الفبای زندگی


+ راهبردهای آموزش حل مسأله در دوره ابتدایی

مقدمه

مسأله را می توان به زبان ساده تعریف کرد. هر گاه فردی بخواهد کاری انجام دهد ولی نتواند به هدف خود برسد، برایش مسأله ایجاد می شود. به عبارت دیگر هر موقعیت مبهم یک مسأله است. حل مسأله نوعی از یادگیری بسیار پیچیده است. مسأله و تلاش برای حل آن جزئی از زندگی هر فرد است. فرآیند برخورد با شرایط زندگی همان مسأله است.

دو دیدگاه متفاوت در آموزش ریاضیات نسبت به حل مسأله وجود دارد:

1- ریاضی یاد بدهیم تا دانش آموزان بتوانند مسأله حل کنند.

2- ریاضی را با حل مسأله آموزش دهیم.

در دیدگاه اول آموزش ریاضی مطابق با محتوای موضوعی است و مفاهیم متفاوتی تدریس می شوند. انتظار داریم دانش آموزان با استفاده از دانش ریاضی خود مسائل متفاوت را حل کنند. اما در دیدگاه دوم آموزش ریاضیات از طریق حل مسأله اتفاق می افتد. یعنی دانش آموز مسأله حل می کند و در ضمن آن محتوا و مفاهیم جدید ریاضی را می سازد، کشف می‌کند و یا یاد می گیرد. در حال حاضر، دیدگاه دوم در آموزش ریاضیات بیشتر مطرح است. در این نگاه حل مسأله نقطه تمرکز یا قلب تپنده آموزش ریاضیات است.

 

مهارت حل مسأله

اگر از معلمان ریاضی سؤال شود که مشکل اصلی دانش آموزان در درس ریاضی چیست؟ به یقین خواهند گفت: آنها در حل مسأله ناتوان هستند. درمطالعه تیمز نیز همین موضوع را شاهد بودیم. چون در اغلب مسأله‌های آزمون کتبی این مطالعه عملکرد دانش‌آموزان پایین است. در واقع می توانیم بگوییم دانش‌آموزان توانایی یا مهارت حل مسأله را ندارند.

 یکی از دلایل این ناتوانی، فقدان طراحی برای آموزش مهارت حل مسأله به دانش آموزان بوده است. یا به عبارتی معلمان به آنها یاد نداده‌اند که چگونه مسأله را حل کنند. هر گاه دانش‌آموزان با مسأله‌ای روبه‌رو شده و از حل آن عاجز مانده‌اند معلمان تنها به بیان راه حل یا پاسخ مسأله اکتفا کرده‌اند و نگاه‌های پرسش گر، کنجکاو و متحیر دانش‌آموزان با این سؤال باقی مانده است: معلم ما چگونه توانست مسأله را حل کند؟ راه حل مسأله چگونه به فکر او رسید؟ چرا ما نتوانستیم راه حل مسأله را کشف کنیم؟

در خیلی از مواقع معلمانی که سعی کرده اند به طریقی حل مسأله را به دانش آموزان خود یاد دهند، راه را اشتباه رفته اند و آموزش های نادرست داده اند. برای مثال به دانش آموزان گفته اند: عددهای مسأله بسیار مهم اند. زیر آن ها خط بکشید. فراموش نکنید که باید از آن ها استفاده کنید. همین آموزش نادرست باعث شده است. دانش آموزان اطلاعات مسأله را به خوبی تشخیص ندهند. وقتی مسأله زیر برای دانش آموزان کلاس سوم مطرح شد، آن عدد 747 را در عملیات مسأله دخالت دادند و با آن عدد عبارت های جمع و تفریق و ... را نوشتند:

« یک هواپیمای بوئینگ 747 با 237 مسافر در فرودگاه نشست و 130 مسافر را پیاده کرد. حالا این هواپیما چند مسافر دارد؟»

یا برای دانش‌آموزان گفته اند که درمسأله بعضی از کلمه‌ها بسیار مهم است. برای مثال اگر کلمه روی هم را دیدید مسئله مربوط به جمع است و اگر کلمه اختلاف را دیدید حتماً باید تفریق کنید.

به همین دلیل در مسأله زیر که در مطالعه تیمز (2003) آمده بود، عده‌ای از دانش آموزان کلاس چهارم شرکت کننده در این مطالعه به اشتباه افتادند و مسأله را به جای ضرب، جمع کردند.

«در یک سالن سینما 15 ردیف صندلی وجود دارد. در هر ردیف 19 صندلی قرار دارد. این سالن روی هم چند صندلی دارد؟» بهتر است این روش‌های آموزش

 نادرست را به کار نبریم و به دنبال طرحی برای آموزش حل مسأله به دانش‌آموزان باشیم.

 

 

 

 

آموزش حل مسأله

آیا حل مسأله آموزش دادنی است؟ یکی از دلایل فقدان طرحی برای آموزش حل مسأله به دانش‌آموزان، این است که آموزشگران ریاضی تا چندین سال پیش معتقد بودند که حل مسأله آموزش دادنی نیست بلکه یک هنر یا ویژگی و توانایی است که بعضی از انسا‌ن‌ها دارند و بعضی ندارند. بنابراین هیچ کس تلاش برای حل مسأله به دانش‌آموزان نمی‌کرد. اما تعداد کسانی که درمورد آموزش حل مسأله تحقیق می‌کنند بیشتر است. یکی از افرادی که در مورد چگونگی حل مسأله و آموزش آن تحقیق کرد، جرج پولیا است. حاصل کار او در کتاب «چگونه مسأله حل کنیم» منتشر شد. مرحوم احمد آرام این کتاب را ترجمه کرده است. او در مقدمه کتاب خود می گوید: « من یک ریاضیدان هستم. متخصص آموزش ریاضی نیستم، اما علاقه‌مندم بدانم چرا من می‌توانم مسأله ریاضی را حل کنم و دیگران نمی‌توانند؟ چرا بعضی از دانشجویان مسأله ریاضی را حل می‌کنند ولی بعضی نمی توانند؟ او همین سؤال ها را دنبال کرد و مدلی برای تفکر حل مسأله و آموزش راهبردها ارائه کرد. پولیا دو حرف اساسی دارد. 1- مدل چهار مرحله ای برای تفکر حل مسأله 2- آموزش راهبردها که البته نکته دوم در آموزش اهمیت بیشتری دارد.

 

مدل چهار مرحله‌ای پولیا

فرآیند تفکر حل مسأله برای افراد مختلف متفاوت است. پولیا تلاش کرده تفکر حل مسأله را به نوعی مدل سازی کند. او الگویی چهار مرحله‌ای را مطرح کرده است. در فرآیند حل مسأله این چهار مرحله چهار گام طی می‌شوند تا یک مسأله ریاضی به طور کامل حل شود. مدل چهار مرحله‌ای او به این شکل است:

1- فهمیدن مسأله

 گام اول حل مسأله فهمیدن آن است. این گام نشان می‌دهد، مسأله وقتی مسأله است که نکته‌ای برای فهمیدن

داشته باشد. فهمیدن مسئله یعنی تشخیص داده ها و خواسته های آن و درک ارتباط بین آنها. فهم یک مسأله در واقع بخش اصلی فرآیند حل مسأله است. مسأله‌های پیچیده حل نمی شوند. چون اغلب در فهم آنها مشکل داریم. اغلب دانش آموزان در فهمیدن مسأله اشکال دارند. یکی از دلایل آن اشکال در درک مطلب عبارات صورت مسأله است. معلمان می‌توانند برای طی کردن این گام، سؤال‌های گوناگونی مطرح کنند به نمونه‌های زیر توجه کنید:

            داده‌های مسأله چیست؟

            خواسته‌های آن کدامند؟

            مسأله را به صورت خلاصه بیان کنید.

            مسأله را به زبان و بیان خود توضیح دهید و دوباره تکرار کنید.

            مسأله را به صورت نمایشی اجرا کنید.

            مسأله را با شکل‌ها و یا اشیاء مدل سازی کنید.

            آیا معنی واژه‌ها، لغات و اصطلاحات به کار رفته در مسأله را می‌دانید؟

سؤال‌ها و توصیه‌هایی از این دست کمک می کنند، دانش‌آموز در مورد مسأله بهتر فکر کند و معلمان نیز مطمئن شوند که آنها مسأله را درک کرده‌اند.

2- طرح ریزی کردن

در این طرح مسأله از ابعاد متفاوت ریاضی بررسی می‌شود. یعنی تعیین این که مسأله به کدام یک از شاخه‌های هندسه، کسر، جبر، و ... مربوط است. چگونه می‌توان آن را مدل سازی کرد؟ کدام روش یا راهبرد برای حل آن مناسب‌تر است؟ در این مرحله ممکن است مجبور شویم به گام فهمیدن برگردیم و این افت و برگشت تا پیدا کردن یک راه حل مناسب ادامه می‌یابد. در آموزش ابتدایی آن چه بیشتر از همه برای دانش‌آموزان معنی دارد، تشخیص روش یا راهبرد مناسب برای حل مسأله است. به همین دلیل این گام را به انتخاب راهبرد می‌شناسیم. راهبرد یعنی یک روش یا

 راه حل عام که در بسیاری از مسائل کاربرد دارد. آموزش راهبردهای حل مسأله، در واقع مهم‌ترین بخش حل مسأله است که برای آموزش هنر حل مسأله راهی به دانش آموزان نشان می‌دهد و آشکار می‌سازد.

3- حل مسأله

در گام سوم، وقتی راهبرد مناسب برای حل مسأله مشخص شد، به حل آن اقدام می کنیم، هنگام حل مسأله ممکن است به این نتیجه برسیم که راهبرد انتخاب شده مناسب نیست و به حل مسأله منجر نمی شود. بنابراین باید به گام دوم برگردیم و راهبرد تغییر دهیم. یا حتی مجبور شویم برای فهمیدن بخش‌هایی از مسأله به گام اول برگردیم.

حل مسأله صرفاً نوشتن عملیات و عبارت‌های ریاضی نیست، گاهی با انتخاب راهبرد، رسم شکل و کشیدن یک شکل مناسب مسأله به طور کامل حل می‌شود و دیگر نیازی به نوشتن عملیات نیست. یا حدس زدن پاسخ مسأله و آزمایش آن، خواسته مسأله را مشخص می‌کند. در حالی که عملیات و راه حل مستقیمی برای رسیدن به جواب ننوشته ایم.

4- نگاه به عقب

گام چهارم را اغلب دانش‌آموزان و معلمان طی نمی‌کنند. به عبارت دیگر پیدا کردن پاسخ و حل ریاضی مسأله را پایان کار می‌دانند در حالی که در فرآیند حل مسأله گام نگاه به عقب اهمیت زیادی دارد. این مرحله جلوه‌ها و معنی‌های متفاوتی دارد. تفسیر و ترجمه جواب ریاضی مسأله در دنیای واقعی، بررسی منطقی بودن پاسخ و این که جواب به دست آمده همان خواسته مسأله است یا نه بررسی صحت عملیات انجام شده بررسی مجدد مراحل مسأله، تطبیق شرایط مورد نظر مسأله با پاسخ به دست آمده، بررسی مسأله با یک راهبرد یا راه حل دیگر و در نظر گرفتن سایر حالت‌ها و شرایط برای مسأله، نمونه‌هایی از کارهایی هستند که می‌توان در گام آخر انجام داد.

 

راهبردهای حل مسأله

چند نکته:

1- زمانی که آموزش یک راهبرد مورد نظر است، از دانش‌آموزان می‌خواهیم، مسأله‌های داده شده را فقط با همان راهبرد مورد نظر حل کنند تا با آن به طور کامل آشنا شوند. اما با گذشتن از آموزش راهبردها درهنگام حل مسأله آنها می‌توانند از هر راهبردی که مایل هستند مسأله را حل کنند. به این ترتیب، یک مسأله می‌تواند با راهبردهای متفاوت در کلاس حل شود. در صورتی که این اتفاق درکلاس بیفتد باعث خوشحالی و سربلندی معلم خواهد شد.

2- آموزش راهبرد یعنی فراهم کردن شرایط و موقعیتی که دانش‌آموز درک کند، راهبرد مورد نظر برای حل مسأله کارآیی دارد.

3- تعداد راهبرد زیاد است اما آموزش تعداد زیادی راهبرد به دانش‌آموزان طبق تحقیقات انجام شده مناسب نیست. زیرا مانع تفکر و خلاقیت دانش‌آموز خواهد شد. در این جا چند راهبرد بررسی می‌شوند:

الف: راهبرد رسم شکل: طبیعی‌ترین راهبردی که به ذهن دانش آموز می رسد رسم شکل است. بسیاری از مسائل با کشیدن شکل مناسب یا مسأله به طور کامل حل یا راه حل آنها آشکار می‌شود. اغلب معلمان این راهبرد (راه حل) را در حل مسأله‌ها از دانش‌آموزان نمی‌پذیرند به همین دلیل این راهبرد طبیعی کم‌کم کنار گذاشته می‌شود. مثال زیرنشان می‌دهد، چگونه می‌توان از این راهبرد در حل مسأله‌ای استفاده کرد.

«در یک مزرعه 20 مرغ وگاو وجود دارد . تعداد پاهای آنها 56 عدد است. چند مرغ و چند گاو در این مزرعه وجود دارند؟» این مسأله با استفاده از راهبردهای رسم شکل، با اطلاعات دانش‌آموزان کلاس دوم دبستان قابل حل است.

- ابتدا 20 دایره به جای سرها می‌کشیم. برای هر کدام 2 خط (2پا) درنظر می‌گیریم تا این جا می‌شود 40 پا، 16 پای باقیمانده را با اضافه کردن 2 تا 2 تا رسم می‌کنیم.

ب) راهبردهای زیر مسأله: مسأله‌های پیچیده و چند هدفی معمولاً از چند مسأله ساده تشکیل شده‌اند. گاهی حل یک مسأله و یا زنجیره‌ای از زیر مسأله‌ها به حل مسأله اصلی منجر می‌شوند. تشخیص زیر مسأله‌ها و حل آنها، راهبرد مهمی برای حل مسأله‌های ترکیبی است. مسأله زیر با استفاده از این راهبرد حل شده است:

«رضا 37 عدد گردو جمع کرده است. تعداد گردو‌های علی 17 تا بیشتر از اوست . این دو نفر روی هم چند گردو جمع کرده اند؟»

این مسأله در واقع از دو مسأله کوچک تشکیل شده است که با حل آنها می‌توان پاسخ را پیدا کرد.

1- تعداد گردوهای علی چند تا است؟

2- تعدادگردوهای رضا و علی روی هم چند تاست؟

پس

1- تعداد گردوهای علی 54=14+37

2- تعداد گردوهای رضا و علی 91=37+54

در این راهبرد، دانش‌آموزان باید یاد بگیرند، چگونه زیر مسأله‌ها را تشخیص دهند. آ‌نها را جداگانه بنویسند و سپس به حل تک‌تک آنها اقدام کنند.

ج) راهبرد حل مسأله ساده‌تر: گاهی مسأله پیچیدگی‌هایی دارد که نمی‌توان آن را به راحتی حل کرد. اما وقتی آن را ساده می‌کنیم، یا حل و یا روش حل آن ظاهر می‌شود. وقتی مسأله درحالت ساده‌تر بررسی شد یا یک الگو‌یابی می‌توان آن را به حالت کلی تعمیم داد. ساده کردن عددها و داده‌ها نیز بخشی از این راهبرد است. در مسأله زیر با ساده کردن عددها می‌توان به راه حل نزدیک شد.

«در یک کارخانه، لوله‌هایی به طول متر تولید می‌شود. در یک روز 244 عدد لوله تولید شده است. در این روز چند متر لوله تولید شده است؟ »

شکل ساده شده مسأله چنین است: یک کارخانه لوله‌هایی به طول 2 متر تولید می‌کند. اگر 200 عدد لوله تولید شود، چند متر لوله تولید شده است؟ یعنی با تغییر دادن عددها و ساده کردن آن‌ها، می‌توان به راه حل مسأله که ضرب است نزدیک شد.

د) راهبرد حذف حالت نامطلوب: وقتی از تمام حالت‌های ممکن پاسخ یک مسئله و با استفاده از داده‌ها، فرض‌ها و اطلاعات مسأله حالت‌های نامطلوب یکی‌یکی یا دسته دسته حذف می‌شوند، خود را به پاسخ نزدیک می‌کنیم. حذف حالت‌های نامطلوب، یعنی کنار گذاشتن حالت‌هایی که با شرایط و فرضیات مسأله تطبیق نداند تا رسیدن به پاسخ و حالت مطلوب که مورد نظر مسأله است. به مثال زیر توجه کنید.

یک بازی دو نفره به این صورت انجام می‌شود که یک نفر عددی بین 1 تا 100 در ذهن خود مجسم می‌کند. نفر بعد با سؤال کردن از او، به طوری که فقط پاسخ بلی یا خیر بشنود، باید به عددی دست یابد که در ذهن نفر اول است. سؤال آیا این عدد دو رقمی است مناسب نیست چون اگر پاسخ مثبت باشد، فقط 9 عدد (حالت نامطلوب) حذف می‌شود و 90 عدد دیگر باقی می‌ماند.

سؤال آیا این عدد زوج است، مناسب است، چو در هر صورت یعنی از حالت‌ها حذف می‌شوند. بهترین سؤال برای شروع این است: آیا این عدد بین 1 تا 50 قرار دارد؟ به این ترتیب نیمی از حالت‌ها حذف می‌شوند. اگر پاسخ مثبت بود، سوال بعدی این است که آیا عدد بین 1 تا 25 است؟ به همین ترتیب، با نصف کردن، عددهای نامطلوب کم کم حذف می شوند تا به عدد مورد نظر دست یابیم.

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٤/۸
تگ ها: حل مساله
comment نظرات () لینک

+ ن‌چه باید از طرح شهاب بدانید/ استعداد برتر فقط درس نمی‌خواند!

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: پیش از تاسیس بنیاد ملی نخبگان، دانش‌آموز دارای استعداد برتر، تنها به فرد موفق در رقابت‌های تحصیلی گفته می‌شد که بتواند به مراکز خاص مانند مدارس تیزهوشان راه یابد که این نوع نگرش، منجر به ایجاد محدودیت برای عموم دانش‌آموزان می‎شد. مطابق با سیاست‌های نوین اتخاذشده در بنیاد ملی نخبگان، دانش‌آموز دارای استعداد برتر، صرفا فرد درسخوان و باهوش نیست، بلکه دانش‌آموزی است که توانایی برجسته‌ای در حوزه‌های مختلف استعدادی از خود بروز دهد و از خلاقیت و پشتکار نیز بهره‌مند باشد

«شناسایی و هدایت استعدادهای برتر» (شهاب) که مهم‌ترین طرح شناسایی مستعدان در عرصه آموزش عمومی است، در تاریخ 25/11/1386 به تصویب هیئت امنای بنیاد رسید. پس از آن «شورای راهبری طرح شهاب» با مسئولیت راهبری و نظارت در بنیاد و «ستاد مرکزی اجرایی طرح شهاب» با مسئولیت اجرایی‌سازی طرح در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد.

هدف از تصویب و اجرای طرح، شناسایی و هدایت آموزشی، تربیتی و معنوی مستعدان از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه با سازوکار مناسب است تا هویت دینی و ملی افراد تقویت شده و احساس مسئولیت نسبت به ایفای نقش سازنده در کشور برای آنان حاصل شود.

 

اجرای طرح

—اولین مرحله طرح در سال تحصیلی 92-1391 به صورت آزمایشی در هفت استان آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمانشاه و هرمزگان، برای هفت درصد دانش‎آموزان (39384 دانش‎آموز) در ‎پایه چهارم و پنجم ابتدایی، دوم و سوم راهنمایی و اول، دوم و سوم متوسطه اجرا شده است.

—دومین مرحله طرح نیز در سال تحصیلی 94- 1393 با انتخاب دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی تمامی استان‎های کشور (یک منطقه از هر استان) اجرا می‌شود.

 

فرایند شناسایی و هدایت دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی

با توجه به تغییرات طبیعی ناشی از رشد شخصیت، استعدادها و توانایی‌های کودکان و اجرای کنونی طرح برای پایه چهارم ابتدایی، هدف اصلی این اجرا، شناسایی حوزه‌های استعدادی دانش‌آموزان این پایه تحصیلی و هم‌چنین هدایت لحاظ‌شده به صورت عمومی و برای همه آن‌هاست. برای دست‌یابی به این هدف، نباید هیچ‌گونه جداسازی در کلاس درس و امتیاز مادی و تحصیلی ویژه‌ای برای هیچ‌یک از آن‌ها صورت گیرد.

فرایند شناسایی برای دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی، دارای چند مرحله است. ابتدا مجریان طرح، شامل مدیران استان‌ها، معلمان، مشاوران، معاونان و مدیران مدارس بر اساس متون علمی - آموزشی تدوین‌شده دوره‌های آموزشی مورد نیاز را می‌گذرانند. سپس بازبینه‌های (چک‌لیست) شناسایی استعدادها در هشت حوزه استعداد کلامی، ریاضی، هنری، فضایی، حرکتی، اجتماعی، علوم‌تجربی و فرهنگ دینی توسط معلمان آموزش‌دیده تکمیل و به مدیر مدرسه ارائه می‌شود و برای هدایت عمومی دانش‎آموزان و اولیای آن‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و گزارش تحلیلی آماری دقیقی از طرف مدرسه به اداره آموزش و پرورش شهرستان ارسال می‌شود. هم‌چنین همه مستندات در پرونده سوابق تحصیلی فرد به صورت منظم بایگانی و نگه‌داری می‌شود.

اقدامات مورد نیاز برای فرایند هدایت دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی توسط آموزگار در کلاس شامل استفاده از روش‎های متنوع، گروهی و تشویقی در تدریس، بازدیدهای علمی، آگاهی‎بخشی به والدین در زمینه استعدادهای شناسایی‌شده، توجه عمومی به همه دانش‎آموزان و توجه نامحسوس و غیرمستقیم و به دور از هر گونه برچسب‌زنی به دانش‎آموز خاص و... است.

اقدامات مورد نیاز در سطح مدرسه براساس فراوانی استعدادهای شناسایی‌شده است که شامل تشکیل کلاس‎های فوق‌برنامه و دعوت از صاحب‌نظران، فعالیت‎های برون‌مدرسه‎ای مانند ایجاد زمینه حضور دانش‎آموزان در بازدیدهای علمی، مسابقات و جشنواره‎ها، معرفی مراکز فعال، تهیه جزوات آموزشی و آموزش و توجیه خانواده‎ها و... است.

 

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٧:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۳/٢۸
تگ ها: طرح شهاب
comment نظرات () لینک

+ ارزشیابی توصیفی

همکاران گرامی جزوه راهنمای اجرای ارزشیابی توصیفی را از اینجا دریافت نمایید.

 

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٩/۱
comment نظرات () لینک

+ شیوه‌نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مواد درسی پایه ششم سال 93-92

قابل توجه همکاران و معلمان گرامی پایه ششم ابتدایی، شیوه‌نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مواد درسی  پایه‌ی ششم ابتدایی سال تحصیلی 1392-1391 تغییراتی در بخش ریاضی داشته است.

شما می توانید آخرین نسخه را با کلیک روی کتابچه شیوه‌نامه ششم ابتدایی دانلود کنید.

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٢
تگ ها: ریاضی ششم
comment نظرات () لینک

+ خواص شگفت انگیز لیموشیرین لیمو ترش

لیمو (مرکبات) محصولی معجزه آسا برای کشتن سلول های سرطان است؛ که 10000 بار قوی تر از شیمی درمانی است.

چرا ما در مورد آن نمی دانیم؟
چون آزمایشگاه ها(شرکت های دارو سازی) با ساخت مشابه مصنوعی آن سود زیادی میبرند. شما هم اکنون می توانید به یک دوست کمک کنید تا از آنها بی نیاز شود / بداند که آب لیمو در پیشگیری از بیماری مفید است.
طعم آن شیرین و لذت بخش است و فاقد اثرات وحشتناک شیمی درمانی است.

چگونه است که بسیاری از مردم باید بمیرند، در حالی که این خواص محرمانه و محفوظ نگه داشته شده است، تا مبادا منافع شرکت های بزرگ مولتی ملیونر را به خطر بیفتاد؟

همانطور که می دانید، درخت لیمو در دو نوع لیمو شیرین و لیموترش شناخته شده است. شما می توانید از این میوه به روش های مختلف مصرف کنید :
شما می توانیدآنرا به صورت استفاده از گوشت ، افشره، نوشابه های آماده، شربت، شیرینی، غذا و غیره، مصرف کنید.

لیمو بسیاری از خواص را داراست، اما جالب ترین اثر آن در کیست و تومورهاست .
خاصیت این گیاه در بهبود سرطان از همه نوع ثابت شده است. برخی می گویند که در تمامی انواع سرطان بسیار مفید است.

همچنین به عنوان یک داروی ضد میکروبی در برابر عفونت های باکتریایی و قارچ، و مقابل انگلهای داخلی و کرم ها موثر است. و همچنین تنظیم کننده فشار خون بیش از حد بالا و ضد افسردگی، استرس و اختلالات عصبی است.

منبع این اطلاعات جالب است : این اطلاعات از یکی از بزرگترین تولید کنندگان دارو در جهان می آید، که می گوید تست های آزمایشگاهی بیش از 20 سال از سال 1970، نشان داد که عصاره لیمو در تخریب سلول های بدخیم در 12 سرطان، از جمله روده بزرگ ، پستان، پروستات، ریه و لوزالمعده... تاثیر دارد.

ترکیبات این میوه 10،000 بار بهتر از محصول Adriamycin، و مواد دارویی که به طور معمول در شیمی درمانی در جهان استفاده می شود، کاهش رشد سلولهای سرطانی را نشان داد. و چه شگفت آور است، و شگفت آور تر اینکه؛ این نوع از درمان با عصاره لیمو تنها سلول های سرطانی بدخیم را از بین میبرد و بر روی سلول های سالم تاثیر نمی گذارد.
نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
comment نظرات () لینک

+ جشنواره علمی پژوهشی جابرابن حیان

دریافت خلاصه شیوه نامه جشنواره جابرابن حیان در قالب پاورپونت

دانلود

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۱
comment نظرات () لینک

+ چگونه کودکان باهوش تربیت کنیم؟

همه انسان‌ها دوست دارند کودکانی باهوش داشته باشند. هوش علاوه بر زمینه ژنتیک، تا حدی هم اکتسابی است و در طول زندگی و به نسبت شرایط محیطی از آغاز تولد تا بزرگسالی و براساس آموزش‌های فرد در او شکل می‌گیرد. 

 در واقع با این که هوش انسان، هم ارثی و هم اکتسابی است یا به عبارتی هوش پدیده‌ای ژنتیک و استعدادی خدادادی است، توانایی‌های ذهنی افراد در طی دوران زندگی و از دوران کودکی آنها کم‌کم شکل می‌گیرد. براساس تحقیقات علمی انجام شده، با به کار بردن روش‌ها و برنامه‌ریزی‌های خاصی در زندگی روزمره و در فضای آموزشی کودکان، می‌توان قدرت تفکر و هوش آنها را پرورش داد. شما هم می‌توانید از این روش‌ها برای باهوش‌تر کردن فرزندتان استفاده کنید. 

 

 بازی برای هوش: شطرنج، جدول، پازل و دیگر بازی‌های فکری، همگی برای مغز کودک همچون ورزش هستند. بازی‌هایی مانند جدول اعداد علاوه بر این که می‌توانند سرگرمی لذتبخشی برای کودک شما باشند، تقویت‌کننده توانایی تفکر، استراتژیک، حل مشکلات و تصمیم‌گیری در وضعیت‌های پیچیده هستند. انواع بازی‌های فکری را در خانه داشته باشید و علاوه بر این، گاهی مسائلی را به طور خیالی طراحی کنید و برای حل آن از فرزندتان کمک بخواهید.

 در جستجوی دانش باش: محققان معتقدند والدینی که کودکان خود را با ارائه نظرات و ایده‌های جدید تشویق کرده و کنجکاوی آنها را مورد توجه و احترام قرار می‌دهند، درس بزرگی به آنها داده‌اند. این که جستجوی دانش اهمیت زیادی دارد. از کودکانتان در زمینه سرگرمی‌ها و علایقشان سوالاتی بپرسید و از کنجکاوی آنها حمایت کنید. نکات و موارد جدید مربوط به سرگرمی‌هایشان را به آنها یاد دهید و برای تشویق کنجکاوی‌هایشان، آنها را به گردش‌های آموزشی ببرید. گردش در موزه‌های تاریخی و طبیعی، رصدخانه و پارک‌های حیوانات از این جمله‌اند.

 ورزش، ورزش، ورزش: مطالعات نشان داده ارتباط مستقیمی بین فعالیت‌های ورزشی کودکان دبستانی و موفقیت تحصیلی آنها وجود دارد. شرکت کردن کودکان در فعالیت‌های ورزشی، افزایش میزان اعتماد به نفس، مهارت در کارهای گروهی و توانایی‌های مدیریتی و رهبری را به دنبال دارد. همچنین ثابت شده بیشتر زنانی که در موقعیت کاری در نقش‌های مدیریتی و ریاست موفق بوده‌اند، در دوران کودکی و نوجوانی در فعالیت‌های گروهی و تیمی ورزشی شرکت داشته‌اند. پس به جای این که پس از خوردن شام، جلوی تلویزیون بنشینید، بهتر است با فرزندتان توپ‌بازی کنید یا به پیاده‌روی بروید. بهتر است کودک را به شرکت در تیم‌های ورزشی مدرسه‌اش تشویق نمایید.

 الفبای موسیقی، الفبای هوش: شاید شنیدن سر و صدای ناهنجار کودکتان در حالی که مشغول تمرین نوازندگی و آموختن موسیقی است، اصلا لذت‌بخش نباشد. اما باید بدانید که این سرگرمی لذت‌بخش کودکان، یکی از مواردی است که نیمکره راست مغز آنها را پرورش می‌دهد. بنابر تحقیقات دانشمندان دانشگاه تورنتو، برنامه‌ریزی دوره‌های آموزش موسیقی برای کودکان منجر به افزایش ضریب هوشی و توانایی‌های علمی آینده آنها خواهد شد. هرچه سال‌های آموزش موسیقی آنها بیشتر باشد، میزان این تاثیر و افزایش هوش در آنها بیشتر خواهد بود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد آموختن موسیقی در دوران کودکی باعث کسب نمره‌های بهتر در دوران دبیرستان و ضریب هوشی بالاتر در دوران بزرگسالی می‌شود، پس اجازه دهید موسیقیدان درونی کودکتان خودش را نشان دهد.

 شیر مادر، عصاره هوش: شیر مادر اولین غذای مغز کودک است. شیر مادر از دو جهت برای کودک مفید است: یکی این که از خطر احتمالی ابتلای کودک به بیماری جلوگیری می‌کند و دیگر این که به تنهایی یک غذای کامل برای نوزاد است تغذیه نوزاد از سینه مادر، کودک را هم سالم‌تر و هم باهوش‌تر می‌کند. مطالعات نشان داده است کودکانی که در دوران نوزادی 9 ماه شیر مادرشان را خورده‌اند، بسیار باهوش‌ترند.

 رایانه در خدمت هوش: شاید تعجب کنید، چون بازی‌های رایانه‌ای شهرت بدی پیدا کرده‌اند و بسیار مورد انتقاد قرار می‌گیرند. درست است که بسیاری از آنها وحشیانه، بی‌فایده و غیرفکری هستند اما ما در مورد انواعی از بازی‌های رایانه‌ای صحبت می‌کنیم که مهارت‌های فکری و استراتژیک و قدرت تصمیم‌گیری و خلاقیت کودک را پرورش داده و کار گروهی را به او آموزش می‌دهند. کودکانی که انواع بازی‌های رایانه‌ای آموزشی را بازی می‌کنند نسبت به آنهایی که این بازی‌ها را تجربه نکرده‌اند از قدرت درک و تجسم تصویری برخوردارند.

 خوب بخور تا با هوش شوی: خوردن صبحانه باعث تقویت‌ حافظه، تمرکز و قدرت یادگیری می‌شود. کودکانی که صبحانه نمی‌خورند، معمولا زودتر خسته شده و کم‌طاقت‌تر و زودرنج‌تر هستند همچنین از سرعت عمل کمتری برخوردارند. قند، چربی‌های اشباع و دیگر خوراکی‌های بی‌فایده را از برنامه غذایی کودکان حذف کنید و به جای آن، مواد مغذی و مفیدی که به رشد ذهنی آنها کمک می‌کند، جایگزین کنید.

 سال‌های اولیه دوران کودکی بویژه 2 سال اول بسیار اهمیت دارد و لازم است تمام مواد لازم را در رژیم غذایی کودک قرار دهید. تحقیقات نشان می‌دهد میزان مقاومت در برابر بیماری‌ها در کودکانی که تغذیه سالمی ندارند بسیار کم است. بنابراین تغذیه نادرست باعث می‌شود کودکان از مدرسه و همسالان خود عقب بمانند و دچار افت تحصیلی شوند. پس اگر می‌خواهید کودکتان در مدرسه نمره بهتری بگیرد، به تغذیه او هم توجه کنید.

 دوستی که هوش هدیه می‌دهد: کتاب یکی از روش‌های مفید قدیمی است که امتحانش را پس داده اما بعضی مواقع در مقابل روش‌های تکنولوژیک امروزی برای تقویت هوش، دست‌کم گرفته می‌شود. در حالی که کتاب قابل دسترس‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و در عین حال موفقیت‌آمیزترین روش برای آموزش و رشد ذهنی کودکان در تمام سنین است. برای کودکانتان از سنین پایین‌تر کتاب خواندن را شروع کنید. آنها را برای عضویت در کتابخانه ثبت‌نام کنید و کتابخانه منزلتان را پر از کتاب کنید.

علاوه بر زمینه ژنتیک، تا حدی هم اکتسابی است و در طول زندگی و به نسبت شرایط محیطی از آغاز تولد تا بزرگسالی و براساس آموزش‌های فرد در او شکل می‌گیرد. 

 در واقع با این که هوش انسان، هم ارثی و هم اکتسابی است یا به عبارتی هوش پدیده‌ای ژنتیک و استعدادی خدادادی است، توانایی‌های ذهنی افراد در طی دوران زندگی و از دوران کودکی آنها کم‌کم شکل می‌گیرد. براساس تحقیقات علمی انجام شده، با به کار بردن روش‌ها و برنامه‌ریزی‌های خاصی در زندگی روزمره و در فضای آموزشی کودکان، می‌توان قدرت تفکر و هوش آنها را پرورش داد. شما هم می‌توانید از این روش‌ها برای باهوش‌تر کردن فرزندتان استفاده کنید.

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۳٠
comment نظرات () لینک

+ روش تدریس داستان گویی در آموزش قرآن دوره ابتدایی

  داستان‌گویی،‌قواعد و تعاریفی دارد که در منابع مربوط،‌به تفصیل بیان شده است. در این بخش در مقام بیان این قواعد و تعاریف نیستیم؛ بلکه دراین جا کلیاتی را که در بیان داستان‌های قرآنی برای دانش‌آموزان،‌باید به آن‌ها توجه شود،‌متذکر می‌شویم.

       سرچشمه‌ی اصلی بیش‌تر قصه‌های دینی؛قرآن و سایر کتاب‌های مقدس است،‌هر چند که در طول تاریخ مطالب بسیاری بر آن‌ها افزوده شده است.

         قرآن می‌فرماید: این چنین اخبار پیشنیان را بر تو حکایت می‌کنیم؛(طه:‌99) و یا در آیه دیگری می‌فرماید:‌این داستان را حکایت کن تا اندیشه کنند.(اعراف:‌176)

         هر چند قصه‌های قرآنی با قصه و داستان مصطلح ،‌مشترکات وتفاوت‌هایی دارد؛ ولی می‌توان برای داستان‌گویی انواع قصه‌‌ها، ارکانی را به شرح زیر در نظر گرفت.

الف- گویند‌ه‌ی داستان (معلم)

ب- متن داستان

ج- مخاطب (دانش‌آموز)

د- شرایط زمان و مکان بیان داستان

هـ- شیوه‌‌های بیان داستان

       شرح کامل هر یک از ارکان فوق،‌از موضوع اصلی این کتاب خارج است؛‌ولی توضیح مختصری درباره‌ی هر یک از آن‌ها مفید است.(برای آشنایی بیش‌تر با تعریف، قواعد و ویژگی‌های داستان و داستان‌گویی به کتاب‌های زیر مراجعه کنید. ادبیات کودکان و نوجوانان،‌کتاب درسی تربیت معلم،‌کد 6015، مؤلف:‌مصطفی رحمان‌دوست و الفبای قصه‌نویسی،‌محمدرضا سرشار "رهگذر")

الف- گوینده‌ی داستان (معلم)

       معلم یکی از ارکان اصلی در فرایند یاددهی – یادگیری و مهم‌ترین عامل در تأثیر داستان بر دانش‌آموزان است. از این رو معلم باید پیش از بیان داستان به موارد زیر توجه داشته باشد.

1-آشنایی با مسائل روان‌شناسی تربیتی و رشد دانش‌آموزان:‌آشنایی با این مسائل به معلم کمک می‌کند تا بداند چه بخش‌هایی از  داستان را برای دانش‌آموزان هر یک از پایه‌های تحصیلی با تأکید و پرداخت بیش‌تری بیان کند و از چه بخش‌هایی سریع‌تر بگذرد. هم چنین اگر بخواهد علاوه بر داستان‌های کتاب درسی، از خارج از کتاب برای دانش‌آموزان داستانی بگوید، داستان را با ملاک‌های بهتر و مناسب‌تری انتخاب خواهد کرد.

2- آشنایی با سطح و نوع واژگان پایه:‌ گنجینه‌ی لغات و واژگان دانش‌آموزان به ویژه در پایه‌های اولیه‌‌ی تحصیلی مختلف است. از این رو بیان داستان در هر پایه، باید به زبان دانش‌آموزان آن پایه نزدیک باشد. گاهی دانش‌آموزان معنای واژه‌ای را نمی‌دانند و گاهی نیز برای یک معنا در پایه‌های مختلف از واژگان متفاوتی استفاده می‌کنند. مثلاً واژه‌‌ی "مامان" برای دانش‌آموزان پایه‌ی اول و واژه‌ی "مادر" برای دانش‌اموزان پایه‌‌های چهارم و پنجم مناسب‌تر و مأنوس‌تر است.در بیان داستان و به کارگیری واژه‌ها، عبارات و جملات، باید به گنجینه‌ی واژگان و دایره‌ی فهم و ادراک کودک توجه شود.

چـــون کـــه بــــا کــــودک ســــر و کــــارت                               فــتاد پــس زبــانــی کــودکــی بــایــد گــشــاد

3- تسلط بر متن داستان: بیان داستان‌های قرآنی نیازمند دقت خاصی است؛ به ویژه از آن جا که معمولاً‌ این داستان‌ها با برخی مسائل جانبی و پیرایه‌هایی در فرهنگ جامعه رایج است؛ باید سعی شود با تسلط کامل بر متن داستان‌،‌تنها به بیان آن چه در کتاب آمده است بسنده کرد. تذکر این مطلب ضروری است که تأکید بر بیان دقیق داستان به معنای پرهیز از فضاسازی‌های مناسب و خلاقیت در بیان داستان نیست؛ بلکه معلم باید با خلاقیت خویش، داستان را با جذابیت برای دانش‌آموزان تعریف کند.

       در صورتی که معلم بتواند پیش از بیان داستان در کلاس، نحوه‌ی بیان خود را ضبط کند و با گوش دادن آن، ضعف خود را کشف و رفع نماید، بسیار اقدام مفیدی است. اگر این تمرین برای چند داستان عمل شود،‌مهارت‌ لازم برای بیان داستان به دست خواهدآمد.

4- آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم مخاطبان:‌آشنایی معلم با فرهنگ خاص دانش‌آموزان اعم از آداب و رسوم، گویش محلی و ... نقش به سزایی در نحوه‌ی بیان و تأثیر داستان برایشان دارد. در صورتی که بیان داستان با گویش محلی یا زبان مادری همراه با اصطلاحات رایج در فرهنگ محلی برای دانش‌آموزان شیرین‌تر و جذاب‌تر باشد و این امر با مقررات آموزش و پرورش مغایرت نداشته باشد،
می‌توان از این شیوه بهره جست. بدین ترتیب دانش‌آموزان با موضوع داستان ارتباط عاطفی بیش‌تری پیدا می‌کنند و مفاهیم داستان را بیش‌تر و بهتر درک خواهند کرد.

5- ایجاد انگیزه : ‌پیش از بیان داستان باید با ایجاد انگیزه در مخاطب، علاقه‌ی او را به شنیدن داستان افزایش داد. ایجاد انگیزه، دستور العمل یا چارچوب خاصی ندارد و بهتر است با استفاده ازوقایعی که در اطراف دانش‌آموز اتفاق می‌افتد و برای آن‌ها جالب یا پرسش برانگیز است، زمینه‌ی بیان داستان را فراهم کرد. برای مثال، می‌توان با پرسش و پاسخ از دانش‌آموزان درباره‌ی برادر یا خواهر خردسالش، آن‌ها را به ظرافت‌ها، زیبایی‌ها و نیازهای نوزادان آشنا کرد و گفت آیا شما سراغ دارید که مادری مجبور شود نوزاد خود را از خود جدا کند و به این ترتیب آن‌ها را برای شنیدن داستان کودکی حضرت موسی (ع) آماده کرد.

6- پرهیز از تکیه کلام و رفتارهای تکراری:‌در بیان داستان باید از هر گونه رفتاری که موجب اختلال در دقت دانش‌آموزان می‌شود،پرهیز کرد. معلم باید داستان را آرام و رسا، زیبا و جذاب تعریف کند و از توضیحات اضافی و غیر ضروری به ویژه تکیه کلام و انجام رفتارهای تکراری (تیک عصبی) بپرهیزد.

7- برقراری ارتباط‌های کلامی و غیرکلامی دو سویه:‌برقراری ارتباط دو سویه از طریق پرسش و پاسخ بین معلم و دانش‌آموزان، نگاه‌‌های عاطفی به همه‌ی دانش‌آموزان و نه فقط برخی از آن‌ها، گرفتن تأییدهای ضمنی به صورت کلامی یا غیرکلامی از دانش‌آموزان و سایر شیوه‌های ارتباطی مناسب، فضای تأثیرگذاری و تأثیر پذیری بهتری را فهم داستان و لذت بردن از آن فراهم می‌آورد.

8- انتخاب بهترین شیوه‌ی بیان داستان:معلم با توجه به محتوای داستان، از میان شیوه‌های گوناگون بیان داستان،‌یکی یا ترکیبی از آن‌ها را انتخاب و اجرا می‌کند. با انواع این شیوه‌ها در قسمت‌های بعدی بیش‌تر آشنا می‌شویم.

9- معرفی کتاب‌های داستانی مناسب:می‌‌توان با معرفی کتاب‌های کمک آموزشی به ویژه کتاب‌های داستانی به دانش‌آموزان،‌زمینه‌ی گسترش اطلاعات و تعمیق علاقه و انس دانش‌آموزان با موضوعات قرآنی را فراهم آورد.

10- تهیه‌ی وسایل کمک آموزشی:‌بسیار مناسب است در صورت امکان برای بیان داستان از یک یا چند وسیله‌ی کمک آموزشی بهره جست. این وسایل می‌تواند یک تصویر،‌نقاشی، پوستر و عکس ساده یا فیلم، نوار صوتی، CD‌های مناسب و ... باشد. برای برخی از داستان‌های قرآنی،‌فیلم‌های مناسبی تولید شده است. در صورت دسترسی به آن‌ها و امکان پخش فیلم برای دانش‌آموزان، می‌توان فضای متنوع و جذابی برای ایشان فراهم کرد.

ب- متن داستان

       همه‌ی انسان‌ها به ویژه کودکان، به علت کنجکاوی و علاقه‌ی به دانستن، تمایل زیادی به شنیدن داستان دارند. از این رو می‌توان بسیاری از مفاهیم و پیام‌های اخلاقی و تربیتی را به طور غیرمستقیم از طریق داستان به آنان آموخت.

خــوش‌تــر آن بــاشــد کــه ســرّ‌ دلــبـــران                                           گــــفــتــه آیـــد در حــدیــث دیـگــران

         هر چند داستان‌های قرآن کریم از واقعیت برخوردار است و این ویژگی در سایر آثار ترتیبی و ادبی کم‌تر وجود دارد، ولی بهره‌گیری از داستان در همه‌ی متون ماندگار تربیتی و ادبی اعم از کتب آسمانی و بشری بسیار متداول است.

         همان طور که کودکان و نوجوانان به مراتب بیش از بزرگ‌ترها به شنیدن داستان علاقه‌مند هستند، به همان میزان نیز زودتر و بیش‌تر تحت تأثیر ماجراها و شخصیت‌های داستان قرار گرفته و با همانند سازی از شخصیت‌های مثبت داستان نقش می‌پذیرد.

         با توجه به آثار تربیتی و جذابیت داستان‌های قرآنی،سعی شده است تا آن‌جا که ممکن است با رعایت نکات اصولی داستان، برخی از آن‌ها که تناسب بیش‌تری با روحیات کودکان دارد در  کتاب‌های آموزش قرآن دوره‌ی ابتدایی ارائه شود.

         قرآن کریم با ظرافت خاص در داستان‌های خود به هدایت انسان‌ می‌پردازد،دو جبهه‌ی حق و باطل و ویژگی‌های هر یک را معرفی می‌کند و امدادهای غیبی را که شامل حال پیامبران الهی وبندگان صالح خدا می‌شود،متذکر می‌گردد و انسان‌ها را نسبت به پیروزی حق و باطل و دست‌یابی به فلاح شخصی و اجتماعی امیدوار می‌سازد.

         مهم‌ترین تفاوت داستان‌های قرآنی با سایر داستان‌های رایج در فرهنگ بشری، واقعیت و اصالت داشتن آن‌هاست. از این رو اگر در آن‌ها تدبر و دقت کافی شود بر میزان تأثیرگذاری آن‌ها افزوده می‌شود. از سوی دیگر معلم باید توجه داشته باشد که از افزودن و کاستن بر محتوا و متن داستان‌های قرآن بپرهیزد؛ هر چند که این امر
 - همان طور که قبلاً گفته شود- با خلاقتی و فضاسازی معلم برای بیان داستان منافاتی ندارد.

ج- مخاطب (دانش‌آموزان)

       دانش‌آموزان به عنوان مخاطب و گیرنده‌ی پیام در دست‌یابی به اهداف مورد نظر نقش به سزایی دارند. معلم ضمن ارتقای دانش و مهارت خویش در بیان داستان با توجه به نکات زیر و رعایت آن‌ها بر توفیقات خود و دانش‌آموزان بیفزاید.

1-      آمادگی مخاطب: زمانی را باید برای بیان داستان انتخاب کرد که مخاطب آماده‌ی شنیدن است. معلم ضمن تشخیص زمان مناسب باید موانع ایجاد ارتباط کامل را نیز حتی المقدور از میان بردارد. از این رو،‌ برای بیان داستان زمان خاصی پیشنهاد نمی‌شود، معلم با تشخیص خود گاهی پیش از شروع درس،‌گاهی در ضمن تدریس و زمانی نیز در اواخر ساعت، برای بچه‌ها داستان می‌گوید.

2-      ویژگی‌های روانی و ذهنی مخاطب: دانش‌آموز در دوره‌ی ابتدایی از ذهنی سیال برخوردار است. با فضا سازی مناسب زمینه‌ی تخیل برای او فراهم می‌شود. بدین گونه کودک از شنیدن داستان لذت می‌برد و بهتر می‌تواند با همانند سازی از شخصیت‌های خوب داستان الگو بگیرد.

3-      برقراری ارتباط عاطفی دو سویه:آشنایی دانش‌آموزان با قصه گو و داشتن انس و الفت و برقراری ارتباط با او بر تأثیر داستان می‌افزاید. معلم باید به احساسات و روابط دانش‌آموزان با خود توجه داشته باشد و با ایجاد محیطی عاطفی، صمیمی و فعال، زمینه‌ی بهره‌گیری و لذت از داستان را بهتر فراهم کند.

د- شرایط زمان و مکان و ابزار بیان داستان

       شرایط مناسب و مساعد زمانی و مکانی بیان داستان ،‌ تأثیرگذاری آن را دو چندان می‌سازد. توجه به نکات زیر و رعایت آن‌ها تا آن‌جا که مقدور است، زمینه‌‌ساز این امر می‌باشد.

1-       بیان داستان در مکانی که حتی الامکان با محیط‌های تکراری مخاطب،‌متفاوت باشد. همانند استفاده ازنمازخانه،‌کتابخانه،‌مسجد محل،‌فضای باز و آزاد حیاط مدرسه،محیط مناسب خارج از مدرسه و ...

2-       تغییر نحوه‌ی چینش میز و صندلی دانش‌آموزان به منظور تقویت ارتباط چهره به چهره و چند سویه افراد نسبت به هم و نیز ایجاد تنوع و تازگی.

3-       استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند تصویر، نقاشی،‌نقشه، نوارهای صوتی و تصویری و ...

4-       دقت در فراهم بودن شرایط فیزیکی و محیطی مناسب (از قبیل دما، نور و ...) در مکان بیان داستان و رفع عوامل مخلّ تمرکز حواس.

 

هـ_ شیوه‌‌های بیان داستان

       قصه‌گویی هنری است که به کمک آن، ادبیات مکتوب بازآفرینی شده و واژه‌ها و کلمات، توسط قصه‌گو روح و جان می‌گیرند و شادابی و نشاط را به مخاطبان هدیه می‌کنند.

       شاید قصه‌گویی در بدو امر کار ساده‌ای به نظر می‌رسد اما اگر معلم خود را ملزم به رعایت شرایط قصه‌گویی بداند، باید آماده‌ی فراگیری راه و رسم آن و کسب مهارت لازم باشد.

       هر داستان را می‌توان به شیوه‌های مختلفی بیان کرد. اهم این شیوه‌ها به طور خلاصه عبارت است از:(برای تفصیل بیش‌تر به کتا‌ب‌های زیر مراجعه کنید: 1- ادبیات کودکان و نوجوانان کتاب دوره کاردانی تربیت معلم،‌کد 6051، 2- قصه‌گویی، اهمیت و راه و رسم آن؛تألیف مصطفی رحمان‌دوست)

1-      قصه‌خوانی

2-      قصه‌گویی

3-      قصه‌گویی به کمک پرده، تصویر یا نقاشی

4-      قصه‌گویی همراه با تقلید صدا و حرکات

5-      قصه‌گویی به کمک بازیگران پنهان یا آشکار

1-       قصه‌خوانی:‌ساده‌ترین شیوه‌ی داستان‌گویی، خواندن آن از روی متن کتاب است. قطعاً میان خواندن داستان و نقل آن تفاوت است. از جمله‌ این که در خواندن داستان،‌ حوادث به سرعت از مقابل ذهن دانش‌آموز می‌گذرد؛ ولی در نقل داستان روح و جان تازه‌ای به داستان دمیده می‌شود و در واقع،آن را برای مخاطب زنده می‌کند. با این توصیف از شیوه‌ی قصه‌خوانی کم‌تر استفاده می‌شود ودر فضای کلاس و مدرسه چندان کاربردی ندارد.

2-       قصه‌گویی: یکی از شایع‌ترین شیوه‌های بیان داستان،‌قصه‌گویی است. معلم با کم‌ترین امکانات می‌تواند به کمک نقل داستان، مخاطب خود را تحت تأثیر پیام‌های داستانی خود قرار دهد. معلم می‌تواند قصه را در قالب‌های مختلف هم چون سوم شخص، اول شخص مفرد، نامه یا نقل خاطره بیان کند.

در قالب "سوم شخص"‌قصه‌گو خود را بیرون از صحنه‌های قصه قرار می‌دهد و جریانات و وقایعی را که بر شخصیت‌های داستان می‌گذرد، بازگو می‌کند.

       با شیوه‌ی "اول شخص مفرد" قصه‌گو در نقش یکی از شخصیت‌های داستان در آمده و داستان را از زبان او نقل می‌کند. گویا خود ناظر و شاهد ماجرا بوده و در آن‌ها شرکت داشته است.

3-      قصه‌گویی به کمک پرده، تصویر یا نقاشی: در بیان قصه، هر چه از ابزار و وسایل کمکی – البته بجا و مناسب – استفاده شود، تأثیر قصه و انتقال پیام بیش‌تر و بهتر خواهد بود.

       طراحی صحنه‌های داستان، در صورت امکان بر روی پارچه یا مقوا و استفاده از تصاویر مناسب، کار قصه‌گو را به مراتب راحت‌تر می‌کند و قصه نیز جذاب‌تر و شیواتر بیان می‌شود.

4-      قصه‌گویی همراه با تقلید صدا و حرکات:‌ بیان قصه،‌هر چه طبیعی‌تر و واقعی‌تر باشد بر جذابیت آن می‌افزاید. قصه گو ضمن بیان قصه، صدا و حرکات شخصیت‌های داستان را تقلید می‌کند. این شیوه یکی از متداول‌ترین شیوه‌‌های قصه‌گویی است.

5-      قصه‌گویی همراه با بازیرگان آشکار یاپنهان: معلم نقش شخصیت‌های مختلف داستان را بین دانش‌آموزان تقسیم می‌کند و با تمرین قبلی از آن‌ها می‌خواهد تا داستان را به صورت نمایش اجرا کنند. گاهی نیز به شیوه‌ی نمایش عروسکی، دانش‌آموزان به طور پنهان ایفای نقش می‌کنند.

       این روش به علت نیازمندی به تمرین زیاد یا لوازم خاص، در صورت امکان یک یا دو بار می‌تواند در طول سال تحصیلی و احتمالاً‌ در مراسم ویژه به اجرا در آید.

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱٧
comment نظرات () لینک

+ روش تدریس پیام های قرآنی

  هر یک از پیام‌های قرآنی به شیوه‌ی زیر تدریس می‌شود.

1-            خواندن متن پیام: آموزگار به شیوه‌ی تدریس آیات درس،‌از دانش‌آموزان می‌خواهد که ابتدا به صورت دسته جمعی،‌سپس به صورت انفرادی متن پیام را بخوانند.

2-            خواندن ترجمه‌ی پیام:  ترجمه‌ی پیام توسط یک دانش‌آموز خوانده می‌شود.

3-            بحث و گفت و گو درباره‌ی مفهوم پیام: مفهوم هر پیام قرآنی به کمک مجموعه‌ای از تصاویر حاوی مصداق و نمونه‌ای از موضوع پیام یا داستان و شعری بیان شده است. آموزگار از دانش‌آموزان می‌خواهد با توضیح تصاویر یا خواندن داستان و شعر،‌درباره‌ی موضوع پیام با دوستان خود در گروه گفت و گو کنند. پس از کار گروهی، از چند گروه خواسته می‌شود تا درباره‌ی پیام توضیح دهند. آموزگار با پرسش و پاسخ و گفت و گو با دانش‌آموزان،‌مطالب دانش‌آموزان را جمع‌بندی، تکمیل و هدایت می‌کند. آموزگار می‌تواند برای تعمیق درک مفاهیم،‌از وقایع زندگی،‌داستان،‌شعر، ضرب‌المثل و ... نیز استفاده کند. بدین ترتیب با مشارکت فعال دانش‌آموزان،‌مفهوم پیام به کمک مثال و نمونه‌ای که در کتاب آمده است روشن می‌شود.

4-            بیان مصادیق جدید:پس از روشن شدن مفهوم پیام، آموزگار از دانش‌آموزان می‌خواهد که مصادیق و نمونه‌های جدیدی را درباره موضوع پیام بیان کنند یا در فرصت‌های بعدی درباره موضوع پیام نقاشی بکشند یا خاطره بنویسند و ...این امر، زمینه‌ی تثبیت یادگیری و خلاقیت را فراهم آورده و سایر مهارت‌های آن‌ها را نیز تقویت می‌کند.

تذکر: آن چه در آموزش پیام‌های قرآن اهمیت دارد، یکی آشنایی و انس دانش‌آموزان با پیام‌ها و معارف قرآنی و استفاده از آن‌ها در زندگی خویش است و دیگری مشارکت خلاق دانش‌آموزان در فرایند یاددهی – یادگیری است. از این رو هر چند حفظ کردن متن پیام‌ها مفید است؛ ولی نباید بر حفظ پیام‌هایا ترجمه‌‌ی آن‌ها اصرار ورزید. در این باره در بخش ارزش‌یابی بیش‌تر گفت و گو خواهیم کرد.

5-     در ذیل پیام‌های قرآنی، برخی از کلمات آشنا و پرکاربرد در فارسی، ترجمه شده است یا از دانش‌آموزان خواسته شده که با مقایسه ترجمه و متن پیام، به معنای کلمه پی‌ببرند. آموزگار از دانش‌آموزان می‌خواهد تا این کار را انجام دهند و پاسخ آن‌ها را تصحیح می‌کند.

فعالیت: پیام (فَلْیَنْظُرِ الْاِنْسانِ اِلـٰی طَعامِه‌ی)‌را با خط خوش روی تخته‌ی کلاس بنویسید،آن‌‌گاه یکی از دانشجویان با روش صحیح اشاره کردن به صامت‌ها ومصوت‌ها از دانشجویان بخواهد که عبارت را به صورت بخش بخش بخوانند؛ سپس چند نفر به صورت انفرادی عبارت پیام را به صورت معمولی می‌خوانند.

فعالیت: موضوع پیام فوق را در قالب تصویر،‌داستان،‌شعر یا ... ترسیم کنید. پس از تهیه‌ی تصاویر یا مطالب مورد نظر خود،‌آن‌ها را به کلاس ارائه دهید.

فعالیت:‌قرآن کریم، انسان را به  دقت کردن در غذایش فراخوانده است. به نظر شما این دقت در چه زمینه‌هایی می‌تواند باشد؟ سعی نمایید تا می‌توانید زمینه‌های متنوع و بیش‌تری را بیان کنید. طرح کدام یک از این زمینه‌ها برای دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم و پنجم ابتدایی مناسب است؟

چند توصیه

1-      شایسته است که آموزگار در فرصت‌های مناسب حتی در زنگ‌های غیر از درس قرآن، با توجه به رفتار دانش‌آموزان یا پیشامدهای مختلف،‌ایشان را به مفهوم پیام‌های قرآنی توجه دهد. مثلاً وقتی دو دانش‌آموز برخورد لفظی و مشاجره پیدا می‌کنند به آن‌ها بگوییم عزیزان یادتان هست که خدا در قرآن می‌فرماید: وَالصُّلحُ .... چه؟آری،‌آفرین،‌ وَالصُّلحُ خَیرٌ؟ تا دانش‌آموزان در موقعیت‌های مناسب‌،روح و جان پیام قرآنی رادرک کنند.

2-      می‌توانید دانش‌آموزان را به انجام برخی فعالیت‌های خارج از کلاس مربوط به پیام‌های قرآنی مانند نوشتن پیام‌ها، کشیدن تصاویر مربوط به آن‌ها در روزنامه‌ی دیواری تشویق کنید. بدیهی است دانش‌آموزانی که چنین فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند باید به نحو مناسب تشویق شوند.

3-      در زمان‌های مناسب – کلاس قرآن یا سایر کلاس‌ها- دانش‌آموزان می‌توانند پیام‌هایی را که تا کنون آموخته‌اند به صورت دسته جمعی یا انفرادی بخوانند.

4-              نوشتن پیام‌های قرآنی بر روی مقوای مناسب و نصف آن در کلاس در طول هفته و تعویض آن با پیام جدید.

5-      مناسب است با هماهنگی مدیر مدرسه برخی از پیام‌ها و تصاویر مربوط به آن‌ها به صورت زیبا و جذاب بر روی دیوارهای مدرسه،‌نقاشی و خوشنویسی شود.

6-      سعی شود کلمات هم خانواده‌ی لغات معنا  شده‌ی ذیل هر پیام تا حدی که در فارسی رایج است به کمک دانش‌آموزان وهدایت معلم پیدا شود.

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱٧
comment نظرات () لینک

+ اشکالات چاپی کتاب ریاضی سوم جدید

برای دریافت اشکالات چاپی کتاب ریاضی جدید اینجا کلیک نمایید.

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱٧
comment نظرات () لینک

+ دانلود کتاب الکترونیکی قرآن پایه اول

برای دریافت کتاب الکترونیکی اینجا کلیک نمایید.

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱٤
comment نظرات () لینک

+ دانلود کتاب الکترونیکی قرآن پایه دوم

برای دریافت کتاب الکترونیکی اینجا کلیک نمایید.

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱٤
comment نظرات () لینک

+ نقش آموزش ابتدایی در شکل‌گیری مفاهیم ریاضی

مقدمه

از آن‌جا که پیشرفت روز افزون صنعت و تکنولوژی در جهان پهناور، رو به افزایش است نیاز و ضرورت و جایگاه ریاضیات ابتدایی بیشتر احساس می‌گردد. آموزش ابتدایی، در شکل‌گیری مفاهیم ریاضی نقشی اساسی دارد. کودکان لازم‌التعلیم با ورود به دوره ابتدایی با مفاهیم ریاضی آشنا می‌گردند. حال چگونه باید این مفاهیم در اذهان کودکان نهادینه شود. به شرایط موقعیت‌ یاددهی، یادگیری بستگی دارد. کودکان در محیط کلاس می‌آموزند آنچه را در اختیار دارند. معلمان و دست‌اندرکاران نظام آموزشی باید مفاهیم ریاضی را ملکه ذهن کودکان سازند. برنامه‌ریزی، تغییر کتب ریاضی، تغییر روش‌ها و متد تدریس از مهم‌ترین ارکان تدریس و نهادینه ساختن، مفاهیم ریاضی در دوره ابتدایی هستند که در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

 اهداف آموزش ریاضی در دوره ابتدایی

1- ایجاد توانایی برای انجام محاسبات عددی در زندگی روزمره

2- پرورش نظم فکری و درست اندیشیدن از طریق آموزش بکار بردن صحیح دانسته‌ها برای به دست آوردن نتیجه‌ها

3- ایجاد توانایی در انجام دادن محاسبات ذهنی و حدس و تخمین زدن کمیت‌ها در حدود نیازهای زندگی روزمره

4- آموزش ریاضیات مورد نیاز در رابطه با سایر دروس دوره ابتدایی

5- ایجاد توانایی در برآورد راه حل مسائل و حدس جواب آن‌ها

6- ایجاد توانایی درک محتوای ریاضی مسائل به قالب ریاضی در آوردن و حل آن‌ها

 نقش آموزش ابتدایی در شکل‌گیری مفاهیم ریاضی

مفهوم آموزش ابتدایی

اولین دوره آموزش و تربیت برای هر انسانی به طور رسمی، آموزش ابتدایی است. بعد از آموزش‌هایی که فرد در محیط خانواده فرا می‌گیرد، آموزش‌های رسمی به عنوان آموزش دوره‌ عمومی شروع می‌شود. کودکان از سن 5 سالگی وارد عرصه تعلیم و تربیت رسمی می‌شوند و پس از طی 6 سال آموزش و تربیت به دوره بعدی یعنی راهنمایی تحصیلی وارد می‌شوند. کودکان لازم التعلیم هر کشور با کشور دیگری در ورود به مدارس ابتدایی تفاوت دارند. کشورهایی که فقر فرهنگی دارند، معمولاً بسیاری از کودکان لازم التعلیم آن‌ها از تحصیل و آموزش محروم می‌شوند. دوره‌ ابتدایی با توجه به حرکت جدیدی که در زمینه توسعه برنامه علوم ریاضی در قرن اخیر ایجاد شده است به آموزش ابتدایی اهمیت زیادی قائل شده‌اند. قدرت یادگیری دانش‌آموزان دوره ابتدایی بیش از میزانی است، که در برنامه‌های درسی استاندارد مدارس منظور شده است.آموزش‌های دروس مختلف، در دوره ابتدایی کودکان را با جهان و پدیده‌های آن آشنا می‌سازند. آموزش ریاضی در دوره ابتدایی یکی از این دروس است. آموزش سنتی ریاضی ابتدایی جواب گوی نیازهای دانش‌آموزان امروز نخواهد بود. تغییر و دگرگونی در برنامه‌های دوره ابتدایی و کتب ریاضی و همچنین تغییر اساسی روش‌های تدریس در دوره‌ ابتدایی نقش به سزایی در آموزش و فراگیری مفاهیم ریاضی دارد.هر چند برنامه‌ها و کتب درسی ریاضی در ابتدایی تغییر یافت ولی نتایج آموزش‌ها چندان مطلوب نشد. در طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری ایران شیوه آموزش ریاضی به دو روش فعال و غیرفعال تدوین شده است که صفت فعال متوجه تلاش یاد گیرنده در یادگیری است.

نظر دانشمندان درباره آموزش ابتدایی(مبانی نظری)

1- پیاژه شناخت شناس معروف سوئیسی، تئوری خاصی از فرآیند دانستن آدمی به دست داده است که با تئوری‌های دیگر گذشته در تعلیم و تربیت به صورت ریشه‌‌ای مغایرت دارد. به نظر پیاژه‌ ما هرگز نمی‌توانیم واقعیت را آن‌طور که هست در ذهن خود تصویر کنیم یا واقعیت‌های خارج از عالم ذهن را به همان ترتیب که هست وارد ذهن کنیم بلکه واقعیت نوعی بازسازی شده از محیط هر شخص است و هرگز واقعیت‌های یاد گرفته شده عیناً نسخه برگردان آن‌ها در خارج از ذهن نیست.به نظر این دانشمند هر کودک در جریان رشد خود، واقعیت‌ها را برای خود، بازسازی می‌کند.و به تدریج نتیجه این بازسازی‌ها به واقعیت‌هایی که در ذهن بزرگسالان است نزدیک می‌شود. می‌توان گفت هر معلم باید محتوای مطالب آموزشی را با فعالیت‌های ذهنی کودک منطبق سازد و کودک در امر یادگیری به ویژه ریاضیات ابتدایی باید مستقیماً با موضوع یادگیری درگیر باشد.یعنی خود فعالیت‌ داشته باشد به عبارت دیگر هرچه کودک در یادگیری مفاهیم ریاضی بتواند مشاهده و تجربه کند، مفاهیم ریاضی در ذهن او روشن‌تر و صریح‌تر بازسازی خواهد شد. از طرفی هر دانش‌آموز ضمن فعالیت‌های خود با سایر همکلاسی‌هایش در حال عمل و عکس‌العمل می‌باشد. یادآور می‌شویم که پیاژه از نظر رشد برای تفکر کودک مراحلی را به تحقیق یافته است. معلم ریاضی ابتدایی، زمان مناسب را برای آموزش هر مطلب ریاضی در مدارس ابتدایی باید انتخاب کند. تدریس ریاضی با رشد عقلی یادگیرنده مناسبت پیدا می‌کند و در این صورت فشار غیر ضروری بر کودکی که هنوز آمادگی لازم برای آموختن مطلبی ندارد وارد نمی‌گردد و همچنین در آموزش مطالب ریاضی نیز تاخیر بی‌مورد مجاز شمرده نمی‌شود.»

چگونگی حل مسائل و درک مفاهیم ریاضی در دوره ابتدایی

از کلاس دوم ابتدایی که دانش‌آموزان با مساله روبه‌رو می‌شوند و شروع به حل مسائل ساده‌ای می‌نمایند، باید نکات مهمی را که برای حل مساله لازم است به آنان آموخت و مراقبت کرد که در حل مسائل این نکات را رعایت نمایند تا به تدریج ملکه ذهن آنان گردد.این نکات عبارتند از:

1. قبل از شروع به حل مساله باید دانش‌آموز مشخص نماید که در مساله چه اطلاعاتی به او داده شده است و چه چیز از او خواسته‌اند. به عبارت دیگر باید تعیین نماید که داده‌های مساله چیست و از او چه جوابی خواسته‌اند؟ همکاران محترم می‌توانند به طریق مختلف دانش‌آموزان را به این کار عادت دهند.

2. دانش‌آموز باید قبل از حل مساله با هر عملیات ریاضی دیگر، جواب آن را تخمین بزند. این امر باعث می‌شود که اگر دانش‌آموزی در انجام عملیات خود اشتباه کرد، متوجه آن شود و اشتباه خود را برطرف نماید. مثلاً دانش‌آموز باید بتواند پیش‌بینی کند که حاصل جمع دو عدد 27 و 19 عددی است بزرگتر از 40 و کوچکتر از 50 بنابراین، اگر حاصل جمع را 38 تا 68 به دست آورد، می‌داند که اشتباه کرده است.

دانش‌آموز باید یاد بگیرد و دقت نماید که جوابی را که برای مساله به دست می‌آورد، منطقی و قابل قبول باشد و با آنچه در اطراف او وجود دارد، تطبیق کند. مثلاً تعداد درختان یک باغ، تعداد دانش‌آموزان یک مدرسه و تعداد خانه‌هایی که در یک محله ساخته شده‌اند. در طول تاریخ آموزش و پرورش حل مساله یکی از هدف‌های مهم آموزشی معلمان به شمار می‌آمده از برکت پیشرفت‌های روانشناسی علمی معاصر بر اهمیت موضوع افزوده شده است. جان دیوئی، جروم برونر، ژان پیاژه، ولئو ویگوتسکی از جمله کسانی هستند که بر نقش فعالیت‌ یادگیرنده در جریان حل مساله بر دانش‌اندوزی تأکید داشته‌اند بنا به گفته کیلپا تریک، یادگیری در آموزشگاه باید هدفمند باشد نه التزاعی و یادگیری هدفمند از راه وا داشتنی دانش‌آموزان که انجام پروژه‌های مورد علاقه و انتخاب خودشان بوده بهتر امکان‌پذیر است.

۳-شکل‌گیری ریاضی با درگیر نمودن دانش‌آموز با مسأله

 وقتی یادگیرنده با موقعیتی روبه‌رو می‌شود که نمی‌تواند با استفاده از اطلاعات و مهارت‌هایی که در آن لحظه در اختیار دارد به آن موقعیت سریعاً پاسخ درست بدهد یا وقتی که یادگیرنده هدفی دارد و هنوز راه رسیدن به آن را نیافته است، می‌گوییم با یک مساله رو‌به‌رو است. حل مسأله صرفاً دانستن اطلاعات، مفاهیم یا اصول و کنار هم قرار دادن آن‌ها نیست، بلکه یادگیرنده باید راه‌های تازه ترکیب دانش‌های قبلی به ویژه اعداد یا اصول قبلاً آموخته شده را که به حل مسائل منجر می‌شوند کشف کند. اگر چنین وضعیتی صورت گرفت مفاهیم در ذهن شکل می‌گیرد.

موارد زیر به درک مفاهیم ریاضی کمک می‌کند :

1. لازم است تست‌های استاندارد در زمینه‌های سنجش توانایی ذهنی کودکان تهیه شود و معلمان قبل از تدریس بتوانند توانایی هر دانش‌آموز را در یادگیری مطالب ریاضی مانند مجموعه‌ها، عددها،‌ زمان، سرعت و... ارزیابی کرده و به دقت معین کنند.

2. دروس ریاضی براساس توانایی‌های مختلف ذهن کودک که در مراحل رشد فکری او ظهور می‌کند و تقویت می‌گردد برنامه‌ریزی شوند.

3. معلمان کلاس‌های مختلف مدارس ابتدایی با توجه به انتخاب روش‌های درسی طوری عمل کنند که روش‌ انتخابی در تدریس با رشد فکری کودکان برابر تحقیقات پیاژه مناسبت داشته باشد. مثلاً در مدارس ابتدایی که اغلب کودکان در مرحله رشد تفکر عملی هستند باید دانش‌آموزان با راهنمایی معلمان خود از اشیا و وسایل عینی بیشتر استفاده کنند. روش فعال به صورت روش آموزش گروهی و همچنین روش آموزش انفرادی در کلاس درس ریاضی به کار برده می‌شود.

منبع : www.abargrupe2.blogfa.com

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱٤
comment نظرات () لینک

+ معلم، سیب و توت فرنگی

یک خانم معلم ریاضی به یک پسر هفت ساله ریاضی یاد می‌داد. یک روز ازش پرسید: اگر من بهت یک سیب و یک سیب و یکی بیشتر سیب بدهم تو چند تا سیب خواهی داشت؟

پسر بعد از چند ثانیه با اطمینان گفت: ۴ تا! معلم نگران شده انتظار یک جواب صحیح آسان رو داشت (۳).

او نا امید شده بود. او فکر کرد “شاید بچه خوب گوش نکرده است” تکرار کرد: خوب گوش کن، خیلی ساده است تو می‌تونی جواب صحیح بدهی اگر به دقت گوش کنی. اگر من به تو یک سیب و یک سیب دیگه و یکی بیشتر سیب بدهم تو چند تا سیب خواهی داشت؟

پسر که در قیافه معلمش نومیدی می‌دید دوباره شروع کرد به حساب کردن با انگشتانش در حالیکه او دنبال جوابی بود که معلمش رو خوشحال کند تلاش او برای یافتن جواب صحیح نبود تلاشش برای یافتن جوابی بود که معلمش را خوشحال کند. برای همین با تامل پاسخ داد “۴….. نومیدی در صورت معلم باقی ماند.

به یادش اومد که پسر توت فرنگی رو دوست دارد. او فکر کرد شاید پسرک سیب رو دوست ندارد و برای همین نمی‌تونه تمرکز داشته باشه. در این موقع او با هیجان فوق العاده و چشم‌های برق‌زده پرسید: اگر من به تو یک توت فرنگی و یکی دیگه و یکی بیشتر توت فرنگی بدهم تو چند تا توت فرنگی خواهی داشت؟

معلم خوشحال بنظر می‌رسید و پسرک با انگشتانش دوباره حساب کرد. و پسر با تامل جواب داد “۳؟ حالا خانم معلم تبسم پیروزمندانه داشت. برای نزدیک شدن به موفقیتش او خواست به خودش تبریک بگه ولی یه چیزی مونده بود او دوباره از پسر پرسید: اگر من به تو یک سیب و یک سیب دیگه و یکی دیگه بیشتر سیب بدهم تو چند تا سیب خواهی داشت؟ پسرک فوری جواب داد “۴!!!

خانم معلم مبهوت شده بود و با صدای گرفته و خشمگین پرسید چطور ؟ آخه چطور؟ پسرک با صدای پایین و با تامل پاسخ داد “برای اینکه من قبلا یک سیب در کیفم داشتم”

 

اگردانش آموز جواب غیر قابل انتظاری به سوال ما داد ضرورتا آن اشتباه نیست شاید یک بُعدی از آن را

ابدا نفهمیدیم.

 

 

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٧:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٥/۳٠
comment نظرات () لینک

+ دانلود کتب جدید التالیف پایه سوم دبستان

ریاضی

فارسی خواندن

فارسی نوشتاری

علوم تجربی :  فایل1  فایل2  فایل3

تربیت بدنی:    فایل1  فایل2  فایل3

هنر

مطالعات اجتماعی

 

 

منبع: آبرنگ

 

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٢٩
comment نظرات () لینک

+ دانلود انیمیشن های ریاضی

کارگاه جمع

 

 

اشکال هندسی

                         

خلاقیت         

 

آموزش جمع    

 

 

جمع دو رقمی  

 

ابزار جمع     

 

مفهوم جمع  

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٢٠
comment نظرات () لینک

+ فراتر از کلام

دیوار مهد کودکی در اروپا " متن شعری از حافظ"

 

دیوار مهد کودکی در تهران...

 

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٥:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٥/۳
comment نظرات () لینک

+ مشکلات ریاضی دانش آموزان ابتدایی و راهکارهای آن

مشکلات ریاضی دانش آموزان ابتدایی و راهکارهای آن

اصطلاح اختلال ریاضی در مورد دانش آموزانی بکار می رود که علیرغم داشتن هوش طبیعی،و سلامتی کامل در بینایی و شنوایی،در انجام مهارتهای محاسباتی ضعیف هستند. در این گروه کودکان نقص جدی در یادگیری مهارت های ریاضی از شناخت اعداد گرفته تا عملیات ریاضی و مسائل مربوط به ادراک فضایی و حل مسئله وجود دارد . معمولا این مشکل به حدی است که در تحصیل و زندگی روز مره مرتبط با مهارت های ریاضی ایجاد اختلال کرده است .

مغز و ریاضی

در حدود 6 درصد کودکان در سنین مدرسه دچار اختلال ریاضی هستند.

نیمکره راست مغز: قدرت حل معما ، خلاقیت و کشف کردن ،جهت یابی دارد.حس لامسه و درک اشیا سه بعدی به این قسمت مربوط است. این نیمکره به فرآیندهای ادارکی، تصور، تجسم، خیال پردازی، شناخت رنگ و موسیقی و هنر،  می پردازد و کل نگر است. نیمکره راست ابتداء کل را می بینید و بعد اجزا آنرا تشخیص می دهد سمت راست مغز اساس خلاقیت را تشکیل می دهد. اکثر سیاستمداران و هنرمندان راست مغزهستنند.

نیمکره چپ مغز:قدرت درک ریاضیات و فلسفه،نظم و طبقه بندی و پردازش اطلاعات را دارد.  با جزئیات سرو کار دارد. مرکز به یاد سپردن کلمات و اعداد است. این بخش از مغز ریاضی دانان و فلاسفه و زبان شناسان، فعالتر و بر نیمکره راست ، غالب است. این نیمکره به فعالیتهایی همچون ریاضیات، زبان و منطق، حافظه، طبقه بندی ها تحلیل و اختصاص دارد. و به جزئیات امور توجه دارد .نیمکره چپ مغز ، ابتدا اجزا را دیده و سپس آنها را ترکیب نموده و کل را می سازد .نیمکره چپ مغز، مربوط به  هوش است.اکثر حسابداران، وکلا و طراحان بیشتر از سمت چپ مغز خود استفاده میکنند . برتری یک نیمکره از مغز بر دیگری به معنی عدم استفاده ازنیمکره دیگر نیست، و هر دو نیمکره با هم ارتباط دارند، و در مجموع فعالیت دو نیمه مغز با هم ٬ شخصیت فرد را می سازند.

اهداف آموزش ریاضی

الف) اهداف پرورشی: مهمترین وظیفه آموزش ریاضی تربیت دانش‌آموز است تا بتواند در زندگی،مسائل خود را حل نماید.

ب) اهداف آموزشی: دانش آموز با تکنیک‌های محاسباتی مورد نیاز در مدرسه و خارج از مدرسه آشنا شود.و در زندگی روز مره بکار بگیرد.

ج) اهداف فرهنگی: ریاضی بخشی از فرهنگ  بشری است لذا یادگیری آن در زندگی بسیار ضروری است.ریاضی دانان و نوابغ کشور ما همواره الگوهای مهمی برای سایر کشورها می باشند.

د) اهداف عاطفی: یادگیری ریاضی،موجب  فعالیت‌های ذهنی و  تقویت حس کنجکاوی  ونیز  حس ظرافت و ادارک می شود. موریس کلاین می‌گوید: (ریاضیات عالی‌ترین دستاورد فکری و اصیل‌ترین ابداع ذهن آدمی است).

: علل مشکلات ریاضی

1- ضعف در مهارتها ی زبانی : نقص در درک عملیات ریاضی، مفاهیم و رمز گشایی یا حل مسائل نوشته شده با نمادهای ریاضی .

2- ضعف در مهارت های ادراکی : مثل :خواندن نمادهای عددی یا علائم حسابی و طبقه بندی اشیا ء و یا ادراک فضایی .

3- ضعف در مهارتهای توجه : مثل رونویسی درست از اعداد و اشکال ، به یا د سپردن عددی که به ستون بعد اضافه می شود و رعایت علائم ریاضی .

4- ضعف درمهارتهای ریاضی : ضعف در محاسبات ریاضی(جمع-تفریق و...) شمارش اشیا ء و یادگیری جدول ضرب . ویا در ک مفاهیم متضاد مانند: سبک و سنگین ، بسته و باز ، پر و خالی ، چپ و راست ؛ دور و نزدیک ، درک ارزش پول ، درک زمان (گفتن ساعت ) و جهت یابی .

5-مشکلات عصب شناختی و شخصیتی و عوامل فیزیولوژیکی.

6-عملکرد پایین هوش غیر کلامی(هوش عملی).

7-آموزش ضعیف در کلاس درس.

8-عدم علاقمندی به درس ریاضیات

9-ضعف در یک یا چند فرایند روانی پایه یعنی مراحل یادگیری: مانند:دقت-ادراک-حافظه

10-عدم تثبیت غلبه طرفی مغز(کودک برخی کارها را با سمت چپ و برخی دیگر را با سمت راست بدن انجام می دهد.مثلا: با دست راست می نویسد ولی با پای چپ توپ را می زند و مواردی از این قبیل).

۱۱-تاخیر در رشد.مراحل رشد بخوبی طی نشده است و یا در آن وقفه ایجاد شده است.

۱۲-عوامل محیطی(خانواده و معلمان).نقش فضا و مکان،  نقش کلاس‌های خصوصی،  کمبود وسایل آموزشی ریاضی،و...

۱۳-عوامل ژنتیکی.

۱۴-عوامل بیوشیمیایی (قبل از تولد-حین تولد-بعد از تولد)

۱۵-ضعف در هماهنگی چشم و دست.

علایم اختلال ریاضی

-شمارش طوطی وار : کودک در شمارش اعداد مشکل دارد .

- عدم درک مفهوم عدد : مثلا کودک مفهوم عدد 5 را نمی داند یعنی نمی تواند 5مهره را جدا کند .

-عدم درک ارزش عددی : کودک نمی داند 4 از 5 بزرگتر است و بر عکس .

-مشکل در خواندن عدد : ممکن است در خواندن اعدادویا خواندن اعداد شبیه به هم اشتباه کند مثلا 2و 3 ، 4و6 یا جهت خواندن را رعایت نمی کند مثلا 12 را 21 می خواند .

- مشکل در کپی عدد : هنگام رونویسی عدد مشکل دارد .

- مشکل در نوشتن عدد : نوشتن عدد نیاز به استفاده از حافظه دارد . بنابراین گاهی کودک شکل عدد را فراموش می کند و یا اعداد شبیه به هم را اشتباه می نویسد . مثلا 3 را 2 می نویسد ( مربوط به توجه ) یا شکل عدد را نمی داند یعنی 3 را 5 می نویسد . گاهی مشکل مربوط به جهت یابی است و عدد را وارونه می نویسد .

- علامتها را نمی شناسد : کودک نمی داند + یعنی جمع بنابراین ممکن است اشتباه کند مثلا: 1=2+3

- مفهوم عملیات را نمی داند : جمع و تفریق را با هم اشتباه می کند.

- اشکال در نحوه عملیات : گاهی کودک هنوز از انگشتان برای عملیات استفاده می کند ، این موضوع در سطوح بالاتر مانند جمعهای اعداد دورقمی و... مشکلات بیشتری را بوجود می آورد. .

- اشکال در درک ارزش مکانی .

- مشکل در حل مساله : گاهی کودک علیرغم اینکه عملیات ریاضی را می داند٬ ، در درک مسایل ریاضی مشکل دارد و نمی تواند روابط بین اجزای مساله را درک کند.

-در درک زمان مشکل دارد.

-درشمارش پول مشکل دارد

-در مهارتهای محاسباتی (جمع-تفریق-ضرب-تقسیم-کسر و...)مشکل دارد.

تمرینات مختلف جهت تقویت مهارتهای ریاضی

یکی از دلایل اختلال ریاضی مربوط به اختلال در مراحل رشدی کودک است .بدین معنی که کودک مراحل رشد خود را بخوبی طی نکرده ویا خیلی دیر به این مرحله رسیده است.مثلا کودک در 9 ماهگی هم قادر به نشستن نبوده است .ویا والدینش وی را مجبور کرده اند که در 4 ماهگی بنشیند. (این مرحله از رشد می بایستی در 6 ماهگی اتفاق بیفتد) و بسیاری موارد دیگر... که اصطلاحا به آن " تاخیر در رشد" می گویند.لذا برخی از تمرینات ذیل جهت جبران مراحلی است که کودک بخوبی طی نکرده است. این تمرینات جهت تقویت نیمکره های مغزی بکار می روند که نهایتا در بهبود عملکرد مغزو در نتیجه پیشرفت در ریاضیات تاثیر فراوان دارند.زیرا عدم غلبه طرفی مغز نیز از علل بوجود آورنده اختلال ریاضی است.

تمرینات حرکتی در منزل و یا مراکز مشکلات ویژه یادگیری:

1- قدم زدن به جلو عقب پهلوها و پریدن .(جهت تقویت مهارتهای حرکتی)

2-سینه خیز رفتن .

3-راه رفتن ریتمیک و شمارش مستقیم و معکوس .(تقویت دقت)

4-کشیدن شکل و حروف روی قسمتهای مختلف بدن با انگشتان  و حدس زدن  .(دقت-ادراک-تجسم فضایی)

5- پرتاب توپ به هدف به تناوب با هر دو دست (جهت تقویت دقت و هماهنگی چشم و دست).

6-پرتاب توپ به طرف یکدیگر همواره با نام بردن .

7-ضربه به توپ با دست راست، چپ، هر دو دست.

8-تنفس عمیق به علاوه گوش دادن به موسیقی.(دقت)

9- راه رفتن با چشم بسته و حدس زدن جای اشیاء.(دقت-حافظه)

10-چرخاندن میله و حرکات بالا و پایین رفتن با انگشتان .

11- تمرین چرخش مداد در دست با چپ و راست.

12-آموزش خلاقیت و تحریکات یکپارچکی حسی .

13-گوش دادن به موسیقی با چشم بسته .(دقت)

14- مچاله کردن کاغذ با هر دو دست و پرتاب آن.

15-گفتن لطیفه و به خاطر سپاری آن .(حافظه)

16-آشنایی و کار با با چرتکه(بدون توجه به این موضوع که: چرتکه در زمانه فعلی قابل استفاده نیست)

17- بستن چشم و پیدا کردن راه تمرین مداد شمعی(دقت-ادراک-حافظه)

18- آموزش خلاقیت در زمینه های مختلف.

19- تمرین حرکات چشم با دنبال کردن چراغ قوه .(دقت بینایی).

20-راه رفتن با چشم بسته (تعادل-دقت)

21-تاکید روی فعالیتهای دستی .

22-لی لی کردن با هر پا به صورت جداگانه (تعادل-تثبیت غلبه طرفی مغز)

23-چرخاندن توپ روی بدن .(دقت-تعادل)

24-تمرین ایستادن روی شانه جهت حفظ تعادل.

25-حرکت پاها بصورت دو چرخه .(تقویت مهارتهای حرکتی)

26-راه رفتن با کتاب روی سرو پرش در این حالت(حفظ تعادل)

آموزش مهارت اجتماعی (مانند:آشنایی به عابر بانک، خرید کردن-پول دادن و...).

27- تن آگاهی(شناخت قسمتهای مختلف اعضای بدن مانند:دست راست-چشم چپ-پای راست-گوش چپ و...)

28-پرتاب کردن و گرفتن توپ(دقت-هماهنگی چشم و دست-تقویت مهارتهای حرکتی).

29- تمرینات تعادل(ایستادن روی یک پا- راه رفتن روی تخته تعادل-لی لی کردن و...)

راهکارهای آموزشی

1-آموزش مطالب درسی با توجه به پایه تحصیلی.

2-آموزش مفاهیم(بزرگ-کوچک -کم-زیاد و...).

3-شناخت و رسم اشکال ساده هندسی با توجه به پایه تحصیلی.

4-عدد نویسی(از هر پایه و هر جایی که مشکل دارد).مثلا اگر دانش آموز پایه پنجم در شناخت  اعداد دو رقمی مشکل دارد. می بایستی تمرینات پایه دوم  به بالا را با وی کار کرد.

5-تقویت دقت بینایی با استفاده از تمرینات مختلف.

6-تقویت دقت و حساسیت شنوایی.

7-تقویت حافظه بینایی.

8-تقویت حافظه شنوایی.(شعر خوانی-گفتن چند جمله و یا چندکلمه و تکرارآنها  توسط کودک).

9-استفاده از پازل جهت تقویت دقت و ادراک کودک.

10-طبقه بندی تصاویر،وسایل،و... در شکلها و اندازه های مختلف.

11-کار با ماز.(جهت تقویت دقت-ادراک-هماهنگی چشم و دست).

12-پرتاب حلقه جهت هماهنگی چشم و دست و نیز تقویت دقت.

13-بازی با دارت(تقویت دقت).

14-بازی با مینی بسکتبال(دقت-هماهنگی چشم و دست).

15-چسباندن اعداد مغناطیسی روی وایت بردو عدد نویسی با آنها.

16-نخ کردن مهره ها در یک رنگ و یا بصورت متناوب در رنگهای مختلف مثلا:

یکی آبی-یکی زرد-یکی سبز ...دوباره یکی آبی-یکی زرد-یکی سبز و...(دقت و تقویت توالی دیداری)

17-کامل کردن تصاویر ناقص.(جهت تقویت ادراک-دقت-هماهنگی چشم و دست-تجسم فضایی)

18-شناخت جهات مختلف مانند:راست-چپ-بالا-پایین و... جهت تقویت تجسم فضایی.

19-شکل سازی و یا عدد نویسی با خمیربازی.

20-بریدن و چسباندن اشکال مختلف هندسی.

21-نقاشی کردن و کپی کردن تصاویر و اعداد مختلف.

22-ردیف بندی اشیاء با توجه به رنگ-شکل و یا اندازه آنها.

23-شناخت تفاوتها و تشابهات تصاویر و یا اشیاء.

24-تمرینات نگهداری ذهنی(طول-شکل-اندازه و...).

25-تمرینات مربوط به وزن-مساحت-اندازه.

26-تمرینات شناخت زمان(روز-ماه-سال-ساعت-هفته-دقیقه-ثانیه و...).

27-وصل نقطه چین های اشکال و یا اعداد.

منبع: وبلاگ روانشناسی ومشکلات ویژه یادگیری

 

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۳/٥
comment نظرات () لینک

+ برداشت های اشتباه از ارزشیابی توصیفی

برداشت های اشتباه از ارزشیابی توصیفی

هدف اساسی ارزشیابی کیفی  توصیفی ، بهبود کیفیت یادگیری و ارتقاء سطح بهداشت روانی محیط یاددهی_ یادگیری است . در این طرح تاکید عمدتاً بر ارزشیابی فرایندی (تکوینی ) و ارزشیابی عملکرد وباز خورد مستمر و اصلاحی معلم به دانش آموزاست و بر ارزشیابی های پایانی کمتر توجه دارد . اصل محوری این رویکرد «ارزشیابی برای یادگیری» است نه «ارزشیابی از یادگیری» که اصل محوری ارزشیابی سنتی است.  همچنین در ابزار ها به غیر از آزمون های کتبی از ابزارهای گوناگون دیگری چون پوشه کار ، مشاهده ، آزمون عملکردی و تکلیف درسی  و مانند این ها بهره می‌گیرد. به دلیل این تغییرات در  نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در الگوی ارزشیابی کیفی  توصیفی، روش تصمیم گیری در باره ارتقاء پایه دانش آموزان تغییر کرده است .

         در نظام ارزش یابی تحصیلی گذشته، خطای ذهنی مهمی صورت گرفت. این خطا عبارت بود از برابر گرفتن امتحان با ارزش یابی تحصیلی. به دیگر سخن، ابزار به مثابه کل فرآیند و جریان تلقی می شد. به گونه ای که  حتی بخش هایی از ادارات آموزش و پرورش که مسئولیت ارزش یابی تحصیلی را داشتند، دایره امتحانات نام می گرفتند و آئین نامه های مربوط با عنوان «آئین نامه امتحانات» ابلاغ می شد. در واقع این آیین نامه محوریت با امتحان گرفتن و چگونگی اجرای امتحان بود نه چیز دیگر و این رویکرد آیین نامه به آن کژتابی ذهنی دامن می زد. درحالی که امتحان، به ویژه نوع کتبی آن، تنها روشی برای جمع آوری اطلاعات و یا اندازه گیری پیشرفت یادگیری دانش آموز است.                               کژتابی ذهنی رایج در خصوص این الگوی ارزشیابی ، به حذف نمره مربوط می شود. به تصور برخی با حذف نمره بساط ارزشیابی از کلاس برچیده  می شود. و لذا دیگر مراقبتی و نظارتی در جریان یادگیری دانش آموزان وجود ندارد و دانش آموزان به حال خود رها می شوند. واقع امر این است که این نتیجه گیری از حذف نمره، درست نیست. علت این کژتابی ذهنی  معادل دیدن «یادگرفتن» با «نمره گرفتن» است . در حالی که ارتباط ضروری بین این دو یعنی نمره گرفتن و یاد گرفتن وجود ندارد . چه بسیار آموخته های ما که نمره ای به همراه نداشته و چه بسیارند نمره های خوب و عالی که آموخته ای پایدار  به همراه نداشته است.

نمره نوعی بازخورد کمی است . باز خوردی که نشانه های یک بازخورد مفید و رشد دهنده  در جریان یادگیری را ندارد. در الگوی ارزشیابی سنتی  نقش نمره اعلام مبهم  میزان موفقیت فرد در دسترسی به انتظارات آموزشی است.  درالگوی ارزشیابی کیفی توصیفی بازخوردهای توصیفی و کیفی جای خالی نمره را پر می نماید . این بازخوردها مزیت های زیادی بر نمره دارند که نه تنها آسیب رسان نیستند بلکه سودمند  و سازنده و بر انگیزاننده نیز می باشند. لذا با حذف نمره ، بساط ارزشیابی موثر تر و مفید تر در عرصه جریان یادگیری دانش آموران پهن می شود .  این کار همچنین  موجب کاهش اضطراب  دانش آموزان  در رقابت برای نمره گرفتن نیز می شود. دانش آموزران به جای حساسیت برای نمره گرفتن برای یادگرفتن تلاش می کنند.

کژتابی ذهنی دیگر در باره ارزشیابی توصیفی به تعدد ابزارهای آن مربوط می شود . فهرست بلند ابزارهای مورد استفاده در این الگوی ارزشیابی در منظر ناظر خارجی و افراد ناآشنا به آن این تصور نادرست را ایجاد می کند که در این الگو کار معلم بسیار زیاد است. به سخن دیگر تولید و اجرای این ابزار ها وقت زیادی از معلم را می گیرد و جریان یاددهی یادگیری در حاشیه قرار گرفته یا به آن کمتر توجه می‌شود.تردیدی نیست کاربرد این ابزارها مهارت و تسلط کافی طلب می نماید.

اولین نکته در خصوص تعدد ابزارها این است که تعدد ابزار به معنی استفاده همزمان آن ها نیست . بلکه به معنی کاربرد متناسب با اهداف و محتوای مورد تدریس است. نمی توان انتظار داشت که مجموعه ابزارها پیوسته مورد استفاده قرار گیرد . ابزارها ی ارزشیابی کیفی توصیفی شبیه جعبه ابزار ی است که متخصص متناسب با وسیله مورد نظر  ابزار  متناسب را استفاده می کند.

گروه دیگر حذف نمره را   با کاهش اقتدار معلم همراه می بینند. که این نیز نوع دیگری از بدفهمی  از این الگوی ارزشیابی است. اشتباه خواهد بود اگر منشاء اقتدار معلم دبستان را قدرت پاداش و تنبیه از طریق نمره بدانیم . زیرا منشا اقتدار معلم حداقل در این دوره تحصیلی با توجه به شرایط رشدی کودکان نه قدرت پاداش و تنبیه از طریق نمره بلکه ایجاد ارتباط عاطفی با دانش آموزان است که اتفاقا در این الگو  این رابطه تشدید می شود. رابطه  و عامل اقتدار بخشی  که، طفل گریز پای دبستانی را، جمعه نیز به کلاس و مدرسه می کشاند.

گروهی دیگر بر این باور هستند که نمره عامل انگیزشی موثری برای یادگیری است . که با برچیده شدن سایه باشکوه !!! نمره ، انگیزش یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به شدت کاهش می یابد و لذا این مدارس و کلاسها با افت شدید تحصیلی روبرو خواهند شد.  در ردّ این نظر و اصلاح این سوء برداشت باید گفت که مشاهدات حاصل از پنج سال اجرای آزمایشی این الگو در بیش از 1500 کلاس نشـان داده اسـت که با حـذف نمـره در کلاس درس  افت تحصیلی  ایجاد نمی شود. گفتن این نکته  به جاست که  فر هنگ نمره گرایی در کشور ما سابقه دیرینه ای دارد. یعنی در این کشور فشار نهادینه شده   دردآوری  برای کسب نمره بر دانش آموزان وارد می شود   که  به  یک عنصر  فرهنگی بدل گشته است. این جریان موجب  فرو کاهش اهداف واقعی  یادگیری کلاسی  به  اهداف صوری یادگیری یعنی نمره گرفتن شده است.

به هر حال حذف نمره از کلاس درس  امری میمون و مبارک برای نظام آموزشی و بـه ویـژه کـودکان خواهد بود. آنان بی دغدغه نمــره و با میل درونی به یادگیری می پردازند. 

 

برگرفته شده از:

وبلاگ دکتر محمد حسنی www.baher.blogfa.com

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٢/٢
comment نظرات () لینک

+ اجرای طرح 3ـ3 در دوره ابتدایی از سال تحصیلی آینده

3ـ3 در دوره ابتدایی از سال تحصیلی آینده

اجرای طرح 3ـ3 در دوره ابتدایی از سال تحصیلی آینده

فاطمه قربان در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا و با اشاره به موضوع عملیاتی کردن طرح 3ـ3 در مدارس ابتدایی اظهار کرد: یکی از اولویت های وزارت آموزش و پرورش در دوره ابتدایی در نظر داشتن رفاه حال دانش آموزان و والدین است. دانش آموز دوره ابتدایی نمی تواند مسافت زیاد خانه و مدرسه را طی کند.

وی تصریح کرد: هر چه فاصله خانه تا مدرسه کمتر باشد دانش آموز با شادابی و نشاط بیشتر می تواند در مدرسه حضور پیدا کند و زمانی هم که به خانه می رسد خستگی راه او را آزار نمی دهد و شاداب تر می تواند تکالیف خود را انجام دهد.

*طرح 3ـ3 با استقبال دانش آموزان و خانواده ها مواجه شد
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مصمم هستیم بر اساس سند تحول بنیادین دوره ابتدایی را به دو دوره 3 ساله تفکیک کنیم، افزود: در سال 91 این طرح در درصد اندکی از مدارس کشور اجرایی شد و طبق بررسی های انجام شده این طرح با استقبال دانش آموزان و اولیای آنها مواجه شده است.

قربان ادامه داد: در سال تحصیلی 93-92 طبق برنامه ریزی های انجام شده در 20 درصد مدارس کشور طرح3ـ3 عملیاتی خواهد شد.

*ساماندهی فضاهای آموزشی به منظور اجرای طرح 3ـ3 در مدارس ابتدایی

وی اضافه کرد: از آبان ماه سال گذشته استان ها ساماندهی مجازی فضاهای آموزشی را انجام داده اند و بر اساس این ساماندهی مشخص خواهد شد در سال آینده در چه مدارسی می توانیم این طرح را اجرایی کنیم.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بر اساس سند تحول بنیادین معاونت آموزش ابتدایی موظف به اجرای طرح 3ـ3 است، اما رفاه حال دانش آموز و خانواده ها نیز از اولویت های این معاونت است و ما مصمم هستیم این طرح را با آرامش هر چه تمام تر به گونه ای عملیاتی کنیم که فشاری بر خانواده ها وارد نشود.

*اجرای طرح 3ـ3 در مدارس همجوار
قربان ادامه داد: در هر کدام از مدارس که امکان پذیر باشد این طرح را عملیاتی می کنیم اما در مناطق و محله هایی که اگر مدارس ابتدایی را جابه جا کنیم دانش آموز مجبور به طی مسافت زیاد برای رسیدن به مدرسه شود فعلا ترجیح می دهیم 6 سال در یک فضا باشد اما این طی مسافت به دانش آموز و خانواده ها تحمیل نشود.

وی با بیان اینکه در مناطقی که مدارس همجوار داریم به راحتی می توانیم این طرح را اجرا کنیم، گفت: از نظر نیروی انسانی هیچ کمبودی وجود ندارد و از نظر فضای آموزشی هم کمبود نداریم، اما به دلیل اینکه اولویت ما این است که فاصله خانه تا مدرسه برای دانش آموزان زیاد نشود اجرای این طرح نیاز به کارهای کارشناسی بیشتر دارد.

نویسنده : جالینوس داوری ; ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱/٢٠
تگ ها:
comment نظرات () لینک

← صفحه بعد