .

یکی از شیوه های نوین روش پوشه کار است .در امتحانات پایانی معمولا دانسته ها مورد سنجش قرار می گیرند،اما ،چه گونه دانستن،عمل کردن در جریان آن محور ناپیدا می- گردد،به منظور جلوگیری از این وضعیت درفرایند یادگیری در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی روی کردی بوجود آمده که از طریق آن می توان هویت فردی دانش آموز را نیز مورد توجه قرار داد.

توجه به فعالیت های مستمر دانش آموز در قالب سنجش عملکرد و نحوه ی نپوشیدن وی ضمن آشکار کردن استعدادها و توانایی های منحصر به فرد هر یک از  ان ها امکان تولید دانش و نو آوری و خلاقیت را فراهم می کند.

آن جایی که ادراک دانش آموزان با روش های معمول قابل اندازه گیری نیست ،روش پوشه ی کار یکی از شیوه های قابل استفاده در این زمینه است .

پوشه کار یکی از روش های نوین در ارزشیابی به حساب می آید،از جمله عوامل مهم و موثر در یادگیری دانش آمو زان می باشد که به نحو شایسته ای می توان باعث پیشرفت دانش آموزان در یاد گیری می شود.

مفهوم پوشه کار :

پوشه کار ،یعنی بیرون آمدن از روش های سنتی ))معلم مداری،معلم محوری)) که بیشتر بر انباشت محفوظات دانش آموزان تکیه دارد ،و اغلب ،خود معلم در مرکز همه کار ها و فعالیت ها قرار می گیرد،و رو آوردن به روش های خلاق و رغبت انگیز((شاگرد محوری،شاگرد مداری))که تلاش های جمعی یا فردی دانش آموزان را مورد توجه قرار می دهد .

معلم فعالیت های مرتبط با درس پر تحرک و شوق انگیز ،جمعی و فردی خلق می گند ،و دانش آموزان را به فعالیت  و تفکر وا می دارد .

دانش آموزان برای نشان دادن توانایی های و پیشرفت کار خود ،مثال ها و مواردی از جریان کار خود را که در طول سال تحصیلی انجام داده است ،در اختیار معلم قرار می دهد .دانش آموزان با قرار دادن هر قسمت از کار خود در پوشه مربوط ،نشانه هایی از پیشرفت خود را در طول زمان فراهم می کند ،و نحوی تکامل خود را می بیند،و از نحوه پیشرفت خود مطلع می شود .معلم نیز سوال هایی را طرح می کند تا دانش آموزان به آن جواب دهد ،و نسبت به پیشرفت های او بازخورد لازم را تدارک ببیند.

در واقع، پوشه کار ماهیت ،فرایند،و جریان یادگیری و نحوه اندیشیدن،و میزان تلاش دانش آموزان را در داخل و خارج کلاس نشان می دهد، که طی این فرایند یاد دهی-یادگیری توام با کار ،ارزیابی با ایجاد نگرش پژوهشگرانه ،با توجه به مهارت های ضروری و کلیدی با عادت به مطالعه و خود آموزی ها ،تقویت درک هنری،جولان خلاقیت های ذهنی شخصیت سازی یکپارچگی مطالب درسی ،انگیزش درونی صورت می گیرد.

وپژگی های روش پوشه کار :

1-کسب تجربه های جدید ،

2- تغییر رفتار و تقویت توانایی دانش آموزان،

3-کسب عادت تازه و بروز تغییر در عادت سا بق یادگیری، نو آوری نوین در یادگیری و ایجاد تغییر در اندوخته های گذشته ،

4-افزایش دانسته ها ،

5-آماده شدن برای زندگی آینده ،

6-شکوفا شدن استعدادها ،

ارکان اساسی پوشه کار را شاگردان بر عهده می گیرند .یکی از روش های مهمی که می توان از مفهوم پوشه کار به دست آورد ،ایجاد تداعی در ذهن دانش آموزان است ، که این امر باعث ایجاد پیوند بین حال و آینده به کمک تجربه می شود .

بهترین و دقیق ترین نوع تداعی آن است که توسط یادگیرنده ایجاد شود نه یاد دهنده .

برخی از مزیت های روش پوشه کار :

1-نفس فعالیت و شادی انگیز است ،و فعالیت ذهنی یا بدنی دانش آموزان می تواند آن ها را به افرادی شاد و زنده تبدیل نمایند.

2-این روش به شاگر برای تحقیق و پژوهش و مطالعه بیش تر در زمینه های مختلف تحصیلی از ابتدایی تا مقطع بالاتر یاری می رساند.

3- پرداختن شاگردان به فعالیت های ذهنی و فکری موجب می شود که از راه آزمایش و خطا مطالب فراوانی یاد بگیرند.

4- روش پوشه کار به آگاهی ،رشد ،تنوع رغبت ها و علایق شاگردان منجر می شود .

مراحل تهیه پوشه کار :

 

-  د رکلاس هایی با تراکم بالا برای جلو گیری از تعدد پوشه های کار به دو طریق اقدام می کنند:

الف) پوشه کار را برای تکالیف گروهی انجام دهیم .

ب) تکالیف را مسئله محور کنیم ،تا هر گروه مساله ی مورد نظر خود را از زاویه ی نگاه علوم مختلف مورد بررسی قرار دهد .

- دانش آموزان را در انتخاب مساله و انتخاب افراد و گروه و فعالیت ها مشارکت دهیم.

- با جمع آوری نمونه هایی از کار های دانش آموزان به کوشش های آن ها ارج نهیم .-از والدین بخواهیم تا در جریان تهیه پوشه کار فرزندان خود مشارکت کنند .

-در باره محتویات پوشه کار ها در کلاس بحث کنیم .

- به دانش آموزان در انتخاب کار برای درج در پوشه کار کمک کنیم .

-از دانش آموزان بخواهیم تا دلایل خود را برای درج هر کار در پوشه کار ذکر کنند،و تاریخ انجام هر قسمت را مشخص و یادداشت کنند .

- پوشه کار را با دقت مرور و نظر خود را در باره  نقاط قوت و ضعف هر یک از کار ها در کنار آن ها بنویسیم ،یا به عبارت دیگر باز خورد دهیم .

- زمینه هایی فراهم کنیم که دانش آموزان پوشه های کار خود را به دیگران نشان دهند .

- در گفتگو با والدین از پوشه کار دانش آموزان استفاده کنیم ،و در باره ی جنبه های کار فرزندانشان با آن ها مشورت کنیم .

- برای نگه داری پوشه های کار دانش آموزان جایی را اختصاص دهیم .

نقش معلم درتهیه پوشه کار :

معلم در تهیه پوشه کار نقش مهمی ایفا می کند .این کار باعث می شود که معلم از دانش آموزانتظاراتی داشته باشد ،از جمله این که از او می خواهد که به مطالب خوب توجه کند ،باعث روابط اجتماعی سالم و درستی در تمام مراحل در کلاس بین دانش آموزان برقرار گردد. در این زمینه فراهم ساختن شرایط و امکانات به گونه ای که بتواند تغییرات مطلوب در رفتار دانش آموزان را فراهم کند ،الویت دارد .

معلم میل به یادگیری را باید تحریک کند ،و انگیزه لازم را در دانش آموزان به وجود آورد .بهتر است که در آموزش های خود ،مطالب و مو ضوعات را فقط و فقط مطرح کند .اما ذوق و علاقه آن ها را به سوی موضوعات بکشاند ،تا میل به یادگیری آن را به دست آورد .

در امر انتخاب فعالیت های پوشه ی کار ،ملاحظه و در نظر گرفتن و مسائل یکا یک دانش آموزان بسیار مهم است .

دانش آمو زان ذاتا افرادی فعال و جست وجو گرند .یعنی بپرسند ،کنجکاو باشند ،کمک کنند ،به مشکل گشایی بپردازند،بیندیشند ،با یک دیگر بحث کنند ،در واقع توانایی های طبیعی یادگیری آنان را شکوفا کنیم ،و جلوی به هدر رفتن آن ها را بگیریم .

در مشاهده ی دقیق فعالیت های دانش آمو زان به آن ها باز خورد بدهیم ،یعنی کمک به دانش آموزان در جهت کسب کفایت بیش تر

بازخورد را می توان و باید قبل از تکمیل فعالیت به آن ها ارایه داد ،تا برای بهبود عملکرد خود ،بتوانند از آن استفاده کنند.

پوشه کار و تاثیر آن در یادگیری :

یادگیری دارای مفهوم بسیار گسترده ای است که در قالب های دگرگونی عادت شکنی،ایجاد علاقه،نگرش های نو،درک ارزش،ذوق و سلیقه،و پیش داوری یا حب و بغض پدیدار می شود.             

وقتی دانش آموز پوشه کار داشته باشد تحت تاثیر یادگیری قرار می گیرد . برنامه درسی از یک طرف ،گروهای رقیب و هم سالان را در کلاس از طرف دیگرسبب یادگیری عمیق در او می شود.

همچنین یادگیری موثرتر توسط معلم ،منوط به ایجاد رابطه ای مفید و موثر بین فرد دانش آموز می باشد ،و جریان مهمی که می تواند به این رابطه متقابل ،سازمان و جهت دهد تدریس است .از این لحاظ ،خود ارزشیابی که مهارت مهمی برای برانگیختن یادگیری بهتر آماده کند .

هدف از یادگیری داشتن رشد طبیعی ،هوش ،حافظه،توجه،پاداش،تنبیه و اضطراب ،تمرین و پر آموزی است که به ترتیب از شرایط بنیادی و موثر است که موجب بر انگیختن دانش آمو زان به یادگیری می شود .

محور تدریس و یاد دهی ،یاددادن و آموختن است.کوشش معلم آن که به شاگردان در یادگرفتن رشد و پیشرفت کمک کند ،تا یادگیری تثبیت گردد،و تاثیر گذار و سودمند شود .

با ارزش ترین شیوه های یاددهی و تدریس آن است که شاگردان در یک فعالیت علمی به معنا برسند .این گونه است که بین شاگردان و کتاب های درسی و نیازها و واقعیت های انسانی پیوند عمیق برقرار می کند ،و به موازات کلاس و برنامه های درسی ،علایق آن ها را با استفاده از فعالیت های بیرونی کشف و افزایش می دهد .

پوشه کار فعالیتی است که در اثر مسئولیت پذیری ،احساس تعلق به گروه ،و فرصت رقابت به وجود می آید .ایجاد فرصت برای آفرینندگی و زایش جدید در تفکرات و یادگیری مشارکتی در فراگیران تقویت می شود .

زمینه های تحقیق ،یادگیری ،بازخوانی ،نگه داری ،تجزیه و تحلیل و قیاس و قبول آموخته ها،ارتقای دانش و بینش شاگردان در این فعالیت دنبال می شود.

دانش آموزان با آثار و نوشته های صاحبان اندیشه آگاه می شوند، و برای یافتن ابهامات و پاسخ سوالات خود گام های علمی بر می دارند.به مطالعه ی پیگیر عادت می کنند .پوشه کار شخصیت علمی و پژوهشی شاگردان را پویا می سازد ،و در آن ها اعتماد به نفس و خود باوری ایجاد می کند.     

نتایج پوشه کار :

1-   بچه ها را وا داشته ایم به فعالیت،تجسس و تحقیق بپردازند.

2-   بچه ها را تشویق کرده ایم ،کشف کنند ،و نتیجه کشفشان را خود ببینند.

3-   بچه ها توانسته اند حقیقت را لمس کنند .

4-   بچه ها را رها کرده ایم تا فکر کنند .

5-   بچه ها را هدایت کرده ایم تا خودشان را بیازمایند .

6-   بچه ها را کمک کرده ایم که بین حدس و،گمان و واقعیت فرق بگذارند .

7-   بچه ها را با هم مقایسه نکرده ایم ،به هر کس بهای شخصی و فردی داده ایم .

8-   حا فظه ی بچه ها را از مطالب حفظ کردنی طوطی وار انباشته نکرده ایم .

9-   از همه مهم تر ،بچه ها را به فعالیت گروهی رهنمون کرده ایم ،یا مواردی را که برای همکاری ،هم فکری و زیست مسالمت آمیز لازم است ،به تمرین بگذارند.

10- به بچه ها یاد داده ایم که بهتر ببینند،دقیق تر باشند،و بهتر فکر کنند

11- سیر تلاش و یادگیری را ارزش یابی ،نموده ایم ،نه نتایج یادگیری

12-  به پیشرفت در یادگیری دانش آموزان کمک کرده ایم .

13- یادگیری را برای دانش آموزان ساده و تسهیل می کنیم .

 

منابع:

1- فصل نامه های مدیریت در آموزش و پرورش

2-  مجلات رشد معلم

3- ازشیابی در در خدمت آموزش            طاهره رستگار

گردآورنده:

پروین سبزوار

 

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۳
تگ ها:
comment نظرات () لینک